Doctrine Centers

 

Reġistrazzjoni tat-tfal li se jattendu fiċ-ċentri tad-Duttrina tal-Parroċċa tal-Mosta

għas-sena 2018 – 2019

 

It-Tfal kollha li minn Ottubru li ġej se jattendu għall-formazzjoni Kateketika, fiċ-ċentri tal-Katekiżmu tal-Parroċċa, jiġifieri fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, Oratorju Marija Immakulata, Museum Subien, Museum Bniet, Ċentri ta’ Sant Andrija, Ta’ Mlit u Santa Margerita u tas-Sunday School,  iridu jiġu rreġistrati minn qabel. Anke dawk it-tfal li kienu diġà jattendu f’dawn iċ-ċentru iridu jirreġistraw.

Minħabba il-liġi tal-GDPR, importanti li meta issir ir-reġistrazzjoni, iż-żewġ ġenituri jkunu preżenti u jġibu magħhom il-karta tal-identità tagħhom kif ukoll in-numru tal-karta tal-identità tat-tifel/tifla. F’każ ta’ ġenitur wieħed, trid tiġi preżentata prova ta’ dan.

Ir-Reġistrazzjoni tat-tfal se ssir fiċ-ċentri tal-Katekiżmu stess f’dawn il-ġranet u f’dawn il-ħinijiet:

Oratorju Qalb ta’ Ġesu – It-Tlieta 4 ta’ Settembru mis-6pm sas-7.30pm, L-Erbgħa 5 ta’ Settembru mill-4.30pm sas-6pm, Il-Ħamis 6 ta’ Settembru mis-6pm sas-7.30pm, Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru mill-4.30pm sas-6pm, It-Tlieta 11 ta’ Settembru mis-6.00pm sas-7.30pm, L-Erbgħa 12 ta’ Settembru, mill-4.30pm sas-6pm

 

Oratorju Marija Immakulata – It-Tlieta 4 ta’ Settembru mis-6pm sas-7.30pm, L-Erbgħa 5 ta’ Settembru mill-4.30pm sas-6pm, Il-Ħamis 6 ta’ Settembru mis-6pm sas-7.30pm, Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru mill-4.30pm sas-6pm, It-Tlieta 11 ta’ Settembru mis-6.00pm sas-7.30pm, L-Erbgħa 12 ta’ Settembru mill-4.30pm sas-6pm

 

Museum Subien – It-Tnejn 10 ta’ Settembru mill-5.30pm sat-8.00pm, It-Tlieta 11 ta’ Settembru mill-5.30pm sat-8.00pm, Il-Ħamis 13 ta’ Settembru mill-5.30pm sat-8.00pm, It-Tnejn 17 ta’ Settembru mill-5.30pm sat-8.00pm

 

Museum Bniet-  It-Tnejn 10 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, It-Tlieta 11 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, Il-Ħamis 13 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, Il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, It-Tnejn 17 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, It-Tlieta 18 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm, Il-Ħamis 20 ta’ Settembru mill-5.30pm sas-7.00pm

 

Ċentru Sant Andrija- It-Tnejn 17 ta’ Settembru mis-6.30pm sas-7.30pm, L-Erbgħa 19 ta’ Settembru mis-6.30pm sas-7.30pm

 

 Ċentru Santa Margerita- It-Tnejn 10 ta’ Settembru mis-7pm sat-8.30pm, L-Erbgħa 12 ta’ Settembru mis-7pm sat-8:30p.m.

 

Ċentru Marija Omm il-Knisja, f’Ta’ Mlit- Ir-Reġistazzjoni diġa saret

 

Sunday School li ssir fl-Oratorju Marija Immakulata-  Il-Ħadd 30 ta’ Settembru mid-9:00a.m. sad-9:30p.m.

 

Din hi kopja tal-formola li trid timtela meta ssir ir-Reġistrazzjoni: Formola Duttrina 2018 – 2019. Din il-formola trid timtela u tiġi ffirmata miż-żewġ ġenituri quddiem il-persuni responsabbli li se jkun hemm apposta waqt ir-registrazzjoni.


Orat.orju Qalb ta’ Ġesu’

 • Triq it-Torri – Tel. 21 433826
 • Direttur: Dun Sergio Fenech
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1, 2, 3, 4, 5u 6
  • It-Tnejn u l-Erbgħa bejn il-4.45 u l-5.30 p.m.

Oratorju Marija Immakulata

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 414 615 / 79264291
 • Direttur: Dun Sebastjan Caruana, Arċipriet
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1, 2, 3, 4, 5u 6
  • It-Tnejn u l-Erbgħa bejn il-4.45 u l-5.30 p.m.

Qasam tal-Museum tas-subien

 • Triq Papa Ġwanni XXIII – Tel. 21 413 363
 • Superjur: Mario Muscat
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1
   • 5:45 – 6:30pm il-Ġimgħa
  • Year 2 – 3
   • 5:45 – 6:30pm it-Tnejn u l-Ġimgħa
  • Year 4 – 5
   • 5:45 – 6:30pm it-Tnejn u l-Ħamis
  • Year 6 – Form 1
   • 7:00 – 7:30pm Kuljum minbarra l-Erbgħa

Qasam tal-Museum tal-bniet

 • 46/48 Triq il-Pont – Tel. 79362131 / 99859278
 • Superjura: Connie Sant
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1
   • 5:30 – 6:15pm it-Tnejn
  • Year 2 – 6
   • 5:30 – 6:15pm it-Tnejn u l-Ħamis
  • Form 1 – 5
   • 5:45 – 6:30pm it-Tlieta u l-Ġimgħa

Ċentru Sant’Andrija

 • Triq it-Trinkatur – Tel. 21411203
 • Delegata: Mary Mangion
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Bejn il-4.45 u l-5.30 p.m.
  • Year 1 It-Tnejn
  • Year 2 sa Form 1 It-Tnejn u L-Erbgħa

Ċentru tad-Duttrina Marija Omm il-Knisja

 • Triq iċ-ċinju – 99266807
 • Delegata: Dorothea Balani 
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1 Id-Duttrina se tkun bejn Jannar u April
  • Year 3 u 4 It-Tlieta u l-Ħamis 4:00 sal-4:45pm
  • Year 2, 5 u 6 It-Tlieta u l-Ħamis 5:00 sas-5:45pm
  • Form 1 Il-Ħamis 5:00 sas-6:20p.m. u l-quddiesa tal-weekend

Ċentru Santa Margerita

 • Triq il-Midbaħ – 99230757
 • Delegat: Mariosa Micallef
 • Tagħlim tad-duttrina:
  • Year 1 Il-Ħamis 4:15 – 5:00p.m.
  • Year 2 It-Tnejn u l-Erbgħa 4:15 – 5:00p.m.
  • Year 3 It-Tnejn u l-Ħamis 5:15 – 6:00p.m.
  • Year 4 It-Tlieta u l-Ġimgħa 4:15 – 5:00p.m.
  • Year 5 It-Tlieta u l-Ġimgħa 4:15 – 5:00p.m.
  • Year 6 It-Tlieta u l-Erbgħa 5:15 – 6:00p.m.
  • Form 1 – għal din is-sena ma hemmx klassi f’dan iċ-ċentru
  • Form 2 il-fuq It-Tnejn 6:00 – 6:45p.m.

Sunday School

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 433826
 • Direttur: Dun Sebastjan Caruana, Arċipriet
 • Tagħlim tad-duttrina:
 • Year 1 sa Form 5 Il-Ħadd 9:30am sal-Quddiesa tal-11am.