Iz-Zona ta' Ta' Mlit

Ta’ Mlit

Dedikata lil Marija Omm il-Knisja

Tagħrif:

 • Fi Triq Alwetta, Zona Ta’ Mlit
 • Knisja mibnija u mbierka fl-1998
 • Ċentru tad-duttrina mibni fl-1999
 • Numru ta’ familji: 900
 • Rettur: Dun Andre Zaffarese
 • Attivitajiet:
  • Quddiesa kuljum  (ara ħinijiet tal-quddiesa)
  • Rużarju kuljum qabel il-quddiesa
  • Qrar kuljum qabel il-quddiesa
  • Adorazzjoni fl-I Ġimgħa tax-xahar
  • Tagħlim ta’ katekiżmu għat-tfal  (ara Ċentri)
  • Festa tal-Milied
  • Eżerċizzi fit-II Ġimgħa tar-Randan
  • Funzjonijiet: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira
  • Grupp Pastorali
  • Abbatini u  Letturi
  • Grupp San Gabrijel u Grupp Santa Marta
  • Grupp Fund Raising
  • Klabb Nisa Ta’ Mlit
  • Korsijiet ta’ tagħlim
  • Leġjun ta’ Marija  u  Grupp Familji Nsara
  • Grupp taz-ZAK u Kor Marija Omm il-Knisja
  • Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ
  • Festa ta’ Marija Omm il-Knisja li tiġi ċċelebrata fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta’ Ottubru