Post Pic

IL-ĦADD (28) Fl-4:00p.m., fil-Knisja Arċipretali, issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija. IL-ĦAMIS (1) fil-Knisja Arċipretali, ikun hemm il-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar. IL-ĠIMGĦA (2) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li għandhom uliedhom minn year 3 sa Form 1. Il-Laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesú, fis-7:00p.m. IS-SIBT (3) Fil-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Knisja Arċipretali, l-Addoloxxenti li se jirċievu s-Sagrament […]

Post Pic

IT-TLIETA (23) Se ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fid-9:30am. IL-ĠIMGĦA (26) Se ssir Adorazzjoni fic-Centru Sant Andrija, fl-10:00a.m. IL-ĠIMGĦA (26) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-laqgħa se tkun fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7p.m. IL-ĦADD (28) se jiġi organizzat Sunday Lunch b’risq ir-restawr tal-portiku, f’lukanda il-Marfa. Nħeġġu lil kull […]

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (14) Fl-4:00p.m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Knisja Arċipretali. IT-TNEJN (15) Se ssir quddiesa fuq l-artal tal-kwadru titulari ta’ Santa Marija, Fil-11.00am jibda r-Ruzarju u wara quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi. IT-TNEJN (15) Fiċ-ċimiterju se ssir quddiesa fis-7.00pm, fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm. IT-TLIETA (16) L-Azzjoni Kattolika Nisa se torganizza laqgħa għal kulħadd, fl-okkażżjoni ta’ Jum […]

Post Pic

IT-TNEJN (8) Hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompej, Fil-11:30am Quddiesa fil-Knisja Arċipretali u wara tingħad it-Talba supplika tal-Madonna. IT-TNEJN (8) Se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju, fis-7:00p.m. IT-TLIETA (9) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, wara l-Quddiesa tad-9:30am fil-kappella tal-Pax Et Bonum. IT-TLIETA (9) Festa ta’ San Ġorġ Preca, fil-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-knisja Arċipretali, jieħdu sehem il-membri tal-Museum. IT-TLIETA (9) […]

Post Pic

Sunday Lunch Menu 28th May 2017 Antipasti: Indulge in a feast of flavours from a combination of freshly prepared salads. Authentic Italian delicatessen, meat, fish and vegetarian platters, Individual creations, Mediterranean and local specialities. Together with our home made selection of dressings and infused oils Soup: Cream of baby spinach and nutmeg (V/GF/D), Stilton croutes […]

Post Pic

Illum il-ĦADD (30) u matul il-ħdud li ġejjin il-Mixja Neo Katekumenali qed twettaq il-Missjoni l-Kbira. Dawn il-laqgħat se jsiru fl-10am, fil-Picnic Area f’Ta’ Qali. IL-ĦADD (30) fl-4:m. issir Quddiesa biċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija. IT-TNEJN (1) Se jsir Seminar għal dawk impenjati fil-parroċċa tal-Mosta. It-trasport se jitlaq fit-8:15a.m. miz-zoni u mill-pjazza. Aktar dettalji mis-sagristija. IT-TNEJN (1) Se […]

Post Pic

IL-ĦADD (23) Niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-Knisja Arċipretali, ssir siegħa Adorazzjoni li tibda fl-4:00pm. Il-Quddiesa tal-5:30p.m. se jmexxija Dun Gwann Sammut, bħala radd il-ħajr lil Alla f’egħluq il-50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali. IT-TNEJN (24) Se jibda Bazaar, fis-Sala Papa Wojtyla fil-Mosta, fi Triq Kurat Calleja, quddiem il-knisja sal-Ġimgħa, l-28 ta’ April, mit-8.30a.m. sal-30a.m. u mill-4.30p.m. sas-6.00p.m. […]

Post Pic
Post Pic

IL-ĦADD (16) Niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Rxoxt. Fid-8:45am. il-Ministri Straordinarji tat-tqarbin joħorġu jqarbnu lill-morda fi djarhom. Fid-9:30am issir Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-parroċċa, li joffru figolla għal persuni fil-bżonn. Wara l-Quddiesa jsir it-tberik tal-figolli, fuq iz-zuntier tal-Knisja Arċipretali. Għal din il-quddiesa se jkun hemm postijiet riservati għall-persuni b’diżabilita. Filgħaxija, fil-5:30p.m. issir Quddiesa kantata tal-Għid il-Kbir u […]