Post Pic

IL-ĦAMIS (13) se ssir attivita għat-tfal tal-parroċċa, fil-5p.m. fuq iz-zuntier tal-Bażilika. Din l-attivita hi organizzata mill-Kummissjoni Tfal. It-Tfal se jagħmlu t-tajr u jkollhom logħob tradizzjonali fuq iz-zuntier. IL-ĦAMIS (13) Se jsir Get Together għal dawk kollha li kienu jattendu fl-Oratorju Marija Immakulata, kemm għall-lezzjonijiet tal-katekiżmu, kif ukoll għall-laqgħat tal-istudent, fil-Kor u għall-laqgħat tal-membri l-kbar. Dan […]

Post Pic

IT-TNEJN (3) Fis-6p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TNEJN (3) Se jerġgħu jibdew il-laqgħat tax-xebbiet, li jsiru kull nhar ta’ Tnejn, fl-Oratorju Marija Immakulata, fis-6:30pm. IT-TLIETA (4) L-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħti bidu għas-sena soċjali tagħha, b’laqgħa li tibda biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, li se ssir fid-9.30am, fl-Oratorju Marija Mmakulata. Imexxi Dun Ġwann Sammut. Kulħadd mistieden. IL-ĦAMIS (6) Ikun […]

Post Pic

IT-TLIETA (28) ser issir quddiesa b’talb għall-fejqan fil-Kappella ta’ Sant’Andrija, fis-7:30pm, minn Patri Elija Vella ofm. Kulħadd huwa mistieden. IL-ĠIMGĦA (31) Il-Kummissjoni Festa Santa Marija flimkien mal-Grupp Armar Marija Assunta se jorganizzaw Ikla ta’ wara l-Festa, fil-parking area ta’ ħdejn il-Bażilika. Tibda fis-7pm bit-tombla. Għal aktar dettalji hemm flyers ħdejn il-bieb ta’ barra. Booking sa […]

Post Pic

IL-ĦADD (12) It-Tieni jum tat-Tridu. Fid-8.45a.m. se ssir t-tiġrija tar-roti għall-adulti. Fid-9:30a.m. se jsir pellegrinaġġ bir-roti madwar it-toroq tal-Mosta bis-sehem tat-tfal u ċ-ċiklisti kollha, nitilqu minn ħdejn id-dar Parrokkjali. Il-Quddiesa tal-ħin tal-5.30p.m. se ssir fil-katekumenju. Fis-6.30p.m., quddiesa fil-Bażilika li għaliha huma mistiedna b’mod speċjali l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa. IT-TNEJN (13) It-Tielet Jum tat-Tridu. Bejn id-9am […]

Post Pic

Matul din il-ġimgħa se nkomplu l-preparazzjoni tagħna għall-festa ta’ Santa Marija, permezz ta’ rifflessjonijiet li se jaqsam magħna Fr Keith Bonnici, kappillan tal-Iklin, fil-Quddies ta’ filgħaxija. Infakkru li t-tema magħżula għal din is-sena hi l-Frott tal-Ispirtu s-Santu. Matul din il-ġimgħa fil-Quddiesa ta’ filgħaxja se jkunu mistiedna speċjali kateġoriji differenti tal-parroċċa tagħna. IL-ĦADD (5) Fil-4:45p.m. jiġi […]

Post Pic

Il-ĦADD (29) Fil-5:30p.m. se ssir Quddiesa konċelebrata, mill-ET Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, li matulha se jaqra d-digriet, li l-Knisja Arċipretali tal-Mosta saret Bażilika Minuri tal-Papa. Wara l-Quddiesa ssir ċelebrazzjoni Marjana li fiha l-vara titulari titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa. Fil-pjazza tal-Mosta se ssir attivita għall-familja kollha bis-sehem tal-baned Nicolo Isouard u Santa Marija. Kulħadd imħeġġeġ […]

Post Pic

Appell tal-Festa – Appell 2018 Programm tal-Festa – Programm tal-Festa 2018

Post Pic

IL-ĦADD (22) Se ssir il-Festa tas-Sagra Familja, fil-Bidnija. Fis-6:30p.m. Quddiesa kantata u wara ssir purċissjoni bl-istatwa tas-Sagra Familja. IL-ĦAMIS (26) Wara l-quddiesa tas-6:30p.m. li qed tkun animata għat-tfal, se jsiru watergames għat-tfal fuq iz-zuntier tal-Knisja. Din l-attivita hi l-ewwel attivita organizzata mill-Kummissjoni tfal li għadha kif twaqqfet fil-parroċċa tagħna. IL-ĠIMGĦA (27) ser issir adorazzjoni fiċ-Ċentru […]

Post Pic

IT-TNEJN (16), Fl-okkażżjoni tal-aħħar dehra tal-Madonna ta’ Lourdes, fis-7pm se jsir Rużarju u Quddiesa fuq iz-zuntier tal-kappella tal-Madonna tal-Isperanza. IL-ĠIMGĦA (20) Issir il-Festa ta’ Santa Margerita. Fis-7:00p.m. se ssir Quddiesa, fil-kappella l-Antika ta’ Santa Margerita. IS-SIBT (21) Se ssir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta, wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. Din l-Adorazzjoni se tkun għal kulħadd, b’mod speċjali […]

Post Pic

IL-ĦADD (8) Se ssir Festa Familja, fuq iz-zuntier tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, li tibda wara l-quddies tas-7.00pm. IT-TLIETA (10) Se jsir Rużarju u quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-artal tal-Assunta fil-kor tal-Knisja Arċipretali. IT-TLIETA (10) Fl-okkażjoni tal-75 sena mill-mewt ta’ Patri Avertan Fenech Patri Karmelitan Mosti li miet b’fama ta’ qdusija, se ssir lejla kommemorattiva fi Triq […]