Iz-Zona ta' Santa Margerita

Santa Margerita

Dedikata lil Ġesu’ Feddej

 • Tagħrif:
  • Kappella fi 12, Triq il-Midbaħ
  • Numru ta’ familji: 775
 • Rettur: Dun Salv Borg
  • Attivitajiet:
  • Quddiesa kuljum, barra nhar ta’ Sibt
  • Eżerċizzi fit-tieni Ġimgħa tar-Randan
  • Festa ta’ Santa Margerita fl-20 ta’ Lulju
  • Abbatini u Letturi
  • Kor Santa Margerita
  • Tagħlim ta’ katekiżmu għat-tfal (ara Ċentri tad-Duttrina)
  • Grupp Qalb ta’ Ġesu’ u Qalb ta’ Marija
  • Leġjun ta’ Marija
  • Grupp Familji Nsara
  • Żgħażagħ Azzjoni Kattolika
  • Grupp Qari tal-Bibbja