Post Pic

IL-ĦADD (12) Fil-Knisja Arċipretali, fl-4:00p.m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IT-TNEJN (13) Tingħata bidu għal Ġimgħa Biblika fil-Parroċċa tagħna bit-tema: Ma jkun jiswieli xejn! It-Tnejn (13), l-Erbgħa (15) u l-Ħamis (16) se jsiru taħdidiet, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7:15pm u t-Tlieta (14) se ssir taħdita fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fl-10.00a.m. IT-TNEJN (13) Se ssir Quddiesa […]

Post Pic

IL-ĦADD (5) Fl-4p.m. issir Quddiesa bit-tberik taċ-ċimiterju. IT-TLIETA (7) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fl-4:00p.m. IL-ĠIMGĦA (10) Se ssir Laqgħa ta’ formazzjoni liturġika, bis-suġġett: l-Aspett liturġiku fil-kotba Mqaddsa. Il-laqgħa se ssir fis-Sala tas-Sorijiet Agostinjani fis-7:00p.m. Kulħadd huwa mistieden jattendi, b’mod speċjali dawk li huma mpenjati fil-liturġija. IS-SIBT […]

Post Pic

IL-ĦADD (29) Fil-5:30p.m. se jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-quddiesa tal-ħin, tal-5:30p.m. se ssir fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. IT-TNEJN (30) Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-knisja Arċipretali, tkun biss sehem tat-Terzjarji Karmelitani, f’għeluq l-inkjesta Djoċesana għall-kawża tal-Beatifikazzjoni u l-kanonizazzjoni ta’ Patri Avertan Fenech, Patri Mosti li miet b’fama ta’ qdusija. IT-TNEJN (30) Se jibdew Katekeżi għall-Adulti, kull […]

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (22) Se ssir fiera, fil-Bitħa tal-Oratorju Marija Immakulata, bejn it-8.30a.m. u n-12.30p.m. IL-ĦADD (22) Fil-Knisja Arċipretali, fl-4:00p.m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IL-ĠIMGĦA (27) Se ssir Adorazzjoni fic-Centru Sant’Andrija, fl-10:00a.m. Fil-weekend li ġej se jiġi amministrat s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. IS-SIBT (28), fil-Knisja Arċipretali, l-Quddiesa tal-5:00p.m., se ssir bħas-soltu, waqt li tas-6:30p.m. se ssir fl-Oratorju […]

Post Pic

MIT-TNEJN (16) SAL-ĠIMGĦA (20) se jsir Bazaar fis-Sala Papa Wojtyla, tal-Oratorju Marija Immakulata, li jintemm b’Fiera li se ssir nhar il-Ħadd li ġej bejn it-8:30a.m. u n-12:30p.m. IT-TLIETA (17) Se ssir Adorazzjoni tal-grupp Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax et Bonum, fid-9:30am. L-ERBGĦA (18) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. IL-ĠIMGĦA (20) […]

Post Pic

IL-ĦADD (8) Se ssir il-festa fil-Knisja ta’ Wejda, fi Triq it-Torri. Fit-8:30am. u fis-6:30p.m. se jsir Quddies tal-festa. IL-ĦADD (8) fl-4p.m. ikun hawn Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-magħmudija. IT-TNEJN (9) Se ssir Quddiesa għat-tfal kollha li jattendu ċ-ċentri tad-Duttrina, tal-bidu tas-sena skolastika, fil-Knisja Arċipretali fil-5:00p.m. IT-TLIETA (10) L-Azzjoni Kattolika Nisa se torganizza taħdita minn Fr. Philip Cutajar […]

Post Pic

IL-ĦADD (1) nagħtu bidu għax-xahar ta’ Ottubru. Lkoll mħeġġin biex matul dan ix-xahar nitolbu r-Rużarju b’ħeġġa u devozzjoni. Tajjeb li nitolbu din t-talba fil-familji jew ma’ membri oħra tal-Komunita’ Nisranija fil-knejjes. Fil-Knisja Arċipretali r-Rużarju jingħad wara l-Quddiesa tas-7:00a.m. u qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija. Fil-kappella tal-Pax Et Bonum jingħad fl-4:00p.m. IL-ĦADD (1) Issir il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. […]

Post Pic
Post Pic

IT-TNEJN (25) terġa tibda l-Quddiesa għat-tfal qabel l-iskola, fit-7:45am. MIT-TNEJN (25) SAL-ĠIMGĦA (29) Se ssir Ġimgħa ta’ Tagħlim, fil-Museum tas-Subien, il-Mosta, fis-7:00p.m. Kulħadd huwa mistieden. IT-TNEJN (25) Fiċ-ċentru Sant’Andrija jibda l-kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-żwieġ għal dawk li applikaw għalih. Jibda fis-7:30p.m. IT-TLIETA (26) Se ssir Adorazzjoni, fid-9.30am fil-kappella tal-Pax et Bonum, mis-Superjur Joe […]