Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mil-25 ta' Ottubru sal-1 ta' Novembru 2020

  1. L-ERBGĦA (28) Il-Quddiesa tas-6:30p.m., fil-Bażilika, tkun bis-sehem tat-Terzjarji Karmelitani, fl-anniversarju tal-mewt ta’ Patri Avertan Fenech, Patri Mosti li miet b’fama ta’ qdusija.
  1. IL-ĠIMGĦA (30) Inkomplu l-laqgħat ta’ formazzjoni għat-tfal u l-ġenituri flimkien. Il-ġenituri u t-tfal li qiegħdin fir-4 u l-5 sena tal-Katekiżmu jieħdu sehem fil-quddiesa tas-6.30pm li se tkun animata għalihom u wara ssir laqgħa qasira fil-Bażilika.
  1. IL-ĦADD (1) Niċċelebraw s-Solennita tal-Qaddisin kollha.
  1. Tul ix-xahar ta’ Novembru naħsbu b’mod aktar mis-soltu fil-qawmien għall-ħajja ta’ dejjem. Il-Qaddisin u l-għeżież tagħna li ħallew din id-dinja diġa jinsabu fiha. Il-familjari ta’ dawk li mietu matul din is-sena li jixtiequ jġibu santa tal-għeżież tagħhom jistgħu jwaħħluha mal-board, li se jsir apposta biex lkoll nitolbu għalihom. Min jixtieq jista wkoll jikteb l-ismijiet tal-għeżież mejtin fuq l-karti li se jkun hemm ħdejn il-board.
  1. Infakkru li fuq iz-zuntier tal-Bażilika qed isir bejgħ ta’ boroż tal-ħelu għat-tfal marbuta mat-tema tal-Qaddisin kollha.
  1. Dawk impenjati fil-liturġija huma mitluba jiġbru r-roster ta’ Novembru, mis-sagristija.
  1. Il-Ħadd li ġej issir il-ġabra speċjali ta’ l-ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
  1. Il-Ġabra li saret fil-weekend li għadda b’risq il-Missjoni kienet ta’ €3890. Grazzi.
  1. Nitolbu għal Alfred Bonello, Carmel Buhagiar, Joe Saliba u Francesco Tonna li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ.....