Groups & Movements


Oratorju Qalb ta’ Ġesu (imwaqqaf fl-1914)

 • Triq it-Torri – Tel. 21 434 043
 • Direttur: Dun Bastjan Caruana, Arċipriet
 • Skop: Edukazzjoni u formazzjoni reliġjuża għat-tfal
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara ċentri)
  • Pubblikazzjoni tal-gazzetta “Il-Mosta” 4 darbiet fis-sena
  • Kappella (ara knejjes)
  • Ground għall-attivitajiet sportivi
  • Kor Santa ċeċilja:
   • Kuncerti, it-Tnejn u l-Ġimgħa fis-7.30 p.m. fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’
   • L-għan ewlieni hu li jsebbaħ il-liturġija, permezz tal-kant, fil-funzjonijiet u quddies fil-Knisja Arċipretali.
   • Responsabbli: Edwin Zammit  Tel. 21 432 056

Oratorju Marija Immakulata (imwaqqaf fl-1975)

“ Bħal Marija nfittxu li nitgħallmu l-kelma t’Alla, ngħożżuha, ngħixuha u ngħadduha lil ħaddieħor biex f’ħajjitna jkollna l-milja tal-ħajja”

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 414 615
 • Direttur: Dun Bastjan Caruana, Arcipriet
 • Skop: Edukazzjoni u formazzjoni reliġjuża għat-tfal, żgħażagħ u adulti
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara Ċentri)
  • Laqgħat għall-istudenti fl-iskejjel sekondarji: il-Ġimgħa fis-6.30 p.m.
  • Laqgħat ta’ formazzjoni nhar ta’ Tnejn fis-6.30 p.m.
  • Laqgħa ta’ talb nhar ta’ Erbgħa fis-6.00 p.m.
  • Kor Shalom – kuncerti: il-Ġimgħa u s-Sibt
  • Grupp tal-Kitarristi – Laudate Dominum
  • Attivitajiet soċjali għat-tfal, studenti u membri kbar bħal Talent Show, Weekend Għawdex fis-Sajf, Weekend Retreat minn Form 4 ‘il fuq, Treasure Hunt, Sports, DVD nights u ħafna attivitajiet oħra.
  • Żewġ fieri

Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija – Ġuvintur (imwaqqaf fl-1945)

“Biex Kristu jsir magħruf u maħbub”

 • 19, Triq il-Papa Ġwanni XXIII – Tel. 21 413 363
 • E-mail: [email protected]
 • Website: http://museummosta.webs.com; http://www.sdcmuseum.org
 • Superjur: Mario Mifsud
 • Skop: Tagħlim tal-katekiżmu, katekeżi lill-addoloxenti, zgħażagħ u adulti
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tal-Katekiżmu lit-tfal (ara Ċentri)
  • Klassijiet għall-istudenti fl-iskejjel sekondarji
  • Formazzjoni ta’ katekisti fi ħdan is-Socjeta’
  • Laqgħat għaż-żgħażagħ
  • Ġimgħat ta’ tagħlim għal kulħadd
  • Ħarġiet għall-klassijiet kollha. Il-kbar ikollhom ukoll ħarġiet għalihom
  • Dimostrazzjoni bil-Bambin f’lejlet il-Milied
  • Pellegrinaġġ Marjan f’Mejju

Soċjeta’ tad-Duttrina Nisranija – Xebbiet (imwaqqaf fl-1941)

“Nitqaddsu biex inqaddsu lill-oħrajn, nitgħallmu biex ngħallmu u hekk, Ġesu jkun magħruf u maħbub”

 • 46, Triq il-Pont – Tel. 21 442 621 ; 9986 6013
 • Website: www.museumsdc.org
 • Superjura: Hilda Chircop
 • Skop: Katekeżi lit-tfal adoloxxenti u adulti
 • Attivitajiet:
  • Tagħlim tad-duttrina nisranija lit-tfal (ara Ċentri)
  • Laqgħat ta’ formazzjoni għat-tfajliet
  • Formazzjoni tas-soċji bħala katekeżi fi ħdan is-soċjeta fit-tielet Ħadd ta’ kull xahar
  • Laqgħat għall-ġenituri
  • Animazzjoni tal-quddiesa tal-Ħadd
  • Ġimgħa ta’ tagħlim għal kulħadd
  • Ħarġiet kull nhar ta’ Ħadd għat-tfajliet u s-soċji
  • Irtiri / Live-in għas-soċji u għat-tfajliet
  • Tagħlim ta’ kitarra
  • Dimostrazzjoni bil-Bambin lejliet il-Milied
  • Pellegrinaġġ Marjan f’Mejju

Komunita’ Hajja Nisranija (imwaqqfa fl-1927)

 • Sala Parrokkjali, 7, Triq il-Knisja
 • Direttur: Dun Ġużepp Fenech
 • Skop: Formazzjoni nisranija tal-membri
 • Attivitajiet:
  • Laqgħa għan-nisa u għax-xebbiet adulti nhar ta’ Erbgħa fit-3.15p.m

Komunita’ ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla (imwaqqfa fl-1930)

“Ikun imbierek isem il-Mulej”

 • 10, Triq Ġużeppi Callus – Tel. 99453484
 • E-mail: [email protected]
 • President: Giovanni Chetcuti
 • Skop: Qima lill-Isem ta’ Alla
 • Attivitajiet:
  • Laqgħat ta’ formazzjoni għall-imsieħba kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fil-knisa Arċipretali tal-Mosta u kull tielet ġimgħa tax-xahar.
  • Festa ta’ l-Isem ta’ Alla matul ix-xahar ta’ Jannar
  • Attivitajiet soċjali għall-membri u l-ħbieb.

Legjun ta’ Marija (imwaqqfa fl-1949)

“Ad Jesum per Mariam”

 • Skop: Formazzjoni nisranija tal-membri u appostolat li jressaq l-erwieħ lejn Kristu permezz ta’ Marija
 • Praesidia Irġiel
  • Sultana tar-Rużarju
   • Blata l-Għolja nhar ta’ Erbgħa fil-5.30 p.m.
  • Ommna Mtellgħa s-Sema
   • Kappella ta’ San Anard nhar ta’ Erbgħa fis-6.30 p.m.
   • President: Albert Cassar tel. 21 415 665
 • Praesidia Nisa
  • Avukata tal-Midinbin
   • Ċentru ta’ Mlit nhar ta’ Erbgħa fit-8.30 a.m.
   • Presidenta: Maria Gafa’ tel. 21 416 564
  • Omm il-Knisja
   • Knisja San Anard nhar ta’ Erbgħa fl-4.00 p.m.
   • Presidenta: Fresia Bezzina tel. 21 432 934
  • Omm tagħna
   • Sala Parrokjali nhar ta’ Erbgħa fis-6.00 p.m.
   • Presidenta: Antoinette Cachia tel. 21 433 591
  • Sultana tal-Familja
   • Kappella San Anard nhar ta’ Erbgħa fid-9:00am
   • Grace Sammut tel. 21 432 615
  • Saħħa tal-Morda
   • Pax et Bonum nhar ta’ Erbgħa fl-4:15p.m.
   • Doris Fenech tel.: 21 433 842
 • Preasidium Juniors, Bniet
  • Sultana ta’ l-Angli
   • Ċentru Ta’ Mlit nhar ta’ Tlieta fil-5.00 p.m.
   • Presidenta: Jane Sammut tel. 21 421 578
  • Qalb ta’ Marija
   • Santa Margerita nhar ta’ Sibt fl-10:00am
   • Presidenta: Therese Calleja tel. 21 416 288

Azzjoni Kattolika Nisa (imwaqqfa fl-1951)

“ Dejjem għas-servizz tal-Knisja. Inwasslu l-valuri nsara fl-ambjenti kollha tas-soċjeta’.”

 • 58, Triq it-Torri – Tel. 21 414 615
 • Presidente: Jane Cassar
 • Assistent Ekkleżjastiku: Dun Gwann Sammut
 • Skop: Formazzjoni spiritwali tal-membri u apostolat
 • Attivitajiet:
  • Laqgħa għall-membri nhar ta’ Tlieta fid-9.30 a.m.
  • Irtir għan-nisa tal-Parroċċa darba fix-xahar
  • Ħidma fl-assistenza socjali tal-Parroċċa
  • Żjarat lill-anzjani
  • Ħarġiet kulturali u attivitajiiet soċjali

Żgħażagħ Azzjoni Kattolika

“ ZAK Mosta tiprovdi edukazzjoni spiritwali u soċjali liż-żgħażagħ bil-għan li jitkattar aktar ġid u għarfien biex b’hekk ikunu jistgħu jiġu meħudha aktar deċiżjonijiet infurmati.”

 • Tel. 7985 6471
 • E-Mail: [email protected]
 • Website: www.zakmalta.org
 • Responsabbli: Max Cini
 • Skop: Formazzjoni nisranija u umana għaż-żgħażagħ
 • Attivitajiet:
  • Laqgħat darba fil-ġimgħa Fil-Kappella ta’ Santa Margerita (twieldu 1992 – 93)
   • Is-Sibt mis-1:30 sas-2:30pm
  • Fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu (twieldu 1994 -95 )
   • Is-Sibt mill-4:30 sal-5:30p.m.
  • Fiċ-ċentru Marija Omm il-Knisja (twieldu 1996 -97)
   • Is-Sibt mill-4:30 sal-5:30p.m.
  • Fiċ-ċentru Marija Omm il-Knisja (twieldu 1998 – 99)
   • Is-Sibt mit-3:30 sal-4:30p.m.
 • Attivitajiet organizzati bil-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ

Moviment Tiġdid Kariżmatiku

 • Grupp ta’ Talb Paci u Sliem (imwaqqaf fl-1985)
  • “Jippromwovi u jħares il-kariżmi tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku permezz ta’ ħajja ġdida fl-Ispirtu s-Santu; trawwim fil-qdusija personali u maturita’ fil-frott ta’ l-Ispirtu.”
  • Tel. 21 420 818
  • E-Mail: [email protected]
  • Kordinaturi: Patrick Camenzuli
  • Skop: Konverżjoni personali matura u kontinwa mibnija fuq relazzjoni mill-qrib ma’ Ġesu’, bil-qawwa ta’ l-Ispirtu s-Santu
  • Attivitajiet:
   • Laqgħat ta’ talb fil-kappella ta’ l-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’ – nhar ta’ Tlieta fis-7:15p.m.
   • Kull nhar ta’ Tlieta, fil-Kappella ta’ San Anard bejn l-10 u 11:45am.
   • Xogħol ta’ Evanġelizzazzjoni
   • Seminars ĦAJJA ĠDIDA FL-ISPIRTU S-SANTU
   • Cell Groups għall-irġiel u għan-nisa
   • Janima quddies b’talb għall-fejqan

Mixja Neo-Katekumenali (bdiet f’Malta fl-1979)

“Twelid ta’ komunitajiet li jgħixu bħall-familja ta’ Nazareth fl-umilta, sempliċita’ u tifħir”

  • Katekumenju, Triq il-Knisja – Tel. 21 421 810
  • E-Mail: [email protected]
  • Website: www.mixjaneokatekumenalimalta.com
  • Responsabbli: Joe u Maria Vassallo
  • Skop: “Intinerarju ta’ formazzjoni kattolika li jiswa għas-soċjeta’ u għaż-żminijiet ta’ llum” Papa Gwanni Pawlu II
  • Attivitajiet:
   • Laqgħat kull nhar ta’ Tlieta, l-Erbgħa u s-Sibt
   • Katekeżi għall-adulti kull sena
   • Lodi filgħodu fi żmien l-Avvent u r-Randan
   • Tħabbir ta’ l-aħbar it-tajba dar dar
   • Parteċipazzjoni attiva fil-Jum Dinji taż-żgħażagħ

Gruppi Familji Nsara (imwaqqfa f-l1995)

“Mil-familja għall-familja”

 • E-Mail: [email protected]
 • Website: www.canamovement.org
 • Skop: Appostolat fil-familji u fl-ambjent tagħna
 • Attivitajiet:
  • Adorazzjoni kull ħmistax (kull tieni gimgħa) fil-Mustina
  • Twilight Retreats u irtiri ta’ ġurnata għall-koppji miżżewga
  • Tqassim tal-magazine “Familja Kana”
  • Tagħlim lit-tfal tal-koppji żgħażagħ “Sons and Daughters”
  • Koppja tmexxi korsijiet ta’ Kana u l-follow-ups tal-kors
  • “Korsijiet One to One” Koppji bi bżonnijiet speċjali
 • Grupp Sant’ Andrija – Jiltaqa’ fiċ-Ċentru Sant’Andrija l-aħħar Ġimgħa tax-xahar fis-7.30 p.m.
  • Koppja Mexxejja: Richard u Josephine Borg – Tel. 21 412 976
  • Chaplain: Fr Jesmond Pawley ofm. conv.
  • E-Mail: [email protected]
 • Grupp Santa Marija – Jiltaqa’ fis-Sala Parrokkjali l-aħħar Erbgħa tax-xahar fis-7.15 p.m.
  • Kordinatur: Paul Abela – Tel. 21 432 345
  • Chaplain: Fr. Mario Sammut
 • Grupp Santa Margerita – Jiltaqa’ fil-Kappella Ġesu Feddej
  • Koppja Mexxeja: Raymond u Marisa Azzopardi – Tel. 21 432 157
  • Chaplain: Fr. Willie Vella
 • Grupp Marija Omm il-Knisja – Jiltaqa’ fil-Kappella Marija Omm il-Knisja
  • Koppja Mexxejja : Stephen u Marianne Mercieca – Tel. 21 437 500
  • Chaplain: Fr. Charles Baldacchino ofm. conv.
  • E-Mail: [email protected]