Mosta Parish

Il-Paroċċa tal-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

With a diameter of 37 metres, the Mosta Basilica’s dome is considered to be one of the biggest in Europe and ranks ninth among the largest unsupported domes in the world.

L-ISTORJA TAL-BAZILIKA

L-ewwel gebla tqeghdet
fl-1833 u damet 23 sena
biex tlestiet

 

One of the problems with the construction resided in the fact that the new church had to be erected around the old one (it was built in the early 17th century and became too small for the increased parish).

L-ARTI TAL-BAZILIKA

Il-Bazilika tal-Mosta
hija mzejna b’arti
sagra imprezzabli

 

One of the problems with the construction resided in the fact that the new church had to be erected around the old one (it was built in the early 17th century and became too small for the increased parish).

IL-MIRAKLU TAL-BOMBA

Il-Bazilika inhelset b’miraklu
milli tinqered b’bomba fit-
tieni gwerra dinjija

 

Kien il-Hamis id-9 ta’April 1942 matul it-Tieni Gwerra Dinjija wara nofs in-nhar meta hamsin Bomber tal-Ghadu attakaw lil gzejjer Maltin u waddbu bomba li nifdet il-koppla tar-Rotunda fil-4.40pm.

IX-XELTER TAL-KNISJA

Ix-Xelter huwa xi haġa unika u ta' storja kbira għal Mosta u l-Mostin

One of the problems with the construction resided in the fact that the new church had to be erected around the old one (it was built in the early 17th century and became too small for the increased parish).

cof

Ippjana iz-zjara tieghek lill-Bazilika ta’ Santa Marija gewwa il-Mosta

Il-Bazilika tal-Mosta hija miftuha sebat ijiem fil-gimgha pero jistghu ikun hemm xi granet fejn din tkun maghluqa minhabba funzjonijiet religjuzi. Ghal aktar informazzjoni dwar dan jista’ jibgħat email fuq [email protected] jew iċemplu fuq 00356 99453484.

KIF TASAL

Il-Bazilika ta’ Santa Marija tinsab gewwa ir-rahal tal-Mosta. Skopri fuq il-mappa kif tasal.

HINIJIET TAL-FTUH

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:30am sal-5:00p.m.
Is-Sibt mid-9:30a.m. sal-4:30p.m.
Il-Ħadd minn nofsinhar sal-4:00p.m.

HLAS BIEX TIDHOL

Turisti li jixtiequ jżuru r-Rotunda tal-Mosta, is-Sagristija prinċipali u l-mużew fejn tinsab il-bomba huma mitluba li jħallsu €2. Hemm rati speċjali għall-gruppi.