Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mis-17 sal-24 ta' Jannar 2021

  1. IL-ĦADD (17) Bejn it-8:30a.m. u s-1pm, ħdejn il-Bażilika, se jkun hawn il-blood mobile unit, biex min jista jmur u jagħti d-demm. Id-Donaturi huma mitluba jieħdu l-karta tal-identita.
  1. Matul din il-Ġimgħa, il-Knisja tistedina nitolbu għall-għaqda fost l-Insara. It-Tema magħżula għal din s-sena se tkun: Ibqgħu fl-imħabba tiegħi u tagħmlu ħafna frott.
  1. L-ERBGĦA (20) Se ssir laqgħa għat-Terzjarji u d-devoti tal-Madonna tal-Karmnu, fil-Kappella ta’ San Anton, fl-4.00p.m. li tibda bil-Quddiesa.
  1. Kif għamilna fix-xhur li għaddew, t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom se jinġabru biex jagħtu qima lil Alla, permezz taċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Nhar il-Ġimgħa (22) se jibdew t-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena, fil-quddiesa tas-6.30pm, fil-Bażilika. Qed tintbagħat ittra b’email lil ġenituri bid-dettalji.
  1. IL-ĦADD (24) Se ssir il-festa fil-kappella ta’ San Anton Abbati. Minħabba l-pandemija l-festa se tigi limitata għat-tberik tal-annimali biss u se ssir permezz ta’ Drive thru. Ħadd ma għandu jinġabar ħdejn il-kappella u ħadd mhu se jitħalla jinżel mill-karozza tiegħu. It-Tberik se jsir bejn l-10am u l-10.30am.
  1. IL-ĦADD (24) Fil-5pm jiġi ċċelebrat s-sagrament tal-Magħmudija, fil-Bażilika.
  1. Nitolbu għal Maria Assunta Vella u Phyllis Camilleri li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ.....