Il-Parroċċa tal-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Il-Parroċċa tal-Mosta twaqqfet fis-16 ta' Settembru 1608 u hija ddedikata lit-tlugħ fis-sema tal-Verġni Marija, bir-ruħ u bil-ġisem.

L-UFFIĊĊJU PARROKKJALI

L-Uffiċċju Parrokkjali jinsab 1, Triq il-Bażilika, Mosta MST 2015
Telefon: 21 433 826  / 27418368
E-Mail: [email protected]

Ikun miftuħ :

It-Tnejn 9:00am sal-11:00am                                                                                  4:30pm sas-6:00pm

L-Erbgħa 9:00am sal-11:00am                                                                                4:30pm sas-6:00pm

Il-Ġimgħa 4:30pm sas-6:00pm

Is-Sibt 9:00am sal-11:00am

– Ħinijiet oħra b’appuntament biss –

Fl-uffiċċju parrokkjali jsiru:

  • Booking għall-żwiġijiet fil-Mosta
  • Booking għall-magħmudija. Fil-Parroċċa tal-Mosta il-Magħmudija tista' ssir fil-Bażilika u fil-Knisja Marija Omm il-Knisja f’Ta’ Mlit
  • Bookings għal diversi okkażżjonijiet organizzati mill-Parroċċa
  • Ċertifkati tal-magħmudija, żwiġijiet u mewt
  • Fl-Uffiċċju Parrokkjali wieħed ukoll jista' jagħmel kuntatt ma’ l-Arċipriet u s-Saċerdoti

Għaqdiet Reliġjużi

Il-Parroċċa tal-Mosta insibu diversi għaqdiet Reliġjużi, gruppi ta' Talb u gruppi oħra. B'modi differenti, prinċipju wieħed: Nersqu aktar lejn Ġesu u ommu Marija.

 

Ċentri tad-Duttrina

Il-Parroċċa hija mżejna bi tmien ċentri tad-Duttrina: 

Oratorju Qalb ta' Ġesu

Oratorju Marija Immakulata

Museum Subien

Museum Bniet

Sant Andrija

Santa Margerita

Ta' Mlit

Sunday School

Saċerdoti fil-Parroċċa

Il-Kunsill Presbiterali tal-Parroċċa

Dun Sebastjan Caruana, Arċipriet , 29 / 06 / 97
15, Triq il-Knisja, Mosta MST 08 – tel. 21 433 826

Dun Sergio Fenech, Viċi-Parroku, 29/06/16  15, Triq il-Knisja, Mosta MST 08 – tel. 21433826

Dun Antoine Borg, 20 / 06 / 03
Centru Pastorali Sant’ Andrija, Triq il-Kostituzzjoni, Mosta

Dun Salv Borg, 20 / 07 / 74

Mons. Mario Camilleri, 11 / 07 / 81
306, “Corner House”, Triq il-Ħtajriet, Mosta MST 3069 – tel. 21 434 123

Dun Rafel De Martino, 15 / 03 / 75
144, Triq Ġużeppi Callus, Mosta MST 4101 – tel. 21 432 648

Mons. Lino Grech, 22 / 03 / 69
63, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Mosta MST 09 – tel. 21 433 401

Dun Ġwann Sammut, 11 / 03 / 67
111, Triq it-Torri, Mosta MST09 – tel. 21 432 211

Dun Pawl Sciberras, 8 / 07 / 88
“Casa d’Angelo”, Vjal l-Indipendenza, Mosta MST 9020 – tel.21 410 034

Dun Edgar Vella, 08 / 07 / 88
“St Joseph”, 116, Triq Santa Marija, Mġarr MRG 1525 – tel. 21 573 275

Dun Willie Vella, 15/03/75
“Shalom”, Plt 21, Triq J. Quintinus, Qawra SPB 06 – tel. 21 583 036

 Dun Andre Zaffarese, 03 / 07 / 09                 10, “Flos Carmeli, Triq it-Tursin ir-Riħ, Attard. ATD1640 – tel.: 21412560

RELIĠJUŻI FIL-PARROĊĊA

Fil-Parroċċa għandna erbgħa komunitajiet ta' Reliġjużi. Tlett komunitajiet ta' Sorijiet u Komunita ta' Patrijiet.

 

SORIJIET: 

Agostinjani Servi ta’ Ġesu’ u Marija

“Qaddejja ta’ Ġesu u Marija”

Triq Anġlu Gatt MST 07. Tel.  21 432 334 / 21 430 050

E-Mail: [email protected]Website: www. asjm.org

 

Frangiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’

“Pace e Bene”

“Pax et Bonum”, Triq Ġlormu Cassar MST 4113 tel.  21 433 907

E-Mail:[email protected]

 

Tal-Bon Pastur

“Għan-ngħaġ tiegħi nagħti ħajti”

“Dar S. Ewfrasja”, Triq Papa Ġwanni XXIII. MST 04.  tel.  21 411 679

 

PATRIJIET

 Patrijiet Ġiżwiti

Mount St Joseph, Targa Gap, Mosta MST 11.  Tel.  21 411 110

email: [email protected]

Kunsilli u Kummissjonijiet

Fil-Parroċċa insibu numru kbira ta' Kunsilli u Kummissjonijiet, li dawn b'mod regolari jiltaqgħu biex ikomplu jagħtu d-direzzjoni lil parroċċa. Kulħadd fil-linja tiegħu.  

Ippjana ż-żjara tiegħek lill-Bażilika ta’ Santa Marija ġewwa il-Mosta

Il-Bażilika tal-Mosta, minbarra li b'mod prinċipali sservi bħala post fejn il-Komunita tiltaqa biex tiċċelebra, għandha ħinijiet partikulari għal dawk li jixtiequ jżuru dan il-monument nazzjonali. Minbarra l-ħafna gruppi li jiġu iżuru lil dan il-mużew ħaj, ikun hemm diversi gruppi li jiġu ukoll biex jiċċelebraw il-Quddiesa jew jitolbu bħala grupp. Għal aktar informazzjoni dwar dan u biex isir booking għandha tintbagħat email fuq [email protected] jew iċemplu fuq 00356 99453484.

KIF TASAL

Il-Bażilika ta’ Santa Marija tinsab ġewwa ir-raħal tal-Mosta. Skopri fuq il-mappa kif tasal.

ĦINIJIET TAL-FTUĦ TAL-BAŻILIKA GĦALL-VIŻITATURI

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:30am sal-5:00p.m.
Is-Sibt mid-9:30a.m. sal-4:30p.m.
Il-Ħadd minn nofsinhar sal-4:00p.m.

ĦLAS BIEX TIDĦOL

Turisti li jixtiequ jżuru r-Rotunda tal-Mosta, is-Sagristija prinċipali u l-mużew fejn tinsab il-bomba huma mitluba li jħallsu €2. Dawk li jkunu jixtiequ jżuru ix-Xelter tat-tieni gwerra u l-Bażilika mitluba jħallsu €3 u dawk li jixtieq jitilgħu fil-gallarija interna u esterna tal-koppla tal-Bażilika, l-Knisja u x-Xelter €5. Hemm rati speċjali għall-gruppi.