Avviżi u Aħbarijiet

AVVIŻI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Attivitajiet organizzati mill-Fund Raising Group tal-Parroċċa

May 22nd, 2014

Coffee Morning l-Erbgħa 28 ta' Mejju -

AQRA HAWN

Ritratti – Festa ta’ Kristu Re

November 28th, 2013

  Il-Hadd 24 ta' Novembru 2013, il-knisja ticcelebra l-Festa Solenni ta' Kristu Sultan tal-Holqien kollu. Din is-sena, din ic-celebrazzjoni se ssir fil-knisja Arcipretali tal-Mosta. Hawn taht qed nibghatlek il-programm b'aktar dettalji. Is-Sibt 23 ta' Novembru 2013. Se ssir Adorazzjoni quddiem[..]

AQRA HAWN

Qari tat-30 Ħadd ta’ matul is-sena

October 29th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        30 Ħadd matul is-sena   L-IMĦABBA TA’ ALLA U L-IMĦABBA TAL-PROXXMU     L-1 QARI  - Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu. - Eż 22, 20-26 Dam jgħid il-Mulej: La taħqarx ’il-barrani, u la tgħakksux, għax intom ukoll kontu barranin[..]

AQRA HAWN

Qari tad-29 Ħadd ta’ matul is-sena

October 22nd, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        29 Ħadd matul is-sena   IN-NISRANI U S-SETGĦA CIVILI   L-1 QARI -  Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. - Is 45, 1, 4-6 Dan jgħid il-Mulej lill-Midluk tiegħu, lil Ċiru, li jien wettaqtlu idu l-leminija biex imidd ma’ l-art[..]

AQRA HAWN

Qari tat-28 Ħadd ta’ matul is-sena

October 15th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        28 Ħadd matul is-sena   L-IKLA TAT-TIEĠ: IL-KNISJA L-1 QARI - Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. - Is 25, 6-10a Dak in-nhar: Jagħmel il-Mulej ta’ l-eżerċti għall-popli kollha fuq din il-muntanja ta’ Sijon mejda b’ikel fin, mejda bi nbejjed[..]

AQRA HAWN

Qari tas-27 Ħadd ta’ matul is-sena

October 08th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        27 Ħadd matul is-sena   IL-GĦALQA TAD-DWIELI: IL-KNISJA   L-1 QARI - Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. - Is 5, 1-7 Ħa ngħanni lill-maħbub tiegħi il-għanja ta’ mħabbtu għall-għalqa tad-dwieli tiegħu. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa tad-dwieli fuq għolja għammiela.[..]

AQRA HAWN

Qari tas-26 Ħadd ta’ matul is-sena

October 01st, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        26 Ħadd matul is-sena   NIDDEĊIEDU FIL-KUXJENZA L-1 QARI - Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. - Eż 18, 25-28 Dan jgħid il-Mulej: Intom għidtu: Mhix sewwa l-imġiba tal-Mulej! Issa isimgħu, dar Iżrael: Forsi l-imġiba tiegħi mhix sewwa? Mhux l-imġiba[..]

AQRA HAWN

Qari tal-25 Ħadd matul is-sena

September 24th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        25 Ħadd matul is-sena   IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA L-1 QARI - Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija. - Is 55, 6-9 Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu;[..]

AQRA HAWN

Qari u ħsieb tal-24 Ħadd ta’ matul is-sena

September 17th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        24 Ħadd matul is-sena   NAĦFRU DEJJEM U LIL KULĦADD   L-1 QARI - Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak. - Sir 27, 33-28, 9 Mibegħda u għadab, dawn ukoll ta’ min jistmerrahom; u l-bniedem midneb iżomm f’qalbu. Min[..]

AQRA HAWN

Qari tat-23 Ħadd ta’ matul is-sena

September 10th, 2011

ŻMIEN MATUL IS-SENA "A"        22 il-Ħadd matul is-sena  NIKKOREĠU LIL XULXIN   L-1 QARI - Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel. - Eż 33, 7-9 Dan jgħid il-Mulej: U int, bin il-bniedem, jiena qegħidtek għassies fuq id-dar ta’ Iżrael. Meta int tisma’ kliemi ħiereġ[..]

AQRA HAWN