Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mit-22 sad-29 ta' Novembru 2020

  1. IL-ĠIMGĦA (27) Inkomplu l-laqgħat ta’ formazzjoni għat-tfal u l-ġenituri flimkien. Il-ġenituri u t-tfal li qiegħdin fir-4 u l-5 sena tal-Katekiżmu, jieħdu sehem fil-quddiesa tas-6.30pm li se tkun animata għalihom u wara ssir laqgħa qasira fil-Bażilika.
  1. IL-ĦADD (29) Nagħtu bidu għal żmien l-Avvent. Jibda jintuża l-messalin għas-sena B. It-tema li se nirriflettu fuqha bħala parroċċa f’dan iż-żmien hi: “daħlu d-dar, u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh; u fetħu t-teżori tagħhom”. Waqt il-quddies kollu jsir it-tberik tal-girlanda tal-Avvent. Fil-jiem li ġejjin se jitqassam fi djarna ktejjeb bi ħsibijiet għal kull jum, kif ukoll il-programm għaż-Żmien tal-Avvent u l-MIlied fil-parroċċa.
  1. Jinsabu għall-bejgħ żewġ kotba bl-Ingliż miktubin minn Dun Pawl Sciberras li fihom riflessjoni fuq l-Ewwel Qari u l-Evanġelju għal kull jum ta' matul il-ġimgħa. Dawn il-kotba qed jinbiegħu 15-il ewro kull wieħed mill-Uffiċċju Parrokkjali jew mis-sagristija. Mill-ġimgħa li ġejja se nibdew nużaw il-ktieb għal sena 1.
  1. Il-Kummissjoni Djakonija ġġedded l-appell biex min jaf xi persuna tgħix weħidha jeħdilha formola minn ħdejn l-bieb, biex tinġabar l-informazzjoni ta’ dawn l-persuni ħalli toffrilhom aktar sapport.
  1. Nitolbu għal Joe Sultana, Sr Leonide Caruana Agostinjana, Joseph Galea, Alan Galea u Jimmy Borg li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ....