Archive for the ‘News’ Category

IL-ĦADD (21) issir il-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella tiegħu. Fl-10am isir it-tberik ta’ l-annimali u fil-5:30pm ikun hemm Quddiesa. IL-ĦADD (21) Fl-4p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. IT-TLIETA (23) Se ssir Adorazzjoni l-Pax et Bonum, fid-9:30am. IL-ĦAMIS (25) Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Tintemm il-Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara. IL-ĦAMIS (25) Se ssir Ħarġa għall-Anzjani […]

IL-ĦADD (14) Se tiġi organizzata Mixja/ Ġirja b’risq ir-restawr tal-Portiku tal-Knisja Arċipretali. Nibdew fl-10:00am. minn ħdejn iz-zuntier tal-Knisja. IL-ĦADD (14) tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Eremita fil-kappella ddedikata lilu f’Wied il-għasel. Ikun hemm quddiesa fit-3:30p.m. IT-TNEJN (15) Se jsir Rużarju u Quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-knisja Arċipretali. IL-ĦAMIS (18) Waqt l-Adorazzjoni li […]

IT-TNEJN (8) Fl-4:00p.m. Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TNEJN (8) Niċċelebraw il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Il-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Knisja Arċipretali tkun bil-kant u bil-prietka. L-ERBGĦA (10) Se ssir laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani, fil-Kappella ta’ San Anton, fl-4.30p.m. li tibda bil-Quddiesa. IL-ĠIMGĦA (12) Se ssir Laqgħa għall-membri tal-korijiet, gruppi ta’ kant, animaturi u kanturi, fl-Oratorju Marija Immakulata, fis-7:00p.m. Kull min għandu għal […]

IL-ĦADD (31) Festa tal-Familja Mqaddsa. Il-quddiesa tal-11a.m. tkun bis-sehem tal-Kummissjoni Familja. Il-Familji kollha mistiedna, b’mod speċjali l-koppji li żżewġu matul din is-sena. Filgħaxija, waqt il-quddies tal-5:30p.m. jitkanta t-Te Deum. Waqt l-offertorju jingħataw għotjiet ta’ flus biex jiġu megħjuna persuni u familji fil-bżonn, fil-parroċċa tagħna. Fil-11:30pm fil-kappella tal-Pax Et Bonum jingħad ir-rużarju quddiem Ġesu Sagramentat u […]

IL-ĦADD (24) Lejliet il-Milied: Fil-5:30p.m. Quddies tal-Vġili tal-Milied fil-knisja Arċipretali. Fis-6:00p.m. tibda l-purċissjoni tal-Bambin li toħroġ mill-Museum tas-Subien u tidħol l-Knisja Arċipretali fejn isir programm qasir mit-tfal. FIl-10:45p.m. tibda l-velja tal-Milied b’innijiet, feature u l-prietka tat-tifel u f’nofs il-lejl tibda quddiesa solenni tal-Milied.   IT-TNEJN (25) Jum il-Milied. Bħala nsara aħna fid-dmir li nqaddsu dan […]

IL-ĦADD (17) Fil-knisja Arċipretali, fil-Quddiesa tal-11a.m., isir it-tberik tal-Bambini. It-tfal huma mħeġġa li jġibu l-bambin magħhom mid-dar biex jitbierek. IL-ĦADD (17) Fl-4:00p.m., fil-Knisja Arċipretali, ser ssir quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.  IT-TNEJN (18) Fil-Quddiesa tas-6.30p.m. se nitolbu b’mod speċjali għal dawk il-ġenituri li qed jistennew tarbija. Waqt il-Quddiesa isir t-tberik tal-ġenituri u t-trabi fil-ġuf. Tajjeb li nħeġġu […]

1.    IT-TLIETA (12) Se ssir Purċissjoni tal-Bambin, fiz-zona ta’ Santa Margerita, fil-5:30p.m. 2.    L-ERBGĦA (13) Is-Soċjeta Piroteknika 15 ta’ Awwissu se torganizza ġbir tad-demm bil-Mobile Blood Donation Unit li se jkun fi Pjazza 16 ta’ Settembru, fejn jarma l-monti, bejn it-8:30 a.m.  u s-1:00 p.m. 3.    IL-ĦAMIS (14), Se jsir irtir għal-anzjani fis-Seminarju tal-Virtu r-Rabat. […]

Hsibijiet Avvent u Milied 2017 – booklet.docx

IL-ĦADD (3) Waqt il-Quddiesa tal-11:00a.m., se jsir it-Tberik tal-Girlandi tal-Avvent fil-Knisja Arċipretali. It-tfal huma mħeġġa li jattendu mall-ġenituri tagħhom. IT-TNEJN (4) Bħala parti mill-programm tal-festival internazzjoni tal-orgni, se jsir kunċert bl-orgni, fil-Knisja Arċipretali fis-7:15pm. Kulħadd huwa mistieden jattendi. IT-TLIETA (5) L-Azzjoni Kattolika Nisa se jorganizzaw irtir, fl-Oratorju Marija Immakulata, fid-9:30am, li jibda bil-quddiesa. IT-TLIETA (5) […]

Għada / Llum il-ĦADD (26) Iċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta’ Kristu Re se ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera fil-5:00pm. Jkun hawn trasport li jitlaq mill-pjazza tal-Mosta fl-4:15pm. IL-ĦADD (26) Fl-4:00p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija fil-knisja Arċipretali. IT-TLIETA (28) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-quddiesa tad-9am. L-ERBGĦA (29) u IL-ĦAMIS (30) Se ssir […]