Live Streaming

Il-Live Steaming huwa servizz li l-parroċċa tal-Mosta qed toffri lil dawk li ma jistgħux jingħaqdu fiżikament mal-Komunita parrokkjali fiċ-ċelebrazzjonijiet li jkollna u lil ħutna emigranti. Mill-Ewwel tas-sena 2013 qed isir live streaming tal-Quddiesa tas-Sibt tas-6:30p.m.  u l-Ħadd tat-8:00a.m. Segwi l-website għal aktar dettalji.

Il-Funzjonijiet kollha tal-festa ta’ Santa Marija, se jkunu Live streaming fuq dan is-sit uffiċċjali tal-parroċċa: www.mostachurch.com . Tajjeb li navżaw b’dan lil emigranti Mostin.No valid user access token.

No valid user access token.

12 Responses to “Live Streaming”

 1. Simon Fenech says:

  I am very happy that I can see the feast on the web.When I found out that it is going to be on the web I was extrimly happy.
  Thanks to all of you from NY City

 2. Joe Falzon says:

  Well done. Thoroughly enjoyed your transmission this evening – brought back very many happy memories of my younger days. Good to see that Mosta Parish is in the forefront of using modern technology to keep in touch with those of us residing overseas who cannot be present for these magnificent celebrations.

  • Mariano Gauci says:

   Prosit tassew tal-hrug ta’ Santa Marija minn nicca jien minn Ghawdex kont qisni qed maghkom kemm hat gost nara u gedidi hafna memorjata meta kont noqod il- Mosta . Viva Santa Marija.

 3. carmen galea says:

  prosit lil min gietu din l-idea ta’ trasmissjoni ta’ dawn il -funzjonijiet.
  Ir-ragel tieghi anzjan u ma tantx johrog u ha hafna pjacir isegwi kollox minn fuq l-internet.
  Il-Mulej ibierek lil dawk kollha li qed jiehdu hsieb u jaghtu sehem f’dawn ix-xandiriet.

 4. Well done for this initiative! I was very happy to hear that my parish feast will be online this year!

  Happy feast to all the Mostin! – From Oxford, UK

 5. Francis Saliba says:

  Well done to whoever came with this brilliant idea. Now I can follow with what’s going on though I’m 1500 miles away. Having served as an alter boy years ago in Mosta, I can now feel I’m taking part myself again in celebrting my village feast. A BIG WELLDONE. from Essex UK

 6. James Harney says:

  Well done, onpassed site to my various overseas contacts. Brilliant idea. Thanks for the dedication and labour put into this effort.

 7. Esther Williams says:

  Veru prosit for this great initative and hard work. For us immigrants it is such a great tool. It makes me feel so much closer to my beloved home. It is great seeing family and friends who I know. May Maria imtella is-Sema tithol u titlob ghalina. God bless and thank you!

  Mostija from Virginia, USA

 8. Carmen Degabriele says:

  Prosit u grazzi lil kull min kellu sehem f’din l-inizjattiva!
  Il-ġmiel tal-funzjonijiet gawdut minn kull fejn inkunu f’kull hin.
  Awguri mill-qalb lil arcipriet il-gdid!
  Il-festa t-tajba lil Mostin kollha!

 9. Carmen Degabriele says:

  Prosit lil predikatur tal-panigierku. Priedka ghaz-zminijiet tal-lum.

 10. Joe Falzon says:

  Looking forward to viewing the service this evening (29th July). Hope that we shall have a roving cam so that we can follow the statue from the nicca until it’s final position. So many happy memories…….keep up the good work.

 11. Joe Falzon says:

  Thank you, thank you, thank you for your excellent coverage over the past festive and most sacred fortnight. I wish I was there in person but maybe next year…..Viva Santa Marija, Viva ir-Rotunda u Viva il-Mosta.

Leave a Reply