Reliġjużi fil-Parroċċa

Sorijiet:

Agostinjani Servi ta’ Ġesu’ u Marija

                        “Qaddejja ta’ Ġesu u Marija”

                                   Triq Anġlu Gatt  MST 07
                                    Tel.  21 432 334 / 21 430 050
                                    E-Mail: [email protected]
                                    Website: www. asjm.org
                                    fil-Mosta mill-1928

                        Ħidma

 •                                     Kinderagrten, Pre-Grade, Grade I u II
 •                                     St Monica School of Music
 •                                     St Monica Choir
 •                                     Katekiżmu fiċ-Ċentri tad-Duttrina
 •                                     Apostolat mat-tfajliet
 •                                     Kappella miftuħa għall-pubbliku  (ara quddies)
 •                                     Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

Frangiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’

“Pace e Bene ”                              

                                    “Pax et Bonum”,  Triq Ġlormu Cassar  MST 4113
                                    tel.  21 433 907
                                    E-Mail:[email protected]
                                     fil-Mosta mill-1963

                        Ħidma

 •                                     Kura ta’ l-anzjani
 •                                     Kappella miftuħa għall-pubbliku  (ara quddies)
 •                                     Ministri Straordinarji  tat-Tqarbin

Tal-Bon Pastur

“Għan-ngħaġ tiegħi nagħti ħajti  ”

                                   “Dar S. Ewfrasja”, Triq Papa Ġwanni XXIII  MST 04
                                    tel.  21 411 679
                                    fil-Mosta mill-1971

                        Ħidma

 •                                     Mustina Club għan-Nisa nhar ta’ Erbgħa fl-10.00 a.m.
 •                                     Servizz ta’ pariri u għajnuna
 •                                     Użu tad-Dar Mustina għal laqgħat u talb
 •                                     Ministri Straordinarji tat-Tqarbin

 

Patrijiet

Patrijiet Ġiżwiti

 
                                                 Mount St Joseph,
                                                Targa Gap, Mosta MST 11
                                                Tel.  21 411 110
                                                Fax. 21 412 785
                                                E-Mail: [email protected]
                                               Website: www.waldonet.net.mt/Mount_St_Joseph

Leave a Reply