Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-15 sat-22 ta’ Mejju 2022

  1. IL-ĦAMIS (19) Se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Rita. Fil-kappella ta’ San Silvestru fis-6p.m. jingħad ir-Rużarju u wara jkun hemm Quddiesa bil-kant u bil-prietka.
  1. IL-ĦADD (22) Fil-5pm ssir iċ-Ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-magħmudija.
  1. L-Amministrazzjoni tal-Iskola Primarja A tavża li qed ssir il-Kitba tat-tfal li twieldu fis-sena 2019. Aktar informazzjoni mill-website tal-iskola.
  1. Il-Fakulta tat-Teoloġija flimkien mal-għaqda studenti tat-Teoloġija se jorganizzaw taħdita fuq il-Kura Paljattiva u l-Ewtanasja. Din se ssir minn tabib Ġiżwita Belġjan fis-17 ta’ Mejju, fl-Ambaxxata tal-Ordni ta’ Malta l-Belt, fis-7pm u taħdita oħra se ssir fit-18 ta’ Mejju fis-6pm, fis-South Auditorium tal-Isptar Mater Dei.   
  1. Fil-weekend li ġej il-Kummissjoni Addoloxenti u Żgħażagħ tal-Parroċċa se jorganizzaw Carwash fil-parking area ta’ ħdejn il-Bażilika, b’risq il-ħidma pastorali maż-żgħażagħ fil-parroċċa.
  1. Il-ġabra speċjali li saret il-ġimgħa l-oħra b’risq id-djar tal-Karita tal-Knisja f’Malta kienet ta’ €3,540. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom.
  1. Nitolbu għal Mary Mangion, Domenic Fenech u Anton Buhagiar li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom o Mulej…..