1. IL-ĦADD (20) Fl-4pm quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija.
  1. IT-TLIETA (22) Se ssir Adorazzjoni fil-kappella tal-Pax Et Bonum, fid-9:30am.
  1. IT-TLIETA (22) se ssir il-festa ta’ Marija Reġina – Ottava ta’ l-Assunta, fil-quddiesa tas-6:30p.m. Kulħadd huwa mħeġġeġ jieħu sehem.
  1. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir Adorazzjoni fiċ-ċentru Sant Andrija, fl-10am.
  1. L-Arċipriet u l-kleru flimkien mall-kunsill Pastorali Parrokkjali jixtiequ jirringrazzjaw lil dawk kollha li ħadmu u għenu jew taw il-kontribuzzjoni tagħhom fil-festa li ġiet iċċelebrata f’ġieħ Marija mtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem, fil-parroċċa tagħna. Grazzi ħafna.
  1. Biex tikber d-devozzjoni lejn Marija fostna, ħsibna li tiġi stampata santa b’talba lil Marija Assunta. Dawn is-santi se jkunu għal bejgħ mill-uffiċċju parrokkjali, f’pakkett ta’ 50 kopja għal prezz ta’ €2.
  1. Nitolbu għal Doris Bonnici, Paul Dimech, Carmela Bugeja u Carmena Zammit li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej…..

Leave a Reply