Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn id-19 u s-26 ta' Marzu 2023.

  1. IL-ĦADD (19) Se tkompli l-kitba taż-żimarri tal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u Kristu Rxoxt bejn d-9am u nofsinhar.
  1. IT-TNEJN (20) Se ssir s-Solennità ta’ San Ġużepp, flok llum peress li llum hu Ħadd tar-Randan.
  1. IT-TLIETA (21) L-Azzjoni Kattolika Adulti ser torganizza Quddiesa u taħdita, fid-9.30am, fl-Oratorju Marija Immakulata. Imexxi Dun Ġwann Sammut. Wara jkun hemm ħin soċjali. Kulħadd mistieden.
  1. IT-TLIETA (21) Se ssir laqgħa tal-Grupp Padre Pio, fiċ-Ċentru ta' Sant'Andrija, il-Mosta. Fil-5.30pm Rużarju u fis-6.00pm Quddiesa bil-prietka Imexxi Fr Antoine Borg.
  1. L-ERBGĦA (22) Se jibdew tlett ijiem ta’ Eżerċizzi għar-Romol, fil-Kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesù, fis-6pm.
  1. IL-ĦAMIS (23) Se ssir l-Ewwel Qrara tat-tfal li jattendu l-Oratorju Qalb ta’ Ġesù, fil-Bażilika, fis-7pm.
  1. IL-ĠIMGĦA (24) Se jiġi organizzat Kunċert, għal żmien ir-Randan, fil-Bażilika, fis-7pm, “Tiġi Saltnatek”, bis-sehem tal-Kantanta Lorna Fiorni u l-pjanist Andrew Pace. Id-Dħul se jkun bil-biljetti li jinkisbu mill-uffiċċju parrokkjali jew minn ħdejn il-bieb prinċipali. Kulħadd huwa mistieden.
  1. IL-ĠIMGĦA (24) Se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Il-laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’, fis-7:00p.m.
  1. Nitolbu għal Josephine Farrugia u Mikelina Gatt li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem .....