Bidnija

Dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

  • Tagħrif:
    • Knisja mibnija fl-1920
    • Numru ta’ familji: 80
  • Rettur: Dun Rafel De Martino
  • Attivitajiet:
    • Quddiesa kuljum
    • Rużarju kuljum
    • Adorazzjoni fit-II Ġimgħa tax-xahar
    • Tagħlim tal-katekiżmu għat-tfal – isir fiz-Zona Sant’ Andrija
    • Festa tal-Milied
    • Eżercizzi fir-Randan
  • Funzjonijiet: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira
  • Festa titulari fit-tielet Ħadd ta’ Lulju
  • Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ

Bidnija dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

Tagħrif: Knisja mibnija fl-1920

Numru ta’ familji: 80

Rettur: Dun Rafel De Martino

Attivitajiet: Quddiesa kuljum (ara kappelel)

Rużarju kuljum

Adorazzjoni fit-II Ġimgħa tax-xahar

Tagħlim tal-katekiżmu għat-tfal – isir fiz-Zona Sant’ Andrija

Festa tal-Milied

Eżercizzi fir-Randan

Funzjonijiet: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira

Festa titulari fit-tielet Ħadd ta’ Lulju

Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ