Category: Zone News

Festa ta’ San Ġużepp

L-ERBGĦA  19 ta’ Marzu 2014, Festa ta’ San Ġużepp. Il-ħin tal-quddies, filgħodu ikun bħal ta’ matul il-Ġimgħa u jkun hemm quddiesa oħra fl-10.00a.m., Il-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-knisja Arċipretali se tkun fis-6:30p.m. u minħabba ħsara fil-bieb prinċipali tal-knisja, il-purċissjoni mhux se ssir u se tiġi trasferita għall-1 ta’ Mejju.

Read More

Ċirkulari maħruġa mill-uffiċċju Parrokkjali rigward it-tibdil fil-ħinijet tal-Quddies fil-Mosta

Nixtieq navża li mill-ewwel t’ Ottubru il-quddiesa ta’ kuljum tas-6.30 ta’ filgħodu fil-Knisja Arċipretali u l-quddies tal-Ħadd fil-Kappelli ta’ Sant’Anton Abbati u tal-Isperanza mhux ser jibqgħu jsiru. Għaldaqstant inħoss il-ħtieġa li nispjega kif hi s-sitwazzjoni. Tlett snin ilu wara l-Viżta Pastorali, l-Arċisqof kien ordna li jitnaqqas il-quddies u jkun organiżżat aħjar. Fuq dan qatt ma […]

Read More

Duttrina fil-parroċċa tal-Mosta għas-sena skolastika 2013 -2014

  Informazzjoni dwar il-ħinijiet u l-ġranet tad-Duttrina fiċ-ċentri kollha tal-parroċċa għas-sena skolastika 2013 -2014 – Duttrina fil-parrocca tal-mosta 2013- 2014 – A3 size. Id-Duttrina fil-parroċċa tagħna se terġa tibda t-Tnejn 30 ta’ Settembru fiċ-ċentri kollha, barra dak ta’ Ta’ Mlit li se jibda t-Tlieta 1 ta’ Ottubru. Ir-registrazzjoni għad-Duttrina fiċ-ċentru ta’ Ta’ Mlit għandha ssir […]

Read More