Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mis-16 sat-23 ta’ Jannar 2022

  1. IT-TLIETA (18) tibda ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-insara. It-Tema magħżula għal din s-sena se tkun: Rajna l-Kewba tiegħu tielgħa fil-Lvant u ġejna inqimuh. Tajjeb li lkoll nitolbu għal din l-għaqda tant mixtieqa ma’ ħutna li jemmnu fi Kristu.
  1. IT-TLIETA (18) Se jsir il-funeral ta’ Mons Joseph Carabott li kien Arċipriet fil-parroċċa tagħna bejn is-snin 1981 u 2003. Il-Funeral se jsir fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun fit-3.30pm. Se jkun hawn trasport minn quddiem il-Bażilika li jitlaq fis-2.30pm. Min jixtieq juża t-trasport għandu javża fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar it-Tnejn li ġej.
  1. L-ERBGĦA (19) Se ssir laqgħa għat-Terzjarji u d-devoti tal-Madonna tal-Karmnu, fil-Kappella ta’ San Anton, fl-4.30p.m. li tibda bil-Quddiesa.
  1. IL-ĠIMGĦA (21) Il-quddiesa tas-6.30pm se tkun animata għat-tfal. Se jkollna magħna t-tfal li qiegħdin fir-4 u l-5 sena kataketika.
  1. IL-ĠIMGĦA (21) Se jibda jiltaqa’ grupp ġdid ta’ miżżewġin li żżewġu fl-aħħar snin. L-għan ta’ dan il-grupp hu biex il-miżżewġin ġodda jgħinnu lil xulxin jibnu familji nsara. L-ewwel laqgħa se ssir nhar il-Ġimgħa fis-7.30pm, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’.
  1. IL-ĦADD (23) Se ssir il-festa fil-kappella ta’ San Anton Abbati. Minħabba l-pandemija t-tberik tal-annimali se jerġa jsir permezz ta’ Drive thru bejn l-10am u l-10.30am. Fis-6.00pm se ssir quddiesa fl-istess kappella.
  1. IL-ĦADD (23) Fil-5pm jiġi ċċelebrat s-sagrament tal-Magħmudija, fil-Bażilika.
  1. Hemm diversi modi kif nistgħu nikbru fil-fidi, imma bla dubju ta’ xejn wieħed mill-modi li jgħin ħafna hu l-qari spiritwali. Biex nippromovu dan il-qari, se jitħallew xi kotba ħdejn il-bieb prinċipali biex minn jixtieq jieħu wieħed, jaqrah u jerġa’ jirritornah lura biex jużah ħaddieħor. Min għandu xi kotba tajbin u ma għadx għadnu użu għalihom, jista’ jagħtihomlna biex ikunu disponibbli għal kulħadd.
  1. Nitolbu għal Dorothy Muscat u Victor Calvagna li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ…..