Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn l-1 u 8 ta' Ottubru 2023.

 1. IL-ĦADD (1) Il-quddies tad-9.30am se tkun dedikata għall-istudenti kollha fil-bidu ta’ sena skolastika ġdida. Se ssir talba ta’ barka fuq l-istudenti. Inħeġġu l-familji tat-tfal u ż-żagħżagħ biex jattendu għal din l-quddiesa.
 1. IL-ĦADD (1). Nagħtu bidu għax-xahar tar-Rużarju. Matul dan ix-xahar nitolbu t-talba tar-rużarju b’mod komunitarju fis-6.00pm quddiem Ġesu’ Sagramentat. Inħeġġu wkoll biex din it-talba tintalab fil-familji tagħna.
 1. IL-ĦADD (1) Niċċelebraw wkoll il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5:30p.m. quddiesa kantata u wara purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju li tgħaddi mill-Pjazza Rotunda, Kostituzzjoni, Kurat Schembri, Papa Gwanni XXIII, Nicolo Isouard, Speranza, San Ġużepp, Salvu Gatt, San Ġużepp, Speranza, Wied, 9 ta’ April, Kostituzzjoni għall-Pjazza Rotunda. Matul il-purċissjoni tingħad it-talba tar-Rużarju.
 1. IL-ĦADD (1) Se jingħata bidu tal-Katekiżmu għat-tfal fiċ-ċentri kollha tal-parroċċa.
 1. IT-TNEJN (2) Fil-5.30p.m. se ssir Quddiesa fiċ-Ċimiterju.
 1. IT-TNEJN (2) Se jibda kors ieħor ta’ tħejjija għaż-żwieġ fiċ-ċentru Sant Andrija. Nitolbu għall-għarajjes li se jattendu għal dan il-kors.
 1. L-ERBGĦA (4) Se jingħata bidu għas-Sinodu tal-Isqfijiet li jibqa sejjer kważi sal-aħħar ta’ Ottubru. Tajjeb li matul dan ix-xahar nitolbu b’mod speċjali għall-Papa u għall-Isqfijiet biex dan is-sinodu jħalli l-frott mixtieq.
 1. L-ERBGĦA (4) Il-Quddies tas-6.30pm fil-Bażilika se tkun b’sufraġju ta’ ħutna li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem bejn Lulju u Settembru.
 1. IL-ĦAMIS (5) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur għall-qrar, bejn id-9 u l-11am u l-4:30 u s-6:00pm., bi tħejjija għall-ewwel Ġimgħa tax-xahar.
 1. IL-ĦAMIS (5) Se ssir Adorazzjoni għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Virtu r-Rabat, fis-6.30pm. Kulħadd hu mstieden.
 1. IL-ĠIMGĦA (6) Fil-5pm se ssir laqgħa għall-Addoloxenti li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof dan ix-xahar. Il-Laqgħa se ssir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu.
 1. IL-ĦADD (8) Fil-5pm ssir ċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija, fil-Bażilika.
 1. Nitolbu għal Guzeppi Felice, Filomena Grech u Sr Reginalda Abdilla Agostinjana li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej..............