Groups & Movements


Oratorju Qalb ta’ Ġesu (imwaqqaf fl-1914)

 • Triq it-Torri – Tel. 21 434 043
 • Direttur: Dun Bastjan Caruana, Arċipriet
 • Skop: Edukazzjoni u formazzjoni reliġjuża għat-tfal
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara ċentri)
  • Pubblikazzjoni tal-gazzetta “Il-Mosta” 4 darbiet fis-sena
  • Kappella (ara knejjes)
  • Ground għall-attivitajiet sportivi
  • Kor Santa ċeċilja:
   • Kuncerti, it-Tnejn u l-Ġimgħa fis-7.30 p.m. fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’
   • L-għan ewlieni hu li jsebbaħ il-liturġija, permezz tal-kant, fil-funzjonijiet u quddies fil-Knisja Arċipretali.
   • Responsabbli: Edwin Zammit  Tel. 21 432 056

Oratorju Marija Immakulata (imwaqqaf fl-1975)

“ Bħal Marija nfittxu li nitgħallmu l-kelma t’Alla, ngħożżuha, ngħixuha u ngħadduha lil ħaddieħor biex f’ħajjitna jkollna l-milja tal-ħajja”

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 414 615
 • Direttur: Dun Bastjan Caruana, Arcipriet
 • Skop: Edukazzjoni u formazzjoni reliġjuża għat-tfal, żgħażagħ u adulti
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara Ċentri)
  • Laqgħat għall-istudenti fl-iskejjel sekondarji: il-Ġimgħa fis-6.30 p.m.
  • Laqgħat ta’ formazzjoni nhar ta’ Tnejn fis-6.30 p.m.
  • Laqgħa ta’ talb nhar ta’ Erbgħa fis-6.00 p.m.
  • Kor Shalom – kuncerti: il-Ġimgħa u s-Sibt
  • Grupp tal-Kitarristi – Laudate Dominum
  • Attivitajiet soċjali għat-tfal, studenti u membri kbar bħal Talent Show, Weekend Għawdex fis-Sajf, Weekend Retreat minn Form 4 ‘il fuq, Treasure Hunt, Sports, DVD nights u ħafna attivitajiet oħra.
  • Żewġ fieri

Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija – Ġuvintur (imwaqqaf fl-1945)

“Biex Kristu jsir magħruf u maħbub”

Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija – Xebbiet (imwaqqaf fl-1941)

“Nitqaddsu biex inqaddsu lill-oħrajn, nitgħallmu biex ngħallmu u hekk, Ġesu jkun magħruf u maħbub”

 • 46, Triq il-Pont – Tel. 21 442 621 ; 9986 6013
 • Website: www.museumsdc.org
 • Superjura: Hilda Chircop
 • Skop: Katekeżi lit-tfal adoloxxenti u adulti
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara Ċentri)
  • Laqgħat ta’ formazzjoni għat-tfajliet
  • Formazzjoni tas-soċji bħala katekeżi fi ħdan is-soċjeta fit-tielet Ħadd ta’ kull xahar
  • Laqgħat għall-ġenituri
  • Animazzjoni tal-quddiesa tal-Ħadd
  • Ġimgħa ta’ tagħlim għal kulħadd
  • Ħarġiet kull nhar ta’ Ħadd għat-tfajliet u s-soċji
  • Irtiri / Live-in għas-soċji u għat-tfajliet
  • Tagħlim ta’ kitarra
  • Dimostrazzjoni bil-Bambin lejliet il-Milied
  • Pellegrinaġġ Marjan f’Mejju

Komunita’ Hajja Nisranija (imwaqqfa fl-1927)

 • Sala Parrokkjali, 7, Triq il-Knisja
 • Direttur: Dun Ġużepp Fenech
 • Skop: Formazzjoni nisranija tal-membri
 • Attivitajiet:
  • Laqgħa għan-nisa u għax-xebbiet adulti nhar ta’ Erbgħa fit-3.15p.m

Komunita’ ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla (imwaqqfa fl-1930)

“Ikun imbierek isem il-Mulej”

 • 10, Triq Ġużeppi Callus – Tel. 99453484
 • E-mail: [email protected]
 • President: Giovanni Chetcuti
 • Skop: Qima lill-Isem ta’ Alla
 • Attivitajiet:
  • Laqgħat ta’ formazzjoni għall-imsieħba kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fil-knisa Arċipretali tal-Mosta u kull tielet ġimgħa tax-xahar.
  • Festa ta’ l-Isem ta’ Alla matul ix-xahar ta’ Jannar
  • Attivitajiet soċjali għall-membri u l-ħbieb.

Legjun ta’ Marija (imwaqqfa fl-1949)

“Ad Jesum per Mariam”

 • Skop: Formazzjoni nisranija tal-membri u appostolat li jressaq l-erwieħ lejn Kristu permezz ta’ Marija
 • Praesidia Irġiel
  • Sultana tar-Rużarju
   • Blata l-Għolja nhar ta’ Erbgħa fil-5.30 p.m.
  • Ommna Mtellgħa s-Sema
   • Kappella ta’ San Anard nhar ta’ Erbgħa fis-6.30 p.m.
   • President: Albert Cassar tel. 21 415 665
 • Praesidia Nisa
  • Avukata tal-Midinbin
   • Ċentru ta’ Mlit nhar ta’ Erbgħa fit-8.30 a.m.
   • Presidenta: Maria Gafa’ tel. 21 416 564
  • Omm il-Knisja
   • Knisja San Anard nhar ta’ Erbgħa fl-4.00 p.m.
   • Presidenta: Fresia Bezzina tel. 21 432 934
  • Omm tagħna
   • Sala Parrokjali nhar ta’ Erbgħa fis-6.00 p.m.
   • Presidenta: Antoinette Cachia tel. 21 433 591
  • Sultana tal-Familja
   • Kappella San Anard nhar ta’ Erbgħa fid-9:00am
   • Grace Sammut tel. 21 432 615
  • Saħħa tal-Morda
   • Pax et Bonum nhar ta’ Erbgħa fl-4:15p.m.
   • Doris Fenech tel.: 21 433 842
 • Preasidium Juniors, Bniet
  • Sultana ta’ l-Angli
   • Ċentru Ta’ Mlit nhar ta’ Tlieta fil-5.00 p.m.
   • Presidenta: Jane Sammut tel. 21 421 578
  • Qalb ta’ Marija
   • Santa Margerita nhar ta’ Sibt fl-10:00am
   • Presidenta: Therese Calleja tel. 21 416 288

Azzjoni Kattolika Nisa (imwaqqfa fl-1951)

“ Dejjem għas-servizz tal-Knisja. Inwasslu l-valuri nsara fl-ambjenti kollha tas-soċjeta’.”

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 414 615
 • Presidente: Jane Cassar
 • Assistent Ekkleżjastiku: Dun Gwann Sammut
 • Skop: Formazzjoni spiritwali tal-membri u apostolat
 • Attivitajiet:
  • Laqgħa għall-membri nhar ta’ Tlieta fid-9.30 a.m.
  • Irtir għan-nisa tal-Parroċċa darba fix-xahar
  • Ħidma fl-assistenza socjali tal-Parroċċa
  • Żjarat lill-anzjani
  • Ħarġiet kulturali u attivitajiiet soċjali

Żgħażagħ Azzjoni Kattolika

“ ZAK Mosta tiprovdi edukazzjoni spiritwali u soċjali liż-żgħażagħ bil-għan li jitkattar aktar ġid u għarfien biex b’hekk ikunu jistgħu jiġu meħudha aktar deċiżjonijiet infurmati.”

Moviment Tiġdid Kariżmatiku

Mixja Neo-Katekumenali (bdiet f’Malta fl-1979)

“Twelid ta’ komunitajiet li jgħixu bħall-familja ta’ Nazareth fl-umilta, sempliċita’ u tifħir”

Gruppi Familji Nsara (imwaqqfa f-l1995)

“Mil-familja għall-familja”