Post Pic

SUNDAY (7) There will be the Feast of Our Lady of the Rosary. At 5.30 pm a sung Mass will be celebrated after which a procession with the statue of Our Lady of the Rosary will take place, passing through Pjazza Rotunda, Triq il-Kbira, Triq Stivala, Triq Dun Ang Camilleri, Triq Barrieri, Triq Gafà, Triq […]

Post Pic

IT-TNEJN (1) nagħtu bidu għax-xahar ta’ Ottubru. Lkoll mħeġġin biex matul dan ix-xahar nitolbu r-Rużarju b’ħeġġa u devozzjoni. Tajjeb li nitolbu din t-talba fil-familji jew ma’ membri oħra tal-Komunita’ Nisranija fil-knejjes. Fil-Knisja Arċipretali r-Rużarju jingħad wara l-Quddiesa tas-7:00a.m. u qabel il-Quddiesa ta’ filgħaxija. IT-TNEJN (1) issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju fis-6.00pm.  L-ERBGĦA (3) Se ssir Quddiesa għal […]

Post Pic

IT-TNEJN (24) terġa tibda l-Quddiesa għat-tfal qabel l-iskola, fit-7:45am. IT-TNEJN (24) Fiċ-ċentru Sant’Andrija jibda l-kors ta’ Kana bi tħejjija għaż-żwieġ għal dawk li applikaw għalih. Jibda fis-7:30p.m. IT-TLIETA (25) Se ssir Adorazzjoni, fid-9.30am fil-kappella tal-Pax et Bonum. L-ERBGĦA (26) Se ssir it-tieni laqgħa ta’ katekeżi Biblika fuq ix-xeni tal-ħajja ta’ Ġesù mill-Evanġelji, fil-pitturi tal-pendenti ta’ […]

Post Pic

L-ERBGĦA (19) Fl-4:30p.m. se ssir laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani, fil-kappella ta’ San Anton Abbati. L-ERBGĦA (19) Se jibdew sensiela ta’ erba’ laqgħat ta’ katekeżi Biblika fuq ix-xeni tal-ħajja ta’ Ġesù mill-Evanġelji, fil-pitturi tal-pendenti ta’ Giuseppe Calì fis-Santwarju Bażilika tal-Mosta. Il-laqgħat se jitmexxew minn Dun Pawl Sciberras, b’introduzzjoni artistika ta’ Dun Edgar Vella. Il-laqgħat ta’ siegħa kull […]

Post Pic

IL-ĦAMIS (13) se ssir attivita għat-tfal tal-parroċċa, fil-5p.m. fuq iz-zuntier tal-Bażilika. Din l-attivita hi organizzata mill-Kummissjoni Tfal. It-Tfal se jagħmlu t-tajr u jkollhom logħob tradizzjonali fuq iz-zuntier. IL-ĦAMIS (13) Se jsir Get Together għal dawk kollha li kienu jattendu fl-Oratorju Marija Immakulata, kemm għall-lezzjonijiet tal-katekiżmu, kif ukoll għall-laqgħat tal-istudent, fil-Kor u għall-laqgħat tal-membri l-kbar. Dan […]

Post Pic

IT-TNEJN (3) Fis-6p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IT-TNEJN (3) Se jerġgħu jibdew il-laqgħat tax-xebbiet, li jsiru kull nhar ta’ Tnejn, fl-Oratorju Marija Immakulata, fis-6:30pm. IT-TLIETA (4) L-Azzjoni Kattolika Nisa se tagħti bidu għas-sena soċjali tagħha, b’laqgħa li tibda biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, li se ssir fid-9.30am, fl-Oratorju Marija Mmakulata. Imexxi Dun Ġwann Sammut. Kulħadd mistieden. IL-ĦAMIS (6) Ikun […]

Post Pic

IT-TLIETA (28) ser issir quddiesa b’talb għall-fejqan fil-Kappella ta’ Sant’Andrija, fis-7:30pm, minn Patri Elija Vella ofm. Kulħadd huwa mistieden. IL-ĠIMGĦA (31) Il-Kummissjoni Festa Santa Marija flimkien mal-Grupp Armar Marija Assunta se jorganizzaw Ikla ta’ wara l-Festa, fil-parking area ta’ ħdejn il-Bażilika. Tibda fis-7pm bit-tombla. Għal aktar dettalji hemm flyers ħdejn il-bieb ta’ barra. Booking sa […]

Post Pic

IL-ĦADD (12) It-Tieni jum tat-Tridu. Fid-8.45a.m. se ssir t-tiġrija tar-roti għall-adulti. Fid-9:30a.m. se jsir pellegrinaġġ bir-roti madwar it-toroq tal-Mosta bis-sehem tat-tfal u ċ-ċiklisti kollha, nitilqu minn ħdejn id-dar Parrokkjali. Il-Quddiesa tal-ħin tal-5.30p.m. se ssir fil-katekumenju. Fis-6.30p.m., quddiesa fil-Bażilika li għaliha huma mistiedna b’mod speċjali l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa. IT-TNEJN (13) It-Tielet Jum tat-Tridu. Bejn id-9am […]

Post Pic

Matul din il-ġimgħa se nkomplu l-preparazzjoni tagħna għall-festa ta’ Santa Marija, permezz ta’ rifflessjonijiet li se jaqsam magħna Fr Keith Bonnici, kappillan tal-Iklin, fil-Quddies ta’ filgħaxija. Infakkru li t-tema magħżula għal din is-sena hi l-Frott tal-Ispirtu s-Santu. Matul din il-ġimgħa fil-Quddiesa ta’ filgħaxja se jkunu mistiedna speċjali kateġoriji differenti tal-parroċċa tagħna. IL-ĦADD (5) Fil-4:45p.m. jiġi […]

Post Pic

Il-ĦADD (29) Fil-5:30p.m. se ssir Quddiesa konċelebrata, mill-ET Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, li matulha se jaqra d-digriet, li l-Knisja Arċipretali tal-Mosta saret Bażilika Minuri tal-Papa. Wara l-Quddiesa ssir ċelebrazzjoni Marjana li fiha l-vara titulari titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa. Fil-pjazza tal-Mosta se ssir attivita għall-familja kollha bis-sehem tal-baned Nicolo Isouard u Santa Marija. Kulħadd imħeġġeġ […]