Archive for the ‘Parish News’ Category

Programm ta’ Marzu – lehenilparrocca-Marzur2019 (2) Pellegrinaġġ mill-Mellieħa għal Mosta –   

IT-TNEJN (18) jibdew korsijiet ta’ Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd: Fil-Kappella tal-Pax et Bonum, fit-3.00 p.m. minn Patri Deo Debono OSA. Fil-kappella tas-Sorijiet Agostinjani fis-6:00p.m. minn Dun Anton Mamo. Fiċ-Ċentru Sant’Andrija fis-6.00 p.m. minn Dun Antoine Borg. Għar-Romol, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-6:00p.m. mis-Sur Joe Borg. IT-TLIETA (19) Festa ta’ San Ġużepp. Il-ħin tal-Quddies, fil-Bażilika ikun […]

Mil Llum il-Quddiesa li ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, kull nhar ta’ Ħadd fis-7pm se terġa tibda ssir bil-Malti, peress li ma kienx hemm rispons biżżejjed għal quddiesa bl-ingliż. Għal dawk li jifhmu bl-Ingliż biss se jkun hemm fuljetti tal-qari bl-Ingliż. IT-TNEJN (11) jibdew l-eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd fil-Bażilika, fid-9am. L-ERBGĦA (13) L-Anniverarju tal-għażla tal-Papa […]

IT-TNEJN (4) Fl-4:00p.m., Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TLIETA (5) Il-Mobile Blood Donation Unit se tkun fil-Pjazza tal-Monti, bejn it-8:30a.m. u s-1pm. Id-donaturi mitluba jieħdu l-karta tal-identita magħhom. IT-TLIETA (5) Se ssir laqgħa, bil-Quddiesa tal-Grupp Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fl-4:00pm. IT-TLIETA (5) Se ssir il-Festa tal-Wiċċ ta’ Kristu, fil-Kappella taċ-Ċentru Pastorali Sant’ Andrija. Fil-5.30pm Rużarju quddiem […]

IT-TLIETA (26) Se ssir Adorazzjoni fil-kappella ta’ Pax et Bonum wara l-quddiesa tad-9am. IT-TLIETA (26) Jkomplu l-Katekeżi għall-Adulti u għaż-Żgħażagħ li qed isiru kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa mill-mixja Neo Katekumenali, fis-7.15pm, fil-katekumenju. IL-ĦAMIS (28) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 […]

IT-TLIETA (19) L-Azzjoni Kattolika qed torganiżża nofstanhar ta’ talb u riflessjoni fl-Oratorju Marija Immakulata. Jibda bil-quddiesa fid-9.30am. Imexxi Dun Jimmy Bonniċi. Kulħadd mistieden. IT-TLIETA (19) Se jsir talb għall-fejqan b’quddiesa animata mill-grupp Kariżmatiku Paċi u Sliem, fil-kappella tas-sorijiet Franġiskani Pax et Bonum, fis-7:30pm. Imexxi Patri Elija Vella ofm. L-ERBGĦA (20) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, […]

IL-ĠIMGĦA (15) Fil-11:00a.m., fuq l-altar tal-Assunta fil-kor tal-Bażilika jingħad r-Rużarju u wara tiġi ċċelebrata l-Quddiesa. IL-ĠIMGĦA (15) Fl-4:00p.m. Adorazzjoni organizzata mill-Co Workers ta’ Mother Teresa, fil-Kor tal-Bażilika. IL-ĠIMGĦA (15) Se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Il-laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7:00p.m. IL-ĠIMGĦA (15) Se ssir Laqgħa għall-għarajjes li […]

T-TNEJN (4) Se jsir ħin ta’ talb li fih nimmeditaw u nitolbu permezz tal-Misteri qaddisa tar-Rużarju, fiċ-ċentru ta’ Sant Andrija fid-9:30a.m. IT-TNEJN (4) Jibda t-tberik tal-familji għal din is-sena, fiz-Zona ta’ Santa Margerita. IT-TNEJN (4) Fl-4pm se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju. IT-TLIETA (5) Se ssir laqgħa, bil-Quddiesa tal-Grupp Padre Pio, fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fl-4:00pm. IT-TLIETA […]

IL-ĦADD (27) tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl Eremita fil-kappella ddedikata lilu f’Wied il-għasel. Ikun hemm quddiesa fit-3:30p.m. IT-TLIETA (29) Se ssir Adorazzjoni l-Pax et Bonum, fid-9:30am. IL-ĦAMIS (31) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm. IL-ĦAMIS (31) Is-Support group tan-nisa […]

IL-ĦADD (20) issir il-festa ta’ San Anton Abbati fil-kappella ddedikat lilu. Fl-10am isir it-tberik ta’ l-annimali u fil-5:30pm ikun hemm Quddiesa. IL-ĠIMGĦA (25) Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl. Tintemm il-Ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir Adorazzjoni fiċ-ċentru ta’ Sant Andrija, fl-10am. IL-ĠIMGĦA (25) Se ssir laqgħa għal min hu interessat li […]