Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mid-9 sas-16 ta' Awwissu 2020

  1. IT-TNEJN (10) Minkejja li fiċ-ċirkostanzi ma nistgħux nagħmlu ċelebrazzjonijiet marbuta mal-45 anniversarju tal-inkurunazzjoni tal-kwadru tal-Madonna, xorta nistgħu nfaħħru u nirringrazzjaw lil Alla bis-sehem tagħna fil-quddies. Fil-quddiesa tas-6.30pm jsir fiha t-Te Deum bħala radd il-ħajr lil Alla.
  1. Matul din il-ġimgħa se nkomplu biċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Griżma tal-Isqof. It-Tlieta (11) għall-addoloxenti tal-Museum Bniet u Ta’ Mlit, l-Erbgħa (12) tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu u Sant Andrija u l-Ħamis (13) tal-Oratorju Marija Immakulata. Iċ-ċelebrazzjonijiet se jsiru fil-Bażilika, fis-7.30pm. u jidħlu biss dawk li jkollhom biljett. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija se jsir xorta fis-6.30pm.
  1. IL-ĠIMGĦA (14) lejliet Santa Marija, matul il-jum se jkun hawn Saċerdoti għal-Qrar bejn id-9am u nofsinhar u waqt il-ħin tal-Quddies. Il-Quddies ta’ filgħaxija fil-Bażilka jkun bħar nhar ta’ Sibt, jiġifieri fl-4.30pm, fil-5.30pm u fis-6.30pm.
  1. IS-SIBT (15) L-Għid tal-Assunta. Il-Ħin tal-Quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd, fis-6am, 7am, 8am, 9am, 10am, 11am, 5.30pm u 7pm. Minħabba s-sitwazzjoni preżenti, kellu jinbidel l-programm li tqassam fi djarna. Il-Quddiesa mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, se tkun fis-7pm u fi tmiemha titkanta l-Antifona. Il-Pellegrinaġġ ma jistax isir. Minħabba l-limitazzjoni tal-ispazju fil-Knisja, se nimxu fuq bażi first come first serve. Il-Quddiesa tat-8am u tas-7pm se jkunu mxandra live fuq l-paġna ta’ facebook u l-website tal-Parroċċa.
  1. Infakkru fil-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-COVID 19 li huma d-distanza soċjali, fid-dħul tittieħed it-temperatura, jiġi applikat sanitiser u l-ushers jiggwidawna huma għal post tagħna. L-ilbies tal-maskla jew il-Visor issa reġa sar obbligatorju. Persuni li jkunu ma jifilħux ma għandhomx jattendu.
  1. Il-ġabra speċjali li saret il-ġimgħa l-oħra kienet ta’ €2,340. Grazzi
  1. Nitolbu għal Ian Azzopardi u Claire Jane Chetcuti li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej.....