L-Arċipriet Dun Mario Tong, l-Kleru tal-Parroċċa, flimkien

mal-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali jawguraw lil kulħadd il-Milied it-Tajjeb.

Awguri!!!!


Leave a Reply