Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn il-25 ta' Frar u t-3 ta' Marzu 2024.

 1. IT-TNEJN (26) Se jibdew żewġ korsijiet ta’ Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd: Wara l-Quddiesa tat-8.30am, fil-Bażilika, imexxi l-Arċipriet Dun Bastjan Caruana. Fiċ-Ċentru Sant’Andrija fis-6p.m. minn Dun Antoine Borg.
 1. IT-TNEJN (26) Se ssir l-Ewwel Qrara tat-tfal li jattendu l-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fil-Bażilika, fis-7pm.
 1. IT-TLIETA (27) Se ssir Adorazzjoni, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-Quddiesa tad-9am.
 1. L-ERBGĦA (28) Se ssir l-Laqgha ghat-Terzjarji u d-devoti tal-Madonna tal-Karmnu fil-Kappella ta’ Sant’Anton Abbati fil-Mosta, li tibda 9.00am bil-Quddiesa.
 1. IL-ĦAMIS (29) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm.
 1. IL-ĦAMIS (29) Se ssir l-Ewwel Qrara tat-tfal li jattendu Santa Margerita, fil-Bażilika, fis-7pm.
 1. IL-ĦAMIS (29) Se ssir laqgħa għas-separati, fil-kappella ta’ San Anard, fis-7pm.
 1. IS-SIBT (2) se tibda l-Kitba tat-tfal li jixtiequ jieħdu sehem għall-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u Kristu Rxoxt bejn is-2pm u s-6.30pm u titkompla l-għada l-Ħadd (12) bejn it-8.00am u l-11.00am. It-tfal subien u bniet jiltaqgħu ħdejn il-Pulptu u għandhom jimlew formola apposta li tinkiseb minn fuq il-website tal-parroċċa.
 1. IS-SIBT (2) Se ssir Riflessjoni tar-Randan għaż-żgħażagħ 16+, bl-isem "Dan hu Ibni l-Għażiż, immexxija minn Fr. Luke Cutajar, bl-animazzjoni tal-Y4J band, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7.30pm. Importanti timtela l-google form minn fuq il-fb page ta' Mosta Parish jew KPAŻ Mosta.
 1. Il-Fundraising group tal-Parroċċa se jorganizza bejgħ tal-Qassatat u ħelu tar-Randan, il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu. Kull min jixtieq jordna, għandu jagħmel dan sat-8 ta’ Marzu. Aktar dettalji mill-flyers minn ħdejn il-bieb tal-Bażilika.
 1. Dawk impenjati fil-liturġija huma mitluba jiġbru r-roster ta’ Marzu, mis-sagristija.
 1. Il-Ħadd li ġej issir il-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.
 1. Nitolbu għal Carmen Mifsud u Geralda Camilleri li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ......