Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn l-21 u t-28 ta' Lulju 2024.

  1. IL-ĦADD (21) Festa tas-Sagra Familja, fiz-Zona tal-Bidnija, fis-6:30p.m. Quddiesa kantata u purċissjoni, bl-istatwa tas-Sagra Familja.
  1. IL-ĦAMIS (25) Fis-6:30p.m. Quddiesa bis-sehem tat-tfal tal-parroċċa, fil-Bażilika u wara attivita fuq iz-zuntier.
  1. IL-ĦAMIS (25) Se ssir laqgħa għas-Separati, fil-Kappella ta’ San Anard, fis-7pm.
  1. IL-ĠIMGĦA (26) Wara l-Quddiesa tas-6.30pm, fil-Bażilika, se ssir siegħa Adorazzjoni b’talb għall-ġid spiritwali tal-festa. Ser imexxi l-Adorazzjoni Mons Karm Refalo. Imħeġġin biex lkoll nieħdu sehem.
  1. IS-SIBT (27) Niċċelebraw Jum in-Nanniet, il-Quddiesa tas-6.30pm se tkun animata mill-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa u l-mistiedna speċjali se jkunu n-Nanniet tal-parroċċa. In-neputijiet huma mistiedna biex ipinġu kartolina lin-nanniet tagħhom.
  1. Matul din il-ġimgħa se jkompli jsir il-ġbir tal-envelopes bl-offerta għall-festa minn nies inkarigati. Min jixtieq jista jitfa l-envelope fil-kaxxa tal-ħġieġ li hawn ħdejn il-bieb prinċipali tal-Bażilika.
  1. Nitolbu għal Louis Chetcuti, Giovanna Fenech, Tereza Camilleri u Carmelo Azzopardi li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej.....