Post Pic
Post Pic

IT-TNEJN (25) terġa tibda l-Quddiesa għat-tfal qabel l-iskola, fit-7:45am. MIT-TNEJN (25) SAL-ĠIMGĦA (29) Se ssir Ġimgħa ta’ Tagħlim, fil-Museum tas-Subien, il-Mosta, fis-7:00p.m. Kulħadd huwa mistieden. IT-TNEJN (25) Fiċ-ċentru Sant’Andrija jibda l-kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-żwieġ għal dawk li applikaw għalih. Jibda fis-7:30p.m. IT-TLIETA (26) Se ssir Adorazzjoni, fid-9.30am fil-kappella tal-Pax et Bonum, mis-Superjur Joe […]

Post Pic

IL-ĦADD (17) fl-4:00p.m., issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali. L-ERBGĦA (20) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. IL-ĠIMGĦA (22) Fis-6.30p.m., ix-Xirka tal-Isem Imqaddes t’Alla se torganizza laqgħa ta’ Talb u Adorazzjoni, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum l-Mosta. Kulħadd huwa mistieden. Il-Playgroups tal-Mother & Baby Club se jerġgħu jibdew minn Ottubru […]

Post Pic
Post Pic

IT-TLIETA (12) se tiġi organizzata, Ikla ta’ wara l-Festa ta’ Santa Marija, f’restaurant M’Scala. Id-Dettalji jinsabu fuq in-noticeboards u fl-insert tal-fuljett Flimkien. Kulħadd huwa mistieden jattendi. Il-Booking se jkun miftuh sa għada t-Tnejn. IL-ĦAMIS (14) u L-ĠIMGĦA (15) Festa tal-Eżalatazzjoni tas-Salib u tal-Verġni Mqaddsa tad-Duluri. Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Knisja Arċipretali, tkun bil-kant u bil-prietka. IL-ĠIMGĦA (15) […]

Post Pic

IL-ĦADD (3) Fl-4:00p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali. IT-TNEJN (4) Fis-7p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TLIETA (5) L-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħti bidu għas-sena soċjali tagħha. Il-laqgħa tibda fid-9.30am l-Oratorju Mmakulata, bil-quddiesa u wara taħdita. Kulħadd mistieden. IL-GIMGĦA (8) Festa tat-twelid tal-Verġni Marija. Xieraq li nqaddsu dan il-jum bis-sehem tagħna fil-quddiesa. Il-ħin tal-Quddies filgħodu jkun […]

Post Pic

IL-ĦAMIS (31) Ikun hawn Qrar minn konfessur minn barra l-parroċċa bi tħejjija għall-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Il-qrar ikun bejn id-9am u l-11am u bejn l-4:30 u s-6pm. IL-ĠIMGĦA (1) Se jerġa jibda jiltaqa l-grupp tar-Romol. Dan il-grupp jiltaqa fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu fis-7:00p.m. Ir-romol kollha, irġiel jew nisa huma mistiedna għal dawn il-laqgħat. Dawk impenjati fil-liturġija […]

Post Pic
Post Pic

  IL-ĦADD (20) Fl-4pm quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. IT-TLIETA (22) Se ssir Adorazzjoni fil-kappella tal-Pax Et Bonum, fid-9:30am. IT-TLIETA (22) se ssir il-festa ta’ Marija Reġina – Ottava ta’ l-Assunta, fil-quddiesa tas-6:30p.m. Kulħadd huwa mħeġġeġ jieħu sehem. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir Adorazzjoni fiċ-ċentru Sant Andrija, fl-10am. L-Arċipriet u l-kleru flimkien mall-kunsill Pastorali Parrokkjali jixtiequ jirringrazzjaw lil […]

Post Pic

IL-ĦADD (13) Fil-5:30p.m. quddiesa bis-sehem l-membri tal-għaqdiet reliġjużi u l-movimenti ekkleżjali. IT-TNEJN (14) Lejliet il-Festa. Fit-8:30a.m., quddiesa kantata li fiha jitkanta l-Innu ta’ Radd il-Ħajr, t-Te Deum. Fil-5:30p.m., quddiesa tal-Vġili fil-Knisja Arċipretali u fis-6:45p.m. tibda t-traslazzjoni solenni tar-Relikwija mill-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’ sal-Knisja. Wara jitkanta l-ewwel għasar u tingħata l-Barka Sagramentali. IT-TLIETA (15) Jum […]