Commissions

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali

 • Jistudja, ifassal, iwettaq u jevalwa bżonnijiet u ħidmiet pastorali
 • Jiltaqa’ kull tielet Ħamis tax-xahar
 • Magħmul minn: l-Arċipriet bħala President
 • Il-Kleru tal-Parroċċa
 • Joe Deguara, Chairperson
 • Mariosa Micallef, Segretarja
 • Rappreżentant ta’ kull Għaqda Reliġjuża
 • Rappreżentant ta’ kull Zona Pastorali
 • Individwi msejħa mill-Arċipriet

Il-Presbiterju Parrokjali

 • Magħmul minn:
  • L-Arċipriet bħala chairperson
  • Dun Pawl Sciberras, Segretarju
  • Is-saċerdoti li jaħdmu fil-parroċċa.

Il-Kummissjoni Kateketika

 • Tikkordina l-ħidma fit-8 Ċentri tad-Duttrina
 • Torganizza laqgħat għat-tfal tal-Parroċċa flimkien
 • Tlaqqa’ lill-ġenituri tat-tfal tad-duttrina
 • Tiltaqa’ regolarment skond il-ħtieġa
 • Magħmula minn:
  • Agnes Falzon Chairperson
  • Moderatur li jkun rappreżentant fil-Kummissjoni Nazzjonali Rappreżentant minn kull Ċentru tad-Duttrina

Il-Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu (K. I. S.)

 • Twaqqfet fil-Mosta 2001
 • Flimkien mal-membri tal-KPP, jorganizzaw l-Assemblea Parrokkjali fuq bażi annwali u jfasslu Pjan Pastorali skond il-gwida mogħtija mid-Djoċesi fid-dawl tal-ħtiġijiet partikolari tal-parroċċa. Huma jevalwaw b’mod kostanti l-ħidma li ssir fil-parroċċa u t-twettiq tal-miri elenkati fil-pjan Pastorali.
 • Magħmula minn:
  • Chairperson

Il-Kummissjoni Liturgija

 • Twaqqfet fil-Mosta 2004
 • Tiltaqa’ biex tiddiskuti u tipprepara ċelebrazzjonijiet religjużi li jkunu se jsiru fil-Parroċċa
 • Magħmula minn:
  • Giovanni Chetcuti, Chairperson
  • Paul Vella, Segretarju
 • Rappreżentanti:
  • Anna Quattromani, Grupp Letturi
  • Mark Attard, Ministri Straordinarji tat-tqarbin
  • Paul Vella, Grupp Abbatini
  • Rita Vassallo, Korijiet
  • Lilian Azzopardi, Grupp Santa Marta
  • Alfred Azzopardi, Grupp Ushers
  • Antoinette Sammut, Zona Ta’ Mlit
  • Marija Vella, Zona Sant’ Andrija
  • Ronald Camilleri, Espert fil-qasam tal-Kant Liturġiku

Il-Kummissjoni Djakonija

 • Twaqqfet fil-Mosta 1984
 • Torganizza attivitajiet għall-anzjani u għall-persuni b’diżabilita’, fir-randan, fl-Għid, fil-festa ta’ Santa Marija, f’Jum l-Omm, f’Jum il-Missier u fil-Milied.
 • Toffri servizz ta’ għajnuna lill-familji f’diffikulta
 • Tiltaqa’ kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar
 • Magħmula minn:
  • Sr. Rosette Goggi, Chairperson
  • Rappreżentanti minn diversi għaqdiet

Kummisjoni Familja

 • Twaqqfet fil-Mosta fl-2005
 • Tiltaqa’ darba fix-xahar
 • Ko-ordinazzjoni u ħidma favur il-familja Nisranija
 • Isservi ta’ punt ta’ referenza għall-persuni li jkollhom ħtiġijiet u bżonnijiet partikolari
 • Tel. No.: 21 437 500
 • Magħmula minn:
  • Jimmy u Mandy Bonnici Chaircouple
 • Membri:
  • John & Lilian Cutajar
  • George & Maria Lewis
  • Mario & Isabelle Mallia
  • Marianne Vassallo
  • Victor & Rita Von Brockdorff

Kummissjoni Żgħażagħ

 • Twaqqfet fil-Mosta 2005
 • Tgħin f’ħidmiet parrokkjali għaż-żgħażagħ
 • Magħmula minn:
  • Marija Cutajar, Chairperson
  • Fr. Blake Camilleri
  • Stephanie Camilleri
  • Stefan Montebello
  • David Joseph Borg
  • MarieClaire Portelli
  • Maria Victoria Micallef
  • Christian Tanti
  • Rebecca Camenzuli
  • Laurent Micallef
  • Alison Tonna
  • Sarah Galea
  • Christina Farrugia