Kappellel

Knisja Marija Omm il-Knisja – Triq Iċ-ċinju
 • Rettur: Dun Andre Zaffarese
 • Quddies:
  • Kuljum 6.00 p.m.
  • Il-Ħadd 9.00 a.m.
Knisja Familja Mqaddsa – Il-Bidnija
 • Rettur: Dun Rafel De Martino
 • Quddies:
  • Kuljum 6.00 p.m. (fix-xitwa), 6.30 p.m. (fis-sajf)
  • Il-Ħadd 11.00 a.m.
Kappella fiċ-Ċentru Sant’Andrija – Triq it-Trinkatur
 • Rettur: Dun Vince Fenech
 • Quddies:
  • Kuljum 6.00 p.m.
  • Is-Sibt 8.00 a.m.
  • Il-Ħadd 8.00 a.m.
Kappella Ġesu’ Feddej – Triq il-Midbaħ
 • Rettur: Dun Willie Vella
 • Quddies:
  • Kuljum 6.30 p.m. (minbarra s-Sibt)
  • Il-Ħadd 9.00 a.m.
Kappella Santa Monika – Triq Anġlu Gatt (f’idejn is-Sorijiet Agostinjani)
 • Quddies:
  • Kuljum 6.30 a.m.
  • Is-Sibt 6.30 a.m., 6.30 p.m.
  • Il-Ħadd 7.00 a.m., 8.30 a.m.
 • Speċjali:
  • Quddiesa fil-Lejl tal-Milied
  • Eżercizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet f’Ħamis ix-Xirka u nhar il-Ġimgħa l-Kbira
  • Festa ta’ Santa Rita f’Mejju.
  • Adorazzjoni:
   • mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9 sal-11am
   • l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mill-5 sas-6pm
   • t-Tielet Ġimgħa tax-xahar mill-5 sas-6pm
Kappella Madonna tal-Karmnu – Triq Ġlormu Cassar (f’idejn is-Sorijiet Franġiskani)
 • Quddies:
  • Kuljum 6.30 a.m., 9.00 a.m.
  • Il-Ħadd 6.30 a.m., 9.30 a.m.
  • L-Ewwel Tlieta Fl-4pm ta’ S. Piju tal-Pjagi
  • It-Tieni Tlieta Fl-4:30pm tal-Ħniena Divina
  • It-Tielet Tlieta Fl-4pm tal-Madonna tal-Karmnu
  • Ir-Raba Tlieta Fl-4.30pm tal-Beatu Nazju Falzon
 • Speċjali:
  • Quddiesa fil-Lejl tal-Milied
  • Eżerċizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa
  • Adorazzjoni l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mid-9.30 sat-3.30 p.m. u kull
  • nhar ta’ Tlieta mid-9:30 sa 11:45am.
Kappella ta’ l-Adorazzjoni – Triq il-Kostituzzjoni (f’idejn is-Sorjiet tal-Bon Pastur)
 • Ħinijet tal-ftuħ:
  • It-Tnejn, t-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa: mid-9:00a.m. sad-9:00p.m.
  • Il-Ħamis u s-Sibt: mid-9:00a.m. sas-6:00p.m.
Kappella Sant’Andrija – Triq tal-Qares
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Ma jsirx quddies
Kappella Santa Margerita – Triq id-Dura
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Speċali:
  • Festa ta’ Santa Margerita, nhar l-20 ta’ Lulju
Kappella San Anton Abbati – Triq San Anton Abbati
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Speċjali:
  • Ħadd fuq is-17 ta’ Jannar
  • Festa ta’ San Anton Abbati
  • Tberik ta’ l-annimali
Kappella San Silvestru – Triq San Silvestru
 • Rettur: L-Arcipriet
 • Quddies:
  • Il-Ħadd 7.30 a.m.
 • Speċjali:
  • Festa ta’ San Silvestru fil-31 ta’ Dicembru
Kappella Madonna tal-Isperanza – Triq l-Isperanza
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa tal-Madonna fit-tielet Ħadd ta’ Novembru
 • Tista’ ssir iċ-Ċelebrazzjoni taż-Żwieġ
Kappella San Leonardu Abbati – Pjazza San Anard
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Specjali:
  • Festa ta’ San Leonardu
  • Ħadd fuq is-6 ta’ Novembru
  • Quddiesa bis-Supplika tal-Madonna ta’ Pompej fit-8 ta’ Mejju
  • Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova bit-tberik tal-Ħobż fit-13 ta’ Ġunju
Kappella tal-Viżitazzjoni (Ta’ Wejda) – Triq it-Torri
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Quddies:
  • il-Ħadd 8.00 a.m.
 • Speċjali:
  • Festa taż-Żjara ta’ Marija
Kappella ta’ l-Oratorju Qalb ta’ Ġesu – Triq it-Torri
 • Rettur: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Mejda ta’ l-Appostli fil-Ġimgħa Mqaddsa
  • Festa ta’ l-Oratorju
  • Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ
Kappella San Pawl Eremita – f’Wied il-Għasel
 • Rettur: l-Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa ta’ San Pawl Eremita
  • Il-Ħadd fuq il-15 ta’ Jannar
  • Festa tal-Madonna tal-Grazzja
  • Il-Ħadd fuq it-8 ta’ Settembru
Kappella Santa Marija (Taż-Żejfi) – Triq il-Missjunarji Maltin
 • Rettur: l-Arcipriet
Kappella Kunċizzjoni – Triq Ta’ Qali
 • Rettur: l-Arcipriet
 • Speċjali:
  • Quddiesa nhar it-8 ta’ Diċembru