Kappelel

Knisja Marija Omm il-Knisja - Triq iċ-Ċinju

 • Responsabbli : Dun Andre Zaffarese
 • Quddies:
  • Fost il-Ġimgħa 6.00 p.m.
  • Ħdud u Festi 9.00 a.m., 10:30a.m.

Knisja Familja Mqaddsa - Il-Bidnija

 • Responsabbli : Dun Rafel De Martino
 • Quddies:
  • Foest il-Ġimgħa 6.00 p.m. (fix-xitwa), 6.30 p.m. (fis-sajf)
  • Ħdud u Festi 11.00 a.m.

Kappella fiċ-Ċentru Sant' Andrija - Triq it-Trinkatur

 • Responsabbli: Dun Antoine Borg
 • Quddies:
  • Fost il-Ġimgħa 6.00 p.m.
  • Sibt 8.00 a.m.
  • Ħadd 8.00 a.m.

Kappella Ġesu Feddej - Triq il-Midbaħ

 • Responsabbli: Dun Salv Borg
 • Quddies:
  • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 6.30 p.m.
  • Ħadd 9.00 a.m.

Kappella Santa Monika - Triq Anġlu Gatt

 • Quddies:
  • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa 6.30 a.m.
  • Sibt 6:30a.m., 6.30 p.m.
  • Ħadd 7.00 a.m., 8.30 a.m.
 • Aktar:
  • Quddiesa fil-Lejl tal-Milied
  • Eżercizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet f’Ħamis ix-Xirka u nhar il-Ġimgħa l-Kbira
  • Festa ta’ Santa Rita f’Mejju.
  • Adorazzjoni:
   • mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9 sal-11am
   • l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mill-5 sas-6pm
   • t-Tielet Ġimgħa tax-xahar mill-5 sas-6pm

Kappella Madonna tal-Karmnu - Triq Ġlormu Cassar

 • Quddies:
  • Kuljum  6.30 a.m., 9.00 a.m.
  • Ħadd 6.30 a.m., 9.30 a.m.
  • L-Ewwel Tlieta Fl-4pm ta’ S. Piju tal-Pjagi
  • It-Tieni Tlieta Fl-4:30pm tal-Ħniena Divina
  • It-Tielet Tlieta Fl-4pm tal-Madonna tal-Karmnu
  • Ir-Raba Tlieta Fl-4.30pm tal-Beatu Nazju Falzon
 • Aktar:
  • Quddiesa fil-Lejl tal-Milied
  • Eżerċizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa
  • Adorazzjoni l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar mid-9.30 sat-3.30 p.m. u kull
  • Nhar ta’ Tlieta mid-9:30 sa 11:45am.

Kappella tal-Adorazzjoni - Triq il-Kostituzzjoni 

 • Ħinijiet tal-ftuħ:
  • It-Tnejn, Tlieta, Erbgħa u Ġimgħa: mid-9:00a.m. sad-9:00p.m.
  • Il-Ħamis u s-Sibt: mid-9:00a.m. sas- 6:00p.m.

Kappella Sant' Andrija - Triq il-Qares

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Ma jsirx Quddies 

Kappella Santa Margerita - Triq id-Dura

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa ta’ Santa Margerita, nhar l-20 ta’ Lulju

Kappella San Anton Abbati - Triq San Anton Abbati

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Ħadd fuq is-17 ta’ Jannar
  • Festa ta’ San Anton Abbati
  • Tberik ta’ l-annimali

Kappella San Silvestru - Triq San Silvestru

 • Responsabbli: Arċipriet 
 • Quddies:
  • Il-Ħadd 7.30 a.m.
 • Speċjali:
  • Festa ta’ San Silvestru fil-31 ta’ Diċembru

Kappella Madonna tal-Isperanza - Triq l-Isperanza

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa tal-Madonna fit-tielet Ħadd ta’ Novembru
 • Tista’ ssir iċ-Ċelebrazzjoni taż-Żwieġ

Kappella San Leonardu Abbati - Pjazza San Anard

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa ta’ San Leonardu
  • Ħadd fuq is-6 ta’ Novembru
  • Quddiesa bis-Supplika tal-Madonna ta’ Pompej fit-8 ta’ Mejju
  • Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova bit-tberik tal-Ħobż fit-13 ta’ Ġunju

Kappella tal-Viżitazzjoni (Ta' Wejda) - Triq it-Torri

 

 • Responsabbli:  Arċipriet 
 • Quddies:
  • Hadd 8.00 a.m.
 • Speċjali:
  • Festa taż-Żjara ta’ Marija

Kappella tal-Oratorju Qalb ta' Ġesu - Triq it-Torri

 • Responsabbli: Arċipriet 
 • Quddies:
  • Ħadd 8.00 a.m.

 

 • Speċjali:
  • Mejda ta’ l-Appostli fil-Ġimgħa Mqaddsa
  • Festa ta’ l-Oratorju
  • Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ

Kappella San Pawl Eremita - f'Wied il-Għasel

 

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Festa ta’ San Pawl Eremita
  • Ħadd fuq il-15 ta’ Jannar
  • Festa tal-Madonna tal-Grazzja

Kappella Kunċizzjoni - Triq Ta' Qali

 • Responsabbli: Arċipriet
 • Speċjali:
  • Quddiesa nhar it-8 ta’ Diċembru