Archive for the ‘News’ Category

IL-ĦADD (11) Fil-Bażilika, fil-5:00p.m. jiġi ċċelebrat s-Sagrament tal-Magħmudija. IL-ĦADD (11) issir il-festa ta’ San Anard, fil-kappella ddedikata lilu, fis-6:00p.m. issir Quddiesa kantata. IT-TNEJN (12) Se ssir laqgħa ta’ Tagħlim organizzata mill-Grupp EBDA, fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7:00p.m. Imexxi is-Superjur Joe Fenech. IL-ĦAMIS (15) Se jsir Rużarju u Quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Bażilika. […]

IL-ĦADD (4) Fl-4p.m. issir Quddiesa bit-tberik taċ-ċimiterju. IT-TLIETA (6) Se ssir Quddiesa fl-Oratorju Marija Immakulata, fid-9:30a.m., għall-erwieħ tal-Benefatturi tal-Oratorju stess u l-erwieħ tal-membri u tal-familji kollha, organizzata mill-Azzjoni Kattolika Nisa. Wara jkun hemm ħin għall-kafe. IT-TLIETA (6) Se ssir laqgħa ta’ Talb tal-Grupp ta’ Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax et Bonum. Tibda fl-4:00p.m. bil-Quddiesa. IT-TLIETA (6) […]

IL-ĦADD (28) Fil-5:30p.m. se jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Il-quddiesa tal-ħin, tal-5:30p.m. se ssir fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. IT-TLIETA (30) Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Bażilika, tkun biss sehem tat-Terzjarji Karmelitani, f’għeluq il-75 sena mill-mewt ta’ Patri Avertan Fenech, Patri Mosti li miet b’fama ta’ qdusija. IT-TLIETA (30) jaħbat l-20 anniversarju mit-tberik tal-Knisja f’Ta’ Mlit. Fis-6:00p.m. fil-Knisja […]

IL-ĦADD (21) Se ssir fiera, fil-Bitħa tal-Oratorju Marija Immakulata, bejn it-8.30a.m. u n-12.30p.m. IL-ĦADD (21) Se ssir Ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija, fil-Bażilika, fil-5:00p.m. IL-ĦAMIS (25) Se ssir Ħarġa għall-Anzjani għand is-sorijiet ta’ Sant Ursola l-Belt. Tluq ta’ trasport mill-pjazza tal-Mosta fid-9:00am. Kull min jixtieq jattendi għandu jinkiteb fl-uffiċċju parrokjali. IL-ĠIMGĦA (26) Se ssir Adorazzjoni fiċ-Ċentru Sant’Andrija, […]

IL-ĦADD (7) Issir il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5:30p.m. issir quddiesa kantata u wara toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi mill-Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Stivala, Pjazza Dun Ang Camilleri, Barrieri, Gafà, Kungress Ewkaristiku, għall-Bażilika. Matul il-purċissjoni tingħad it-talba tar-Rużarju. IT-TNEJN (8) Se ssir Quddiesa għat-tfal kollha li jattendu ċ-ċentri tad-Duttrina, tal-bidu tas-sena skolastika, fil-Bażilika fil-5:00p.m. IT-TLIETA […]

SUNDAY (7) There will be the Feast of Our Lady of the Rosary. At 5.30 pm a sung Mass will be celebrated after which a procession with the statue of Our Lady of the Rosary will take place, passing through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Stivala, Triq Dun Ang Camilleri, Triq Barrieri, Triq Gafà, Triq […]

IT-TNEJN (1) nagħtu bidu għax-xahar ta’ Ottubru. Lkoll mħeġġin biex matul dan ix-xahar nitolbu r-Rużarju b’ħeġġa u devozzjoni. Tajjeb li nitolbu din t-talba fil-familji jew ma’ membri oħra tal-Komunita’ Nisranija fil-knejjes. Fil-Knisja Arċipretali r-Rużarju jingħad wara l-Quddiesa tas-7:00a.m. u qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija. IT-TNEJN (1) issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fis-6.00pm.  L-ERBGĦA (3) Se ssir Quddiesa għal […]

IT-TNEJN (24) terġa tibda l-Quddiesa għat-tfal qabel l-iskola, fit-7:45am. IT-TNEJN (24) Fiċ-ċentru Sant’Andrija jibda l-kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-żwieġ għal dawk li applikaw għalih. Jibda fis-7:30p.m. IT-TLIETA (25) Se ssir Adorazzjoni, fid-9.30am fil-kappella tal-Pax et Bonum. L-ERBGĦA (26) Se ssir it-tieni laqgħa ta’ katekeżi Biblika fuq ix-xeni tal-ħajja ta’ Ġesù mill-Evanġelji, fil-pitturi tal-pendenti ta’ […]

L-ERBGĦA (19) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. L-ERBGĦA (19) Se jibdew sensiela ta’ erba’ laqgħat ta’ katekeżi Biblika fuq ix-xeni tal-ħajja ta’ Ġesù mill-Evanġelji, fil-pitturi tal-pendenti ta’ Giuseppe Calì fis-Santwarju Bażilika tal-Mosta. Il-laqgħat se jitmexxew minn Dun Pawl Sciberras, b’introduzzjoni artistika ta’ Dun Edgar Vella. Il-laqgħat ta’ siegħa kull […]

IL-ĦAMIS (13) se ssir attivita għat-tfal tal-parroċċa, fil-5p.m. fuq iz-zuntier tal-Bażilika. Din l-attivita hi organizzata mill-Kummissjoni Tfal. It-Tfal se jagħmlu t-tajr u jkollhom logħob tradizzjonali fuq iz-zuntier. IL-ĦAMIS (13) Se jsir Get Together għal dawk kollha li kienu jattendu fl-Oratorju Marija Immakulata, kemm għall-lezzjonijiet tal-katekiżmu, kif ukoll għall-laqgħat tal-istudent, fil-Kor u għall-laqgħat tal-membri l-kbar. Dan […]