1. IT-TLIETA (15) Se ssir Adorazzjoni tal-grupp tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax et Bonum, wara l-Quddiesa tad-9:00a.m.
  1. IT-TLIETA (15) Se ssir quddiesa fuq l-altar tal-Assunta fil-Bażilika. Fil-11.00am Rużarju u wara tibda quddiesa.
  1. L-ERBGĦA (16) Se ssir Laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani fil-Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati. Tibda fl-4pm b’quddiesa.
  1. IL-ĠIMGĦA (18) Nagħtu bidu għal-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara.
  1. IL-ĠIMGĦA (18) Fl-4:00p.m. Adorazzjoni organizzata mill-Co Workers ta’ Mother Teresa, fil-Kor tal-Bażilika.
  1. IL-ĦADD (20) issir il-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella ddedkiata lilu. Fl-10am isir it-tberik ta’ l-annimali u fil-5:30pm ikun hemm Quddiesa.
  1. Il-Ġabra speċjali għal bżonnijiet tal-parroċċa kienet ta’ €2,280. Grazzi.
  1. Nitolbu għal Josephine Sant li għaddiet għal ħajja ta’ dejjem. Agħtiha O Mulej, il-mistrieħ….

Leave a Reply