Paġna taz-Zona Ta’ Mlit

F’din il-paġna tista ssib l-attivitajiet li qed jiġu

organizzati fiz-Zona ta’ Ta’ Mlit u informazzjoni ohra.

Avviżi fiz-zona:

 

Coffee Morning fix-xahar ta’ Dicembru:

 

Coffee Morning fix-xahar ta’ Novembru:

 

 

Attivita fl-okkażżjoni ta’ Jum l-Omm: 

 

Programm tar-Randan u tal-Ġimgħa Mqaddsa fiz-Zona : PROGRAMM TAR-RANDAN U GIMGHA MQADDSA 2013 – Ta’ Mlit

 

 

Programm tal-Festa Marija Omm il-Knisja 2012 – 

 

Wara l-vaganzi tas-sajf, il-Klabb Nisa Ta’ Mlit, jerġa jibda bil-laqgħat kull nhar ta’ Tlieta fl- 10.00am fiċ-Ċentru Pastorali “Marija Omm il-Knisja” fiż-Żona Ta’ Mlit’.

 

Coffee Mornings ta’ Novembru u Dicembru: 

Leave a Reply