Priests

(bid-data ta’ l-Ordinazzjoni, indirizz u numru tat-telefon)

PREŻBITERJU PARROKKJALI

Dun Sebastjan Caruana, Arċipriet , 29 / 06 / 97
15, Triq il-Knisja, Mosta MST 08 – tel. 21 433 826

Dun Sergio Fenech,  Viċi-Parroku, 29/06/16

15, Triq il-Knisja, Mosta MST 08 – tel. 21433826

Dun Antoine Borg, 20 / 06 / 03
Centru Pastorali Sant’ Andrija, Triq il-Kostituzzjoni, Mosta

Dun Salv Borg, 20 / 07 / 74

Mons. Mario Camilleri, 11 / 07 / 81
306, “Corner House”, Triq il-Ħtajriet, Mosta MST 3069 – tel. 21 434 123

Dun Rafel De Martino, 15 / 03 / 75
144, Triq Ġużeppi Callus, Mosta MST 4101 – tel. 21 432 648

Mons. Lino Grech, 22 / 03 / 69
63, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Mosta MST 09 – tel. 21 433 401

Dun Ġwann Sammut, 11 / 03 / 67
111, Triq it-Torri, Mosta MST09 – tel. 21 432 211

Dun Pawl Sciberras, 8 / 07 / 88
“Casa d’Angelo”, Vjal l-Indipendenza, Mosta MST 9020 – tel.21 410 034

Dun Edgar Vella, 08 / 07 / 88
“St Joseph”, 116, Triq Santa Marija, Mġarr MRG 1525 – tel. 21 573 275

Dun Willie Vella, 15/03/75
“Shalom”, Plt 21, Triq J. Quintinus, Qawra SPB 06 – tel. 21 583 036

Dun Andre Zaffarese, 03 / 07 / 09
10, “Flos Carmeli, Triq it-Tursin ir-Riħ, Attard. ATD1640 – tel.: 21412560

 

SAĊERDOTI U RELIĠJUŻI RESIDENTI FIL-MOSTA

Mons. Dun Joe Carabott, 7 / 04 / 62
28, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Mosta MST 09 – tel.21 423 285

Komunita tal-Ġiżwiti
Mount St. Joseph, Tarġa Gap, Mosta MST11 – tel. 21 416 916