Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi tal-Parroċċa bejn is-26 ta' Mejju u 2 ta' Ġunju 2024.

 1. IT-TLIETA (28) ser ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax et Bonum wara l-quddiesa tad-9am. 
 1. IL-ĦAMIS (30) Se ssir laqgħa tas-Support Group tas-separati, fil-kappella ta’ San Anard, fis-7pm.
 1. IL-ĠIMGĦA (31)Festa tal-Viżitazzjoni tal-Madonna u jaħbat s-Sitt anniversarju mid-digriet tal-Bażilika. Fis-6.30pm, fil-Bażilika se ssir Quddiesa kantata.
 1. IL-ĠIMGĦA (31) Se jsir Pellegrinaġġ Marjan li jitlaq, fis-7pm, mill-Museum tas-subien fi Triq Papa Ġwanni XXIII, Triq il-Kurat Schembri, Triq it-Tabib Chetcuti, Triq Nicolò Isouard, Triq l-Isperanza u nispiċċaw quddiem il-kappella tal-Isperanza.
 1. Fil-weekend li ġej niċċelebraw l-festa ta’ Corpus Christi: il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu, kif ukoll nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika: L-ĦADD (2) Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament imqaddes li fiha jakkumpanjaw it-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fratelli u Kleru. Il-purċissjoni se tgħaddi mit-toroq: Triq il-Kbira, Ta' Mellu, Wata, Brittanja, Mitħna l-Qadima, Torri u Kungress Ewkaristiku. Fi pjazza Brittanja se jkollna mument ta’ Talb. Min jixtieq jista jżejjen it-triq billi jqiegħed qsari fil-ġenb tat-triq sakemm tgħaddi l-purċissjoni, bnadar u dawl mall-ġallarija.
 1. Qed issir stedina lit-tfal subien biex jingħaqdu mall-Grupp tal-Abbatini tal-Parroċċa u t-tfal bniet biex jingħaqdu mall-Kor Shalom. Min jixtieq aktar informazzjoni dwar il-Grupp tal-Abbatini jista jkellem lil Fr Roderick u għal Kor Shalom jista jkellem lil Rita Vassallo.
 1. Qed jitqassam fi djarna l-Programm tal-Ġimgħa Ewkaristika kif ukoll flyer u appell dwar il-proġett li qed isir fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. Nitolbu d-distributuri biex jiġbru dawn il-koppji mis-sagristija.
 1. Qed noqorbu fi tmiem taż-żmien tat-tberik għal din is-sena. Grazzi lil dawk li laqgħuna għandhom. Dawk li ma kienux hemm, kif ukoll dawk li ma kienx imisshom din s-sena u jixtiequ jbierku jistgħu jikkuntatjawna fl-uffiċċju Parrokjali u niftiehmu biex niġu għandkom għat-tberik.
 1. Dawk impenjati fil-Liturġija huma mitluba jiġbru r-roster tax-xahar ta’ Ġunju mis-sagristija.
 1. Il-Ħadd li ġej issir il-ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-xahar għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 1. Nitolbu għal Maria Dolores Fenech, Anthony Bugeja u Jane Abela li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej.....