Archive for the ‘News’ Category

Sunday Lunch Menu 28th May 2017 Antipasti: Indulge in a feast of flavours from a combination of freshly prepared salads. Authentic Italian delicatessen, meat, fish and vegetarian platters, Individual creations, Mediterranean and local specialities. Together with our home made selection of dressings and infused oils Soup: Cream of baby spinach and nutmeg (V/GF/D), Stilton croutes […]

Illum il-ĦADD (30) u matul il-ħdud li ġejjin il-Mixja Neo Katekumenali qed twettaq il-Missjoni l-Kbira. Dawn il-laqgħat se jsiru fl-10am, fil-Picnic Area f’Ta’ Qali. IL-ĦADD (30) fl-4:m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IT-TNEJN (1) Se jsir Seminar għal dawk impenjati fil-parroċċa tal-Mosta. It-trasport se jitlaq fit-8:15a.m. miz-zoni u mill-pjazza. Aktar dettalji mis-sagristija. IT-TNEJN (1) Se […]

IL-ĦADD (23) Niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-Knisja Arċipretali, ssir siegħa Adorazzjoni li tibda fl-4:00pm. Il-Quddiesa tal-5:30p.m. se jmexxija Dun Gwann Sammut, bħala radd il-ħajr lil Alla f’egħluq il-50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali. IT-TNEJN (24) Se jibda Bazaar, fis-Sala Papa Wojtyla fil-Mosta, fi Triq Kurat Calleja, quddiem il-knisja sal-Ġimgħa, l-28 ta’ April, mit-8.30a.m. sal-30a.m. u mill-4.30p.m. sas-6.00p.m. […]

IL-ĦADD (16) Niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Rxoxt. Fid-8:45am. il-Ministri Straordinarji tat-tqarbin joħorġu jqarbnu lill-morda fi djarhom. Fid-9:30am issir Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-parroċċa, li joffru figolla għal persuni fil-bżonn. Wara l-Quddiesa jsir it-tberik tal-figolli, fuq iz-zuntier tal-Knisja Arċipretali. Għal din il-quddiesa se jkun hemm postijiet riservati għall-persuni b’diżabilita. Filgħaxija, fil-5:30p.m. issir Quddiesa kantata tal-Għid il-Kbir u […]

 

Fl-okkażżjoni tal-75 sena mill-miraklu tal-Bomba li laqtet il-Knisja, LLUM IS-SIBT (8) se tittella lejla Kommemorattiva, fil-Knisja Arċipretali fis-7:30p.m. Matul din il-lejla se jkollna siltiet mużikali mill-kor Shalom u daqq tal-orgni, Qari ta’ siltiet letterarji u spot viżiv. Din l-lejla għandha tieħu madwar siegħa. IL-ĦADD (9) Jum l-Anniversarju mill-miraklu tal-Bomba. Fl-4:00p.m. tibda Adorazzjoni quddiem Ġesu Sagramentat […]

Fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu se jittellgħa d-dramm tal-Passjoni l-Ħadd (2) fis-2.30pm u fis-7:00p.m. IL-ĦADD (2) Il-Quddiesa fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu se tkun fis-6:30p.m. u mhux fis-7:00p.m bħas-soltu. Minn għada t-Tnejn (3) sal-Ħamis se jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm. minn Fr. Franklin Vella. IT-TNEJN (3) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre […]

IL-ĦADD (26) Fl-4p.m., fil-knisja Arċipretali issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. IT-TNEJN (27) se jibdew tlett ijiem ta’ Eżerċizzi għal min għandu dubju fil-Fidi. Dawn se jsiru fil-katekumenju ta’ wara l-Knisja fit-8:00p.m. Imexxi l-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana. IL-ĠIMGĦA (31) Fl-Oratorju Marija Immakulata se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u n-12:30pm. Inkunu ġenerużi. Id-Donaturi mitluba jieħdu l-karta tal-identita. […]