Post Pic

IL-ĦADD (18) Fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu se jittellgħa d-dramm tal-Passjoni fis-2.30pm u fis-6:00p.m. IT-TNEJN (19) Festa ta’ San Ġużepp. Il-ħin tal-Quddies, fil-Knisja Arċipretali ikun bħal ta’ matul il-Ġimgħa u tiżdied quddiesa oħra fl-10am. IT-TNEJN (19) Se jsir pelleġrinaġġ mill-Mellieħa sal-Mosta bil-mixi. Għal min irid se jiġi organizzat trasport mill-Mosta għal Mellieħa. Fid-9:30a.m. nieħdu sehem fil-Quddiesa […]

Post Pic

IL-ĦAMIS (15) Se jsir Rużarju u Quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-knisja Arċipretali. IL-ĦAMIS (15) Waqt l-Adorazzjoni li ssir fil-knisja Arċipretali, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna b’mod speċjali l-membri tal-għaqdiet Reliġjużi tal-parroċċa. IL-ĦAMIS (15) Se ssir taħdita u riflessjoni fuq il-Passjoni ta’ Sidtna Ġesu skont San Ġwann minn Fr Joe Ciappara. Din se […]

Post Pic

Ikompli x-xogħol tar-restawr tal-Portiku tal-Knisja Arċipretali tal-Mosta. Illum waslu s-samrotti li jiffurmaw il-“grain” tal-volta. Fi kliem aktar sempliċi wasal l-ġebel li se jieħu post dak imkisser.  

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (4) tkompli l-kitba taż-żimarri tal-Ġimgħa l-Kbira bejn it-8 u l-11am. It-tfal jiltaqgħu s-Sala ta’ fuq mis-sagristija tal-bomba. IT-TNEJN (5) Fl-4:00p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TLIETA (6) Se jsir pellegrinagg Penitenzjali għall-Knisja tar-Redentur fl-Isla. Tluq ta’ trasport minn ħdejn il-kappellel taż-żoni u mil-pjazza fid-8.40am. Naslu lura f’12.0pm. Booking mill-uffiċċju parrokkjali jew miż-żoni sat-Tnejn filgħodu. L-ERBGĦA (7) […]

Post Pic
Post Pic

IT-TNEJN (26) jibdew korsijiet ta’ Eżerċizzi tar-Randan: Fil-Knisja Arċipretali, fid-9.00a.m. minn Fr Ronnie Zammit Fil-Knisja Marija Omm il-Knisja, f’Ta’ Mlit, fis-6:00p.m. minn Fr George Schembri Fil-Kappella Ġesu Feddej, f’Santa Margerita fis-6.30 p.m. minn Fr David Muscat Fil-kappella tas-Sorijiet Agostinjani fis-6:30p.m. minn Fr Christian Borg OFM Conv IL-ĦAMIS (1) Fil-Knisja Arċipretali jkun hemm konfessur minn barra […]

Post Pic

Jekk intom interessati tista tistampa l-applikazzjoni minn hawn: Marriage course

Post Pic

IL-ĦADD (18) Fil-Knisja Arċipretali, fl-4:m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. Minn għada t-Tnejn (19) jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fit-3:00p.m. jipprietka Fr Stephen Sciberras OFM u fiċ-Ċentru Sant’Andrija fis-6.00 p.m. Quddiesa u Prietka minn Dun Antoine Borg. IT-TLIETA (20) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-quddiesa tad-9:00a.m. […]

Post Pic

Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan : – L-ERBGĦA 14 ta’ Frar nagħtu bidu għar-Randan. Huwa jum ta’ sawm u astinenza. Fis-5:45p.m. jibda Pellegrinaġġ bil-kurċifiss mill-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu u jgħaddi mit-toroq Stivala u Kbira sal-Knisja Arċipretali, fejn fis-6.30pm tibda quddiesa li fiha issir iċ-ċerimonja tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied. Programm għal żmien ir-Randan fix-xahar ta’ Frar : […]