Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-25 ta’ Lulju sal-1 ta’ Awwissu 2021

 1. IL-ĦAMIS (29) Nagħtu bidu għal ftuħ tal-festa ta’ Santa Marija, bil-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Bażilika u wara se ssir siegħa Adorazzjoni b’talb għall-ġid spiritwali tal-festa. Minħabba r-restrizzjonijiet, ix-xbieha ta’ Santa Marija se tintrama f’postha b’mod privat.
 1. IL-ĠIMGĦA (30) Tibda l-Kwindiċina, ħmistax il-jum ta’ preparazzjoni għall-festa. It-Tema magħżula għal din is-sena hi “Marija tiggwidana lejn konsagrazzjoni sħiħa lil Alla”. Fil-programm tal-festa li se jitqassam fi djarna hemm riflessjoni qasira għal kull jum, biex b’hekk lkoll inħejju ruħna spiritwalment.
 1. IS-SIBT (31) Fil-Quddiesa tas-6:30p.m., se jieħdu sehem il-membri tal-Kunsill Lokali, il-membri tal-għaqdiet soċjali u ċiviċi tal-Mosta.
 1. Il-ĦADD (1) Fil-5:00p.m. issir iċ-Ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Magħmudija.
 1. IL-ĦADD (1) Fil-Quddiesa tas-7.00pm se jkunu mistiedna speċjali l-Addoloxxenti tal-Parroċċa.
 1. Matul din il-ġimgħa se jitqassam fid-djar il-programm tal-festa u se jkompli jsir il-ġbir ta’ l-envelopes bl-offerta tagħkom għall-festa minn nies inkarigati. Min jixtieq jista jġib l-envelope miegħu l-Bażilika.
 1. Il-ġbir li jsir fil-Quddies ta’ nhar il-Ħadd li ġej se jkun b’risq il-festa ta’ Santa Mariija. Nitolbukhom tkunu ġenerużi.
 1. Nfakkru li mill-weekend li ġej se jerġa jibda jiġi ċċelebrat il-Quddies,
 • kull nhar ta’ Ħadd fiz-Zona ta’ Santa Margerita fid-9am
 • fiz-Zona tal-Bidnija s-Sibt fis-6.30pm u l-Ħadd fil-11am.
 • Fil-Bażilika minflok il-Quddies tad-9am u tal-10am se ssir Quddiesa waħda fid-9.30am.
 1. Nitolbu għal Frans Bugeja, Louis Borg, Guza Zerafa u Katrina Borg Cardona li għaddew għal ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ….