Archive for the ‘Aħbarijiet miz-Zoni’ Category

IL-ĦADD (12) It-Tieni jum tat-Tridu. Fid-8.45a.m. se ssir t-tiġrija tar-roti għall-adulti. Fid-9:30a.m. se jsir pellegrinaġġ bir-roti madwar it-toroq tal-Mosta bis-sehem tat-tfal u ċ-ċiklisti kollha, nitilqu minn ħdejn id-dar Parrokkjali. Il-Quddiesa tal-ħin tal-5.30p.m. se ssir fil-katekumenju. Fis-6.30p.m., quddiesa fil-Bażilika li għaliha huma mistiedna b’mod speċjali l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa. IT-TNEJN (13) It-Tielet Jum tat-Tridu. Bejn id-9am […]

Matul din il-ġimgħa se nkomplu l-preparazzjoni tagħna għall-festa ta’ Santa Marija, permezz ta’ rifflessjonijiet li se jaqsam magħna Fr Keith Bonnici, kappillan tal-Iklin, fil-Quddies ta’ filgħaxija. Infakkru li t-tema magħżula għal din is-sena hi l-Frott tal-Ispirtu s-Santu. Matul din il-ġimgħa fil-Quddiesa ta’ filgħaxja se jkunu mistiedna speċjali kateġoriji differenti tal-parroċċa tagħna. IL-ĦADD (5) Fil-4:45p.m. jiġi […]

Il-ĦADD (29) Fil-5:30p.m. se ssir Quddiesa konċelebrata, mill-ET Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, li matulha se jaqra d-digriet, li l-Knisja Arċipretali tal-Mosta saret Bażilika Minuri tal-Papa. Wara l-Quddiesa ssir ċelebrazzjoni Marjana li fiha l-vara titulari titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa. Fil-pjazza tal-Mosta se ssir attivita għall-familja kollha bis-sehem tal-baned Nicolo Isouard u Santa Marija. Kulħadd imħeġġeġ […]

Appell tal-Festa – Appell 2018 Programm tal-Festa – Programm tal-Festa 2018

IL-ĦADD (22) Se ssir il-Festa tas-Sagra Familja, fil-Bidnija. Fis-6:30p.m. Quddiesa kantata u wara ssir purċissjoni bl-istatwa tas-Sagra Familja. IL-ĦAMIS (26) Wara l-quddiesa tas-6:30p.m. li qed tkun animata għat-tfal, se jsiru watergames għat-tfal fuq iz-zuntier tal-Knisja. Din l-attivita hi l-ewwel attivita organizzata mill-Kummissjoni tfal li għadha kif twaqqfet fil-parroċċa tagħna. IL-ĠIMGĦA (27) ser issir adorazzjoni fiċ-Ċentru […]

IT-TNEJN (16), Fl-okkażżjoni tal-aħħar dehra tal-Madonna ta’ Lourdes, fis-7pm se jsir Rużarju u Quddiesa fuq iz-zuntier tal-kappella tal-Madonna tal-Isperanza. IL-ĠIMGĦA (20) Issir il-Festa ta’ Santa Margerita. Fis-7:00p.m. se ssir Quddiesa, fil-kappella l-Antika ta’ Santa Margerita. IS-SIBT (21) Se ssir siegħa Adorazzjoni fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta, wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. Din l-Adorazzjoni se tkun għal kulħadd, b’mod speċjali […]

IL-ĦADD (8) Se ssir Festa Familja, fuq iz-zuntier tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, li tibda wara l-quddies tas-7.00pm. IT-TLIETA (10) Se jsir Rużarju u quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-artal tal-Assunta fil-kor tal-Knisja Arċipretali. IT-TLIETA (10) Fl-okkażjoni tal-75 sena mill-mewt ta’ Patri Avertan Fenech Patri Karmelitan Mosti li miet b’fama ta’ qdusija, se ssir lejla kommemorattiva fi Triq […]

MINN GĦADA / MILL-LLUM IL-ĦADD (1) Il-quddiesa tas-7:00p.m. li ssir kull nhar ta’ Ħadd fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, se tkun bl-ingliż. Tajjeb li nħeġġu lil persuni barranin biex jattendu. Ħdejn il-bieb tal-Knisja hemm flyers bid-dettalji. Nitlobkom biex tieħdu kopji ta’ dan il-flyer u timpustawh lil persuni li taħsbu li jistgħu ikunu interessati jattendi. IT-TNEJN (2) […]

IL-ĠIMGĦA (29) Sollenita ta’ San Pietru u San Pawl. Xieraq li nqaddsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Il-ħin tal-quddies, jkun bħal ta’ nhar ta’ xogħol u fil-Knisja Arċipretali tiżdied quddiesa oħra fl-10am. IS-SIBT (30) Festa ta’ San Paċifiku, meqjum fil-kor tal-Knisja Arċipretali. Il-Quddiesa tat-8:30a.m. tkun bil-kant. Minn nhar IL-ĦADD (1), iċ-ċelebrazzjoni tas-Sagrament tal-Magħmudija se […]