Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn it-3 u l-10 ta' Diċembru 2023.

  1. Matul dan il-weekend qed isir il-Villaġġ tal-Milied, fuq iz-Zuntier tal-Bażilika. IS-SIBT (2) L-Attivitajiet se jibqgħu sejrin sad-9.30pm. IL-ĦADD (3) L-Attivita tkompli bejn t-8am u l-5.30p.m. Kulħadd mistieden jieħu sehem.
  1. IL-ĦADD (3) Fil-Bażilika, se jsir l-egħluq tal-Festival tal-Korijiet, organizzat mir-Reġjun Tramuntana, fit-8pm. Kulħadd mistieden jieħu sehem.
  1. IT-TNEJN (4) Se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju fit-3.30pm.
  1. IL-ĦAMIS (7) fis-6.30pm, se ssir Adorazzjoni b'talb għall-qdusija tas-saċerdoti u għal aktar vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat. Imbagħad, quddiesa fis-7.25pm. Kulħadd mistieden jieħu sehem.
  1. IL-ĠIMGĦA (8) niċċelebraw il-festa tal-Kunċizzjoni. Tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem fil-quddies. Fid-9.00am se ssir Quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni Ta’ Qali. Fid-9.30am, fis-Sala Papa Wojtyla tal-Oratorju Marija Immakulata, se tintalab t-talba tar-rużarju u fl-10.00am Quddiesa.
  1. Infakkru fil-Kuncert għal Żmien il-Milied, li ser isir is-Sibt 16 ta’ Diċembru, fil-Bażilika fit-8pm. Id-Dħul se jkun bil-biljetti, li jinkisbu minn ħdejn il-bieb prinċipali jew mill-uffiċċju parrokjali.
  1. Il-Kummissjoni Familja se torganizza Kors għall-Miżżewġin li jixtiequ jikbru fir-relazzjoni ta’ bejniethom. Dan ikun fuq Seba’ laqgħat fejn il-koppji jagħtu ħin lilhom infushom u lil xulxin waqqt li jidħlu fi djalogu veru dwar aspetti essenzjali fir-relazzjoni u fiż-żwieġ tagħhom. Dan il-Kors se jibda f’Jannar. Kull min hu interessat jiġbor applikazzjoni mill-uffiċċju parrokkjali jew ikellem lil Arċipriet.
  1. Bi preparazzjoni għall-100 sena Anniversarju tal-Monument (xbieha ta’ Ġesu mejjet) li jifforma parti mis-sett tal-vari tal-Ġimgħa l-Kbira qed issir sejħa għal ritratti, filmati u rakkonti interessanti tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Id-dettalji jinsabu f’poster fuq in-noticeboard sabiex tagħmlu kuntatt mal-Grupp Organizzativ Ġimgħa l-Kbira, Mosta. 
  1. Nitolbu għal Manuel Bugeja li għaddha għal ħajja ta’ dejjem. Agħtih O Mulej, il-mistrieħ......