Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-11 sat-18 ta' April 2021

  1. Il-Ħadd (11) Niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina.Fit-8.30am u fis-7pm se jixxandru l-Quddies, mill-Bażilika. Fil-5pm se ssir siegħa Adorazzjoni, imxandra fuq il-paġna ta’ facebook.
  1. Matul din il-ġimgħa se nkomplu nxandru l-Quddiesa ta’ kuljum mill-Bażilika, fit-8.30am. Sa nhar is-Sibt li ġej il-Bażilika tkun miftuħa għal ħin ta’ Talb mis-7am sat-8.30am u mill-5pm sas-7pm.
  1. Il-Ħadd (18) Se jerġa jibda jiġi ċċelebrat il-Quddies, fil-parteċipazzjoni tal-poplu. Il-ħinijiet tal-Quddies fil-Bażilika se jkunu fis-6am, 7am, 8am, 9am, 10am, 11am, 5.30pm u 7.00pm. Il-Quddiesa tat-8am tibqa tixxandar fuq il-paġna ta’ facebook.
  1. IL-Ħadd (18) Fil-5pm, fil-Bażilika se ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija.
  1. Wara l-Vaganzi tal-Għid se jerġa jibda t-tagħlim tal-Katekiżmu għat-tfal, dan se jkompli online.
  1. Nitolbu għal Joseph Bourke, Sr Josepha Caruana, Victoria Deguara, Guza Bouldwin, Joseph Borg, Peter Paul Brincat, Joseph Pisani, Joseph Galea, Victoria Vella li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ......