Spiritual Groups


Grupp EBDA

 • Tifsira ta’ l-isem: Edukazzjoni Biblika Dejjiema għall-Adulti
 • Skop: Studju u talb permezz tal-Kelma ta’ Alla
 • Ħidma:
  • Laqgħa nhar ta’ Tnejn kull ħmistax fis-7.15 p.m. fil-Mustina
  • Organizzazzjoni ta’ korsijiet fil-Bibbja
  • Seminars u laqgħat ta’ studju ma’ gruppi oħra
 • Leader: Sr Rose Muscat FMM. Tel. 21 413 031

Terzjarji Karmelitani

 • Skop: Ħajja nisranija skond l-ispiritwalita’ Karmelitana
 • Ħidma:
  • Laqgħa u quddiesa t-tielet Tlieta tax-xahar fil-Kappella tal-Pax et Bonum fl-4.30 p.m.
  • Quddiesa bil-priedka fl-Erbgħat ta’ l-Udjenza fil-Knisja Arċipretali
 • Promotriċi: Anna Cordeiro Tel. 21 411 116
 • Direttur Spiritwali: Dun Antoine Borg

Co-Workers ta’ Mother Teresa

 • Skop: Iwasslu l-imħabba ta’ Kristu fuq l-ideal ta’ Mother Teresa
 • Ħidma:
  • Laqgħat ta’ formazzjoni għall-membri
  • Adorazzjoni fil-Knisja Arċipretali kull tielet Ġimgħa tax-xahar fl-4.00 p.m.
  • Żjajjar ta’ għajnuna lil nies fil-bżonn
 • Animatrici: Pauline Quattromani Tel. 21 432 500

Fraternita’ Charles de Foucauld

 • Skop: Ħajja skond il-kariżma ta’ Charles de Foucauld
 • Ħidma: Laqgħa kull ħmistax nhar ta’ Tnejn bejn is-6.00 u t-8.00 p.m. għand is-Sorijiet tal-Karita’
 • Kordinatur: Rene’ Muscat Tel: 21 434 090

Grupp Beatu Nazju Falzon

 • Skop: Għall-qdusija tal-bnedmin kollha.
 • Ħidma:
  • Laqgħa nhar ta’ Ħamis fil-kappella ta’ San Anard fid-9 a.m.
  • L-Ewwel Ħamis tax-xahar, quddiesa u adorazzjoni fis-Seminarju r-Rabat għall-qdusija tal-Kleru
 • Responsabbli: Connie Bongiovanni Tel. 21 433 358

Grupp Padre Pio

 • Skop: Nikbru fil-ħajja nisranija mill-ispiritwalita’ ta’ Padre Pio
 • Ħidma: Rużarju u quddiesa fil-kappella tal-Pax et Bonum kull l-ewweI Tlieta tax-xahar fl-4.00 p.m.
 • Promotur: Fraternita’ tal-Patrijiet Kappuccin

Grupp ta’ Talb San Anard (imwaqqaf fl-1976)

 • Skop: Talb u tifħir lill-Mulej li jwassal għal bidla fil-ħajja
 • Immexxi minn Mary Farrugia Tel. 21 412 732
 • Knisja San Anard – nhar ta’ Tnejn – fix-Xitwa fil-5:30p.m. u fis-Sajf fis-7p.m.

Grupp ta’ Talb Betanja (imwaqqaf fl-1980)

 • Skop: Talb u ħajja fl-Ispirtu tal-Mulej
 • Immexxi minn Tereża Bonnici Tel. 21 431 872
 • Ċentru Sant’ Andrija – nhar ta’ Erbgħa – fit-3.30 p.m.

Moviment Marjan

 • Skop: Talb fil-familja u konsagrazzjoni lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija
 • Ħidma:
  • Ċenakli ta’ talb fil-familji
  • Rużarju meditat fil-Knisja Arcipretali fl-ewwel Sibt tax-xahar
 • Promotrici: Vivienne Abela Tel. 21 433 952

Ħniena Divina

 • Skop: Il-messaġġ ta’ Ġesu’ lil Santa Fawstina Kowalska: Nixtieq li l-bnedmin kollha jagħrfu l-ħniena infinita tiegħi.
 • Ħidma:
  • Adorazzjoni u quddiesa fil-Kappella tal-Pax et Bonum fit-tieni Tlieta tax-xahar fl-4.30 p.m.
  • Festa tal-Ħniena Divina fit-tieni Ħadd tal-Għid
 • Responsabbli: Jessie Scicluna: Tel. 21 414 480

Mothers’ Prayers

 • Skop: Laqgħat ta’ talb għall-ommijiet li jixtiequ jitolbu għal uliedhom u ulied uliedhom.
 • Ħidma: Laqgħa kull nhar ta’ Erbgħa għand is-sorijiet Agostinjani mid-9 sa l-10am.
 • Responsabbli: Nanette Micallef: Tel. 21 432 337