Post Pic

Min għada t-TNEJN (13) jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għall-koppji Miżżewġin u għall-għarajjes, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7.15p.m. u għal kulħadd fiċ-Ċentru Ġesu Feddej fis-6:30p.m. u fil-kappella tas-Sorijiet Agostinjani fis-6:00p.m. IT-TLIETA (14) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum. Tibda fl-4:00p.m. bil-Quddiesa. L-ERBGĦA (15) Se ssir quddiesa fuq l-artal tal-kwadru titulari […]

Post Pic

Minn għada t-TNEJN (6) jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-kappella tal-Pax Et Bonum, fit-3:15p.m. rużarju u wara l-prietka minn Fr. Alister Aquilina ofm Conv. IT-TNEJN (6) Se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju fl-4:00p.m. IL-ĦAMIS (9) Se ssir laqgħa għal kulħadd, fl-Oratorju Marija Immakulata, fl-10am, bis-suġġett: Ngħixu l-Ewkaristija. IL-ĠIMGĦA (10) Se jsiru Eżerċizzi għall-adolexxenti bejn 11 u 15–il […]

Post Pic

L-ERBGĦA (1) nagħtu bidu għar-Randan. Huwa jum ta’ sawm u astinenza. Fis-5:45p.m. jibda Pellegrinaġġ bil-kurċifiss mill-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu sal-Knisja Arċipretali, fejn fis-6.30pm tibda quddiesa li fiha issir iċ-ċerimonja tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied. L-ERBGĦA (1) Se ssir Laqgħa għall-għarajjes li diġa lestew il-kors ta’ Kana. Il-laqgħa se ssir fiċ-Ċentru Pastorali ta’ Sant’Andrija, fis-7:30p.m. IL-ĦAMIS […]

Post Pic

IL-ĦADD (19) Fil-Knisja Arċipretali, fl-4:m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IL-ĦADD (19) Fl-Oratorju Marija Immakulata se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u n-12:30pm. Lkoll mitlubha li nkunu ġenerużi u nagħtu d-demm. Importanti li kull min jersaq biex jagħti d-demm jippreżenta l-karta tal-identita. IT-TLIETA (21) Se jsir it-talb ta’ filgħaxija għaż-żgħażagħ bejn is-16 u it-30 sena, […]

Post Pic

IT-TLIETA (14) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum, li tibda fl-4p.m. bir-Rużarju u wara Quddiesa. L-ERBGĦA (15) Fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Knisja Arċipretali jingħad r-Rużarju u wara tiġi ċċelebrata l-Quddiesa. L-ERBGĦA (15) Se ssir laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati, li tibda fl-4:30p.m. bir-Rużarju u […]

Post Pic

IL-ĦADD (5) Fl-4:00p.m., fil-Knisja Arċipretali, issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IT-TLIETA (7) Se jkomplu katekeżi għal kulħadd, organizzati mill-Mixja Neo Katekumenali, jkunu kull kull nhar ta’ Tlieta u kull nhar ta’ Ħamis, fis-7:30p.m., fil-katekumenju. IL-ĠIMGĦA (10) Hija l-festa tal-miġja fostna ta’ l-Appostlu San Pawl. Hu dmir tagħna li nieħdu sehem fil-quddies. Il-ħin tal-Quddies l-Ħamis filgħaxija […]

Post Pic

IT-TLIETA (31) Se jsir irtir għan-nisa, fl-Oratorju Marija Immakulata, li jibda fid-9:30a.m. bil-Quddiesa, organizzat mill-Azzjoni Katolika Nisa. Fl-okkażżjoni tal-ftuħ tal-kawża għall-Beatifikazzjoni u l-Kanonizzazjoni ta’ Patri Avertan Fenech, Patri Karmelitan Mosti nhar l-ERBGĦA (1) fis-6.00pm se jingħad Rużarju quddiem Ġesu Sagramentat, fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta, u il-ĦAMIS (2) fil-5.00pm l-Arċisqof se jagħti bidu tal-proċess tal-kawza għall-Beatifikazzjoni u […]

Post Pic

IL-ĦADD (22) issir il-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella tiegħu. Fl-10am isir it-tberik ta’ l-annimali u fil-5:30pm ikun hemm Quddiesa. IL-ĦADD (22) Fl-4p.m. Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. IT-TLIETA (24) Se ssir Adorazzjoni l-Pax et Bonum, fid-9:30am. L-ERBGĦA (25) Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. IL-ĠIMGĦA (27) Se ssir Adorazzjoni fiċ-ċentru Sant Andrija, fl-10 Il-Ġimgħa (27) Se ssir […]

Post Pic

IL-ĦADD (15) tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Eremita fil-kappella ddedikata lilu f’Wied il-għasel. Ikun hemm quddiesa fit-3:30p.m. IT-TNEJN (16) Se tingħad t-talba tal-Akatistos u Quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-knisja Arċipretali. L-ERBGĦA (18) Laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani fil-Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati. Tibda fl-4.30pm bit-Talba tar-Rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat u wara Quddiesa bi ħsieb […]

Post Pic

  IT-TNEJN (9) Festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Peress li bħalissa għaddej kors ta’ aġġornament għall-katekisti, ċ-ċentri tal-katekiżmu għat-tfal se jergġħu jinfetħu minn nhar l-Erbgħa li ġejjin. IL-ĠIMGĦA (13) ser issir quddiesa għal ġenituri ta’ dawk li tilfu lil xi ħadd minn uliedhom.  Inħeġġukom sabiex tavżaw persuni li tafu li għaddew minn din l-esperjenza. Il-Quddiesa se tkun […]