Il-Hadd 24 ta’ Novembru 2013, il-knisja ticcelebra l-Festa Solenni ta’ Kristu Sultan tal-Holqien kollu. Din is-sena, din ic-celebrazzjoni se ssir fil-knisja Arcipretali tal-Mosta. Hawn taht qed nibghatlek il-programm b’aktar dettalji.

Is-Sibt 23 ta’ Novembru 2013.
Se ssir Adorazzjoni quddiem Gesu’ Sagramentat, fil-knisja Arcipretali tal-Mosta bejn it-8:30p.m. u l-10:30p.m.   Ilkoll imheggin biex insibu ftit hin u naduraw lil Gesu’ Ewkaristija.
Il-Hadd 24 ta’ Novembru 2013.
Fl-4:30p.m. tibda celebrazzjoni Djocesana, fil-knisja Arcipretali tal-Mosta, immexxija mill-E.T. Mons. Arcisqof Pawlu Cremona OP. F’din il-laqgha li se tiehu mhux aktar minn siegha u nofs se jkun hemm mumenti ta’ talb permezz tal-Ghasar, diskors minn Mons Arcisqof u nispiccaw bil-barka Sagramentali.
Fis-6:30p.m. tibda quddiesa fil-knisja Arcipretali minflok dik tal-hin. Dan ifisser li fil-5:30p.m. ma jkunx hemm Quddies.
Fis-7:00p.m. issir Quddiesa fil-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Gesu’.
Tajjeb li lkoll niehdu sehem u inheggu ohrajn jattendu ukoll.
Ritratti tal-Attivita Nazzjonali li saret fil-knisja Arċipretali:

Leave a Reply