1. IL-ĦADD (17) fl-4:00p.m., issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali.
  1. L-ERBGĦA (20) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati.
  1. IL-ĠIMGĦA (22) Fis-6.30p.m., ix-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla se torganizza laqgħa ta’ Talb u Adorazzjoni, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum l-Mosta. Kulħadd huwa mistieden.
  1. Il-Playgroups tal-Mother & Baby Club se jerġgħu jibdew minn Ottubru li ġej. Id-dettalji kollha jinsabu fuq in-notice boards tal-knisja.
  1. Nitolbu għal Maria Concetta Pace u Lawrence Bezzina li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej…………..

Leave a Reply