Post Pic

IS-SIBT (17) Wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. se ssir Adorazzjoni fil-Knisja Arċipretali sad-9:30p.m. IL-ĦADD (18) Niċċelebraw il-festa ta’ Corpus. Wara l-Quddiesa tat-8am isir it-tqarbin tal-morda. Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina. IT-TNEJN (19) fis-7.30pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju fl-okkażżjoni ta’ jum il-missier. IT-TLIETA (20) Il-quddiesa tat-8:30am tkun bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina li jattendu […]

Post Pic

IL-ĦADD (11) fis-6:30p.m. ikollna t-tieni grupp ta’ tfal li se jirċievu s-sagrament tal-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-5:30p.m. se ssir fil-katekumenju. IT-TNEJN (12) Se ssir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fis-7:30p.m. IT-TLIETA (13) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-Quddiesa tad-9:00a.m. IL-ĦAMIS (15) Il-kummissjoni Djakonija ser torganizza ħarġa għal anzjani għal dar Frate Jacabo, f’Wied il-Għajn. […]

Post Pic
Post Pic

IT-TLIETA (6) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fl-4:00p.m. Fil-Weekend li ġej se jiġi ċċelebrat l-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt (10) fis-6:30p.m. se jkollna l-ewwel grupp ta’ tfal li se jirċievu dan is-sagrament. Minħabba f’hekk l-quddiesa tas-6:30p.m. se ssir fil-Katekumenju. Il-Ħadd (11) fis-6:30p.m. ikollna t-tieni grupp ta’ tfal li se […]

Post Pic

IL-ĦADD (28) Fl-4:00p.m., fil-Knisja Arċipretali, issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. IL-ĦAMIS (1) fil-Knisja Arċipretali, ikun hemm il-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar. IL-ĠIMGĦA (2) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li għandhom uliedhom minn year 3 sa Form 1. Il-Laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesú, fis-7:00p.m. IS-SIBT (3) Fil-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Knisja Arċipretali, l-Addoloxxenti li se jirċievu s-Sagrament […]

Post Pic

IT-TLIETA (23) Se ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fid-9:30am. IL-ĠIMGĦA (26) Se ssir Adorazzjoni fic-Centru Sant Andrija, fl-10:00a.m. IL-ĠIMGĦA (26) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-laqgħa se tkun fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7p.m. IL-ĦADD (28) se jiġi organizzat Sunday Lunch b’risq ir-restawr tal-portiku, f’lukanda il-Marfa. Nħeġġu lil kull […]

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (14) Fl-4:00p.m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali. IT-TNEJN (15) Se ssir quddiesa fuq l-artal tal-kwadru titulari ta’ Santa Marija, Fil-11.00am jibda r-Ruzarju u wara quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi. IT-TNEJN (15) Fiċ-ċimiterju se ssir quddiesa fis-7.00pm, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. IT-TLIETA (16) L-Azzjoni Kattolika Nisa se torganizza laqgħa għal kulħadd, fl-okkażżjoni ta’ Jum […]

Post Pic

IT-TNEJN (8) Hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompej, Fil-11:30am Quddiesa fil-Knisja Arċipretali u wara tingħad it-Talba supplika tal-Madonna. IT-TNEJN (8) Se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju, fis-7:00p.m. IT-TLIETA (9) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, wara l-Quddiesa tad-9:30am fil-kappella tal-Pax Et Bonum. IT-TLIETA (9) Festa ta’ San Ġorġ Preca, fil-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-knisja Arċipretali, jieħdu sehem il-membri tal-Museum. IT-TLIETA (9) […]

Post Pic

Sunday Lunch Menu 28th May 2017 Antipasti: Indulge in a feast of flavours from a combination of freshly prepared salads. Authentic Italian delicatessen, meat, fish and vegetarian platters, Individual creations, Mediterranean and local specialities. Together with our home made selection of dressings and infused oils Soup: Cream of baby spinach and nutmeg (V/GF/D), Stilton croutes […]