Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mit-28 ta’ Novembru sal-5 ta’ Diċembru 2021

  1. IL-ĦAMIS (2) Fil-Bażilika jkun hawn konfessur għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar.
  1. IS-SIBT (4) Ir-Reġjun ta’ Tramuntana se jorganizza Festival tal-Korijiet, fil-Bażilika, fis-7.30p.m, kulħadd mistieden jieħu sehem.
  1. IL-ĦADD (5) Il-Fundraising Group tal-Parroċċa tal-Mosta se jorganizza Sunday Buffett Lunch, fl-Lukanda l-Marfa. Booking sa nhar il-Ħamis li ġej. Aktar dettalji minn fuq n-notice board.
  1. IL-ĦADD (5) Fil-5pm ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija, fil-Bażilika.
  1. Dawk mpenjati fil-liturġija huma mitluba biex jiġbru r-roster ta’ Diċembru mis-sagristija.
  1. Il-Ħadd li ġej issir il-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
  1. Qed jitqassam fi djarna ktejjeb b’riflessjoni għal kuljum, għal żmien l-Avvent, kif ukoll programm għal żmien il-Milied fil-parroċċa. Dawk li jqassmu l-fuljetti tal-parroċċa huma mitluba jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija.
  1. Matul żmien l-Avvent, diversi minna jibdew iżejnu djarhom għall-Milied. Nissuġerixxu li fost it-tiżjin jkollna girlanda tal-avvent bħala simbolu li jakkumpanjana fi tħejjija tagħna għall-Milied.  Tkun ħaġa sabiha li kuljum ninġabru bħala familja, u waqt li nixgħelu x-xema, nagħmlu ftit ħin ta’ talb flimkien. Suġġeriment ieħor hu li nagħmlu benniena tal-bambin vojta u l-bambin inqiegħduh fiha lejliet il-Milied.
  1. Lejliet il-Milied filgħaxija, fil-Bażilika se jsiru żewġ quddisiet: fil-5pm u fis-6.30pm, waqt li mal-lejl se jsiru tnejn oħra, fit-8pm u f’nofs il-lejl. Kull min bi ħsiebu jattendi xi waħda minn dawn l-erbgħa quddisiet hu mitlub li jkollu biljett għad-dħul. Il-Biljetti jistgħu jinġabru mill-Bażilika jew mill-uffiċċju parrokkjali. Importanti li min jieħu biljett jużaħ u jekk għal xi raġuni ma jkunx se jattendi, jirritornah lura biex ikun jista jużaħ ħaddieħor.
  1. Nitolbu għal Sr Domizia Vella u Joseph Spiteri li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ……