Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mis-27 ta' Novembru sal-4 ta' Diċembru 2022.

  1. IL-ĦADD (27) Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fil-parking Area ta’ ħdejn il-Bażilika. Infakkru li d-donaturi għandhom jippreżentaw l-karta tal-identita.
  1. IL-ĦADD (27) Se ssir Fiera, fl-Oratorju Marija Immakulata, mid-9.30am sa nofsinhar.
  1. L-ERBGĦA (30) il-Kummissjoni Djakonija se torganizza laqgħa tal-Avvent għall-Anzjani fl-Oratorju Qalb ta' Ġesu, bejn id-9am u 12pm. Ikun hemm ir-Ruzarju, Quddiesa u taħdita minn Fr Roderick Baldacchino u wara nieklu flimkien. Aktar dettalji minn fuq in-Notice board. Booking mill-ufficcju Parrokkjali sa nhar / għada t-Tnejn.
  1. IL-ĦAMIS (1) Fil-Bażilika jkun hemm konfessur minn barra l-parroċċa għall-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm.
  1. IL-ĦADD (4) Fil-5pm, fil-Bażilika issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.
  1. Bħala parti mill-attivitajiet marbuta mal-Christmas Village, il-Ġimgħa 10 ta’ Diċembru se tiġi organizzata Burger Night, fis-Sala tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. Booking mingħand il-helpers tas-soltu.
  1. Mosta Rotunda Foundation se torganizza Kuncert għal Żmien il-Milied, nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru, fil-Bażilika fit-8pm. F’dan il-kunċert, li se jkun ta’ madwar siegħa se jieħdu sehem xi Korijiet u l-mistiedna speċjali se tkun is-Soprana Maltija Nicola Said. Id-Dħul se jkun bla ħlas, pero se jkun bil-biljetti. Kull min jixtieq jattendi jista jiġbor biljett minn ħdejn il-bieb prinċipali.
  1. Dawk mpenjati fil-liturġija huma mitluba biex jiġbru r-roster ta’ Diċembru mis-sagristija.
  1. Il-Ħadd li ġej issir il-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-Knisja.
  1. Nitolbu għal Matthew Naudi u Sr Philippina Borg li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ......