Iz-Zona ta' Sant Andrija

Sant’ Andrija

Dedikata lil Sant’Andrija, Appostlu

 • Tagħrif:
  • Ċentru Pastorali mibni fl-1991
  • Numru ta’ familji: 470
 • Rettur: Dun Antoine Borg
 • Attivitajiet:
  • Quddiesa kuljum (ara ħinijiet tal-quddiesa)
  • Rużarju kuljum qabel il-quddiesa
  • Qrar kuljum qabel il-quddiesa
  • Adorazzjoni kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa
  • Preparazzjoni għall-liturġija tal-Ħadd, kull nhar ta’ Ġimgħa
  • Festa tal-Milied
  • Eżerċizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet: f’Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira
  • Via Sagra fit-toroq fi zmien ir-Randan
  • Festa ta’ Sant’Andrija li tiġi ċċelebrata fit-30 ta’ Novembru
  • Tagħlim ta’ katekiżmu għat-tfal (ara Centri)
  • Grupp Pastorali
  • Grupp San Gabrijel u Santa Marta
  • Abbatini u Letturi
  • Grupp Familji Nsara
  • Korsijiet ta’ tħejjija għaż-żwieġ
  • Grupp ta’ Talb li jiltaqa kull nhar ta’ Erbgħa
  • Grupp Salvazzjoni li jiltaqa kull nhar ta’ Ħamis
  • Il-Grupp taz-ZAK li jiltaqa kull nhar ta’ Sibt
  • Il-Kor Sant’Andrija
  • Korsijiet ta’ Tagħlim
  • Laqgħat ta’ followup għal dawk li jkunu se jiżżewġu
  • Tista ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ