Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

Mill-20 sas-27 ta’ Ġunju 2021

  1. IL-ĦAMIS (24) Niċċelebraw is-Sollennita ta’ San Ġwann il-Battista.
  1. IL-ĦADD (27) Fil-5pm, fil-Bażilika se ssir ċ-Ċelebrazzjoni tal-magħmudija.
  1. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier nixtiequ lill-missirijiet kollha l-festa t-tajba. Ngħaqqdu x-xewqat tagħna ma’ talba għall-missirijiet ħajjin. Sliem għalik Marija… Nitolbu għall-missirijiet mejtin u għal Emanuel Vella li għaddha għal ħajja ta’ dejjem. Agħtih O Mulej…..