Archive for the ‘Parish News’ Category

IT-TNEJN (16) Jum il-Mosta, il-Quddiesa tas-6:30p.m. se tkun bis-sehem tal-membri tal-Kunsill Lokali. L-ERBGĦA (18) Fl-4:00p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. IL-ĦAMIS (19) Fis-6:30p.m. se jkollna l-aħħar Quddiesa animata għat-tfal tul il-vaganzi tas-Sajf. Wara l-Quddiesa se jsiru Water games fuq iz-zuntier. Mill-ġimgħa ta’ wara l-Adorazzjoni terġa tibda ssir nhar ta’ Ħamis […]

IT-TLIETA (10) Fil-11am se jsir Rużarju u Quddiesa, fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Bażilika. IL-ĦAMIS (12) Caritas Malta se torganizza Quddiesa għall-Anzjani, fil-Bażilika, fl-10am. Imexxi l-ET Mons Isqof Joe Galea Curmi. Kulħadd huwa mistieden jieħu sehem. IL-ĦAMIS (12) Il-Quddiesa tas-6:30p.m. se tkun animata għat-tfal kollha tal-parroċċa u wara se jsir Camping u B.B.Q. fuq iz-zuntier. Min […]

IT-TNEJN (2) Fis-7p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TLIETA (3) L-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħti bidu għas-sena soċjali tagħha, b’laqgħa li tibda biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, li se ssir fid-9.30am, fl-Oratorju Marija Mmakulata. Imexxi Dun Ġwann Sammut. Kulħadd mistieden. IT-TLIETA (3) Se ssir quddiesa b’talb għall-fejqan animata mill-Grupp Kariżmatiku Paċi u Sliem, fil-kappella tas-sorijiet Agostinjani, fis-7:30pm. Imexxi Patri Elija Vella ofm. […]

IT-TLIETA (27) Se ssir Adorazzjoni fil-kappella tal-Pax et Bonum wara l-quddiesa tad-9am. IL-ĦAMIS (29) Il-Quddiesa tas-6:30pm, fil-Bażilika se tkun animata għat-tfal kollha tal-parroċċa. Wara l-quddiesa se jiġu organizzati crafts fuq iz-zuntier. It-tfal kollha huma mistiedna jieħdu sehem. IL-ĠIMGĦA (30) Se ssir Adorazzjoni fiċ-Ċentru Sant’Andrija fl-10am. IL-ĠIMGĦA (30) Il-Fund Raising Group tal-Parroċċa flimkien mal-Grupp Armar Marija […]

  IL-ĦAMIS (22) se ssir il-festa ta’ Marija Reġina – Ottava tal-Assunta. Fis-6:30p.m. quddiesa fil-Bażilika u wara l-vara ta’ Santa Marija tiddaħħal lura fin-niċċa. Kulħadd huwa mħeġġeġ jieħu sehem. Baqa’ xi applikazzjonijiet għall-Kors ta’ Kana li se jibda f’Settembru li ġej. Dan il-kors ta’ tħejjija għandu jsir daqs sentejn qabel id-data tat-tieġ. Aplikazzjonijiet fl-uffiċċju parrokjali […]

IL-ĦADD (11) L-Ewwel Jum tat-Tridu. Fid-8.45a.m. se ssir t-tiġrija tar-roti għall-adulti fi Triq il-Kostituzzjoni. Il-Quddiesa tal-ħin tal-5.30p.m. se ssir fil-katekumenju, minħabba li fis-6.00pm. is-saċerdot novell Dun Jean Gove se jmexxi Quddiesa ta’ Radd il-ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju. IT-TNEJN (12) It-Tieni jum tat-Tridu. Il-mistiedna speċjali għall-quddies tas-6.30pm se jkunu l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa. Dawk li […]

Matul din il-ġimgħa se nkomplu l-preparazzjoni tagħna għall-festa ta’ Santa Marija, permezz ta’ rifflessjonijiet li se jaqsam magħna Fr Sinclair Bugeja, fil-Quddies ta’ filgħaxija. Infakkru li t-tema magħżula għal din is-sena hi Marija tirrifletti s-Sbuħija tal-Ħajja Umana. IL-ĦADD (4) Fil-4:45p.m. jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija, fil-5:30p.m. Quddiesa u wara ssir l-preżentazzjoni tat-tfal lill-Assunta. IT-TNEJN (5) Fil-Quddiesa […]

IT-TNEJN (29) Wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Bażilika se ssir ċelebrazzjoni Marjana li fiha l-vara titulari titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa. Wara se jsir pellegrinaġġ bir-roti. It-tfal li jixtiequ jieħdu sehem għandhom jimlew formola bil-kunsens tal-ġenituri, kopji tal-formoli qiegħdin ħdejn il-bieb ta’ barra. Fit-8:00p.m., fil-pjazza tal-Mosta, se ssir Festa Familja, b’varjeta’ ta’ ikel, xorb u logħob għat-tfal. IT-TLIETA […]

IL-ĦADD (21) Se ssir il-Festa tas-Sagra Familja, fil-Bidnija. Fis-6:30p.m. Quddiesa kantata u wara ssir purċissjoni bl-istatwa tas-Sagra Familja. IT-TNEJN (22) Se ssir attivita għall-adoloxxenti u għaż-żgħazagħ, f’Tat-Targa Battery bit-tema l-Ħajja umana… prezzjuża u sabiħa bejn is-6.00pm u t-8.00pm. Din l-attivita se tkun mimlija b’logħob organizzat mill-Iscouts, kif ukoll diskussjoni. Se jiġi organizzat trasport mill-Pjazza tal-Mosta […]