Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mit-2 sad-9 ta’ Mejju 2021

  1. IL-ĦAMIS (2) fil-Bażilika, ikun hawn il-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, minn konfessur minn barra l-parroċċa.
  1. IS-SIBT (8) Hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompej, Fil-11:30am Quddiesa fil-Bażilika u wara tingħad it-Talba supplika tal-Madonna.
  1. IS-SIBT (8) Se ssir l-Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ 4 djakni, fosthom ta’ Rev. Roderick Baldacchino li qed iservi fil-Parroċċa tagħna, filwaqt li nawgurawlom, inwiegħduhom t-talb tagħna.
  1. Ħareġ il-magazine Flimkien għax-xahar ta’ Mejju. Dan jinsab online fuq il-website tad-Djoċesi – Il-Knisja f’Malta jew Newsbook.
  1. Issa li t-tqarbin tal-morda fi djar jista’ jerġa jibda jsir, qed nagħmlu sejħa biex dawk li minħabba raġunijiet ta’ saħħa ma jistgħux joħorġu minn djarhom u jixtiequ jibdew jitqarbnu, biex javviċinaw l-Uffiċċju Parrokjali. Importanti li dawn ikunu diġa ħadu l-vaċċin.
  1. Matul dan il-weekend, il-Fundraising Group tal-Parroċċa qed jorganizza bejgħ ta’ rigali għal Jum l-Omm, fuq z-zuntier. Nistiednu lil kulħadd biex jagħti titwila.
  1. Nitolbu għal Christina Vella, Alfred Zammit u Petro Sultana li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ……