Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-14 sat-28 ta' Frar 2021

 

  1. IT-TNEJN (22) Festa tal-Katedra ta’ San Pietru. Jum b’rabta speċjali mat-titlu tal-Bażilika Minuri tal-Papa.
  1. L-ERBGĦA (24) Se ssir Laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani fil-Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati. Tibda fl-4.30pm b’quddiesa.
  1. IL-ĠIMGĦA (26) It-tfal li qiegħdin fit-2 u fit-3 sena kateketika, flimkien mal-ġenituri tagħhom, huma mistiedna biex jieħdu sehem, fil-quddiesa tas-6.30pm, fil-Bażilika.
  1. IL-ĦADD (28) Fil-5:00p.m., fil-Bażilika issir Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.
  1. Kif diġa avżajna, minħabba d-distanza soċjali, id-dħul fil-Bażilika għaċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa tar-Redentur u d-Duluri se jsir bil-biljetti. Minħabba d-domandi li kien hemm se jiżdiedu 2 quddisiet oħra. Fil-Festa tar-Redentur, fil-5pm u f’Jum id-Duluri, fit-8pm. Min jixtieq jakwista biljett, jista jagħmel dan minn ħdejn il-bieb ta’ barra.
  1. Nitolbu għal Emanuel Saydon, Nazzareno Laferla, Maria Lourdes Vella, Fortunata Fenech li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ......