Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn il-11 u t-18 ta' Ġunju 2023.

 1. Dan il-weekend qed issir l-Ewwel Tqarbina għal numru ta’ tfal. Nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom.
 1. IT-TNEJN (5) fis-6.30pm se ssir Quddiesa fiċ-ċimiterju.
 1. IT-TLIETA (6) Se ssir Adorazzjoni fiċ-Ċentru Sant' Andrija, fl-9.45am.
 1. IT-TLIETA (6) Se ssir Pasta Night, fl-Oratorju Marija Immakulata, b’risq l-esperjenza missjunarja fl-Albanija li grupp mill-parroċċa se jagħmel fl-Lulju li ġej. Min jixtieq jattendi jkellem lill-Arċipriet.
 1. IL-ĠIMGĦA (9) Se ssir laqgħa għall-Parrini tal-Addoloxenti tal-Griżma tal-Isqof, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu, fis-7pm.
 1. IL-ĠIMGĦA (9) Il-Kummissjoni Familja se torġanizza laqgħa għall-koppji miżżewġin, fiċ-Ċentru Pastorali Sant Andrija, minn Mons Anton Gouder, bit-tema: “Ftit ingredjenti għal żwieġ tajjeb ħafna.”
 1. IS-SIBT (10) F’12.00pm se ssir żjara fl-istudio fejn qed isir ir-restawr tal-kwadru titulari. Min jixtieq jattendi javża fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar il-Ġimgħa. Tluq fil-11.30am.
 1. IS-SIBT (10), L‑Isqof Malti fil-Peru’, Mons. Giovanni Cefai MSSP, se jmexxi l-quddies tas-6.30pm. Se nagħtu offerta għall-Missjoni fil-Peru, minn jixtieq jikkontribwixxi jista’ jgħaddi l-offerta tiegħu fl-uffiċċju parrokkjali.
 1. Fil-weekend li ġej niċċelebraw l-festa ta’ Corpus Christi: il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu, kif ukoll nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika: IL-ĦADD (11) Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament imqaddes li fiha jakkumpanjaw it-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fratelli u Kleru. Il-purċissjoni se tgħaddi mit-toroq: Pjazza Rotunda, Bażilika, Oratorju, Barrieri, Rebbiegħa, Anġlu Gatt, Glormu Cassar, Torri, Oratorju, Bażilika, Pjazza Rotunda. Fi Pjazza Anglu Gatt se nieqfu mill-purċissjoni u jsir mument ta’ Talb. Min jixtieq jista jżejjen it-triq billi jqiegħed qsari fil-ġenb tat-triq sakemm tgħaddi l-purċissjoni, bnadar u dawl mall-ġallarija.
 1. Il-kummissjoni djakonija djoċesana se tingħaqad mal-SOS Malta biex tgħin raħal fit-turkija li għadhom jgħixu fit-tined minħabba t-terremot ta’ ftit xhur ilu. Bħala parroċċa se ngħinu biex jinxtara cooler biex itaffi s-sħana tat-tined matul is-sajf. Min jixtieq jagħti offerta għal dan il-għan jista’ jgħaddiha fl-uffiċċju parrokkjali.
 1. Qed issir stedina lit-tfal subien biex jingħaqdu mall-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa u t-tfal bniet biex jingħaqdu mall-Kor Shalom. Min jixtieq aktar informazzjoni dwar il-Grupp tal-Abbatini jista jkellem lil Fr Roderick u għal Kor Shalom jista jkellem lil Rita Vassallo.
 1. Nitolbu għal Joseph Buhagiar li għaddha għal ħajja ta’ dejjem. Agħtih O Mulej.....