Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mid-29 ta' Jannar sal-5 ta' Frar 2023.

  1. IL-ĦADD (29) Fl-4pm, ser isir it-tberik ta’ l-annimali, quddiem il-Kappella ta’ San Anton Abbati u fl-4.30pm se ssir quddiesa fl-istess kappella.
  1. IT-TLIETA (31) Se ssir Adorazzjoni l-Pax et Bonum, fid-9:30am.
  1. IL-ĦAMIS (2) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm.
  1. IL-ĦAMIS (2) Niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-festa tal-kandlora. Fil-5:00p.m., fil-Bażilika se ssir Quddiesa għat-tfal kollha tal-Parroċċa. It-tfal mistiedna jġibu offerta ċkejkna biex tingħata lit-tfal tal-Missjoni. Fis-6:30pm issir quddiesa kantata, li fiha jsir it-tberik tax-xema.
  1. IL-ĠIMGĦA (3) Se ssir laqgħa għal Letturi kollha tal-Parroċċa. Il-laqgħa se ssir fil-Bażilika, fis-7:00p.m.
  1. IL-ĦADD (5) Fil-5pm, fil-Bażilika issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.
  1. Kif ħafna minna nafu, ħdejn il-bieb prinċipali tal-Bażilika hemm librerija ta’ kotba spiritwali biex min jixtieq jissellef minnhom u wara li jaqrahom jerġa jpoġġihom posthom. Bħalissa għandna madwar 900 ktieb fiċ-ċirkolazzjoni, grazzi għal tant persuni li taw b’donazzjoni kotba tajbin. Min għandu xi kotba li lest minnhom nitolbuh jirritornahom u jekk hawn min jixtieq joffri kotba spiritwali biex jinqraw minn oħrajn jista jagħmel dan billi jġibhom fl-uffiċċju parrokkjali. Grazzi mill-qalb lil kull min ipparteċipa f’dan il-proġett.
  1. Dawk impenjati fil-liturġija huma mitluba jiġbru r-roster ta’ Frar, mis-sagristija.
  1. Qed jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-knisja. Min irid aktar informazzjoni jara n-notice boards jew il-Website tad-djoċesi.
  1. Nitolbu għal Saviour Bugeja, Marija Borg u Marija Dolores Debono li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ......