Post Pic

IL-ĠIMGĦA (28) ser issir adorazzjoni fiċ-Ċentru Sant’Andrija fl-10:00 a.m. IL-ĠIMGĦA (28) Nagħtu bidu għall-festa ta’ Santa Marija, billi ninġabru flimkien f’Adorazzjoni, fil-Knisja Arċipretali bejn d-9:00 u l-10:00 ta’ filgħaxija. Tajjeb li ninġabru lkoll u ma’ Marija naduraw lil binha Ġesu fis-Sagrament Imqaddes. IS-SIBT (29) Isir l-ħruġ tal-vara min-niċċa. Fis-6:30p.m. issir Quddiesa kantata segwita b’ċelebrazzjoni Marjana […]

Post Pic
Post Pic

Il-ĦADD (16) Fl-4pm ikun hawn quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. Il-ĦADD (16) fil-Bidnija tiġi ċċelebrata l-Festa tas-Sagra Familja. Fis-6:30p.m. issir quddiesa kantata u wara toħroġ il-purċissjoni. Infakkru li kull nhar ta’ Ħamis l-quddiesa tat-8:30am qed tkun bis-sehem tat-tfal. Inħeġġu lil ġenituri biex iġibu lit-tfal għal din il-quddiesa. IL-ĦAMIS (20) Issir il-Festa ta’ Santa Margerita. Fis-7:00p.m. se ssir […]

Post Pic

IL-ĦADD (9) Ser ssir Festa Familja, fuq iz-zuntier tal-knisja Arċipretali, li tibda bil-quddiesa tal-5:30pm. Matul din il-lejla se jkun hemm programm ta’ varjeta li fost l-oħrajn ser jieħdu sehem il-Kor Shalom u diversi talent Mosti. Se jkun hemm stands ta’ ikel u xorb. L-għan ta’ din l-attivita hu li tgħaqqad l-familji flimkien u fl-istess ħin […]

Post Pic

IL-ĦADD (2) Fl-4:00p.m., fil-knisja Arċipretali, ssir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. IT-TNEJN (3) fis-7.30pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju. L-ERBGĦA (5) Il-Quddiesa tas-6:30p.m. se ssir b’sufraġju ta’ ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem fl-aħħar tlett xhur. IL-ĦAMIS l-quddiesa tat-8:30am se tibda tkun bis-sehem tat-tfal. Għalhekk kull nhar ta’ Ħamis waqt il-quddiesa tat-8:30a.m. mhux se jsiru funerali, fiż-żmien tas-sajf. IL-ĦAMIS […]

Post Pic

IL-ĦADD (25) Niċċċelebraw s-Solennita tal-festa tal-Qalb ta’ Ġesu. Wara l-quddiesa tat-8a.m. isir it-tqarbin tal-morda. Fl-4:00p.m. fil-knisja Arċipretali ssir Adorazzjoni fis-skiet u fil-5:00p.m. l-Għasar. Fil-5:30p.m. Quddiesa Konċelebrata. Wara toħroġ il-purċissjoni bis-Santissimu Sagrament. Nitolbu l-koperazzjoni ta’ kulħadd biex mit-toroq fejn ser tgħaddi l-purċissjoni ma jkunx hemm karozzi pparkjati u fejn hu possibli nżejnu t-toroq. IT-TLIETA (27) Se […]

Post Pic

IS-SIBT (17) Wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Arċipretali sad-9:30p.m. IL-ĦADD (18) Niċċelebraw il-festa ta’ Corpus. Wara l-Quddiesa tat-8am isir it-tqarbin tal-morda. Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina. IT-TNEJN (19) fis-7.30pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju fl-okkażżjoni ta’ jum il-missier. IT-TLIETA (20) Il-quddiesa tat-8:30am tkun bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu […]

Post Pic

IL-ĦADD (11) fis-6:30p.m. ikollna t-tieni grupp ta’ tfal li se jirċievu s-sagrament tal-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-5:30p.m. se ssir fil-katekumenju. IT-TNEJN (12) Se ssir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fis-7:30p.m. IT-TLIETA (13) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-Quddiesa tad-9:00a.m. IL-ĦAMIS (15) Il-kummissjoni Djakonija ser torganizza ħarġa għal anzjani għal dar Frate Jacabo, f’Wied il-Għajn. […]

Post Pic
Post Pic

IT-TLIETA (6) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fl-4:00p.m. Fil-Weekend li ġej se jiġi ċċelebrat l-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt (10) fis-6:30p.m. se jkollna l-ewwel grupp ta’ tfal li se jirċievu dan is-sagrament. Minħabba f’hekk l-quddiesa tas-6:30p.m. se ssir fil-Katekumenju. Il-Ħadd (11) fis-6:30p.m. ikollna t-tieni grupp ta’ tfal li se […]