Kunsilli u Kummissjonijiet

Kunsilli fil-parroċċa

 • Kunsill Pastorali Parrokkjali
  • Saċerdoti u lajċi li ġejjin mill-kummissjonijiet, ż-żoni u l-għaqdiet tal-parroċċa
  • Jistudjaw, ifasslu, jwettqu u jevalwaw il-ħidmiet pastorali tal-parroċċa.
  • Chairperson: Is-Sur Joe Deguara
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali
  • Jieħdu ħsieb il-finanzi tal-parroċċa.
  • Jesploraw possibiltajiet ta’ dħul finanzjaru. Jagħmlu budget u jqassmu r-riżorsi finanzjari skond l-esiġenzi pastorali.
  • Chairperson: Is-Sur Sebastian Mangion
 • Kunsill Presbiterali Parrokkjali
  • Is-saċerdoti tal-parroċċa jfittxu l-prijoritajiet pastorali.

Kummissjonijiet fil-parroċċa

 • Kummissjoni liturġika
  • Responsabbli mill-animazzjoni liturġika u tipprepara għaċ-ċelebrazzjonijiet ta’ matul is-sena. Tieħu iniżjattivi li tiġbor l-komunita’ għat-talb u għar-riflessjoni.
  • Persuna responsabbli: Is-Sur Giovanni Chetcuti. Numru tal-Mowbajl: 99453484.
 • Kummissjoni Kataketika
  • Tikkordina l-ħidma kataketika fil-parroċċa.
  • Tieħu ħsieb l-formazzjoni tal-katekisti, tat-tfal u tal-ġenituri tagħhom.
  • Persuna responsabbli: Is-Sinjura Mariosa Micallef. Numru tal-Mowbajl:  
 • Kummissjoni djakonija
  • Tieħu ħsieb persuni u familji fil-bżonn. Tqajjem kuxjenza fost l-parruċċani meta tilmaħ forom ġodda ta’ faqar.
  • Persuna responsabbli: Sister Rosette Goggi . Numru tal-Mowbajl: 99239394
 • Kummissjoni tfal
  • Tfal li minn ċkunithom jinvolvu ruħhom biex jagħmlu attivitajiet għal sħabhom.
  • Persuna responsabbli: Dun Sebastian Caruana. Numru tal-Mowbajl: 79201844
 • Kummissjoni adoloxxetni u żgħażagħ
  • Tieħu ħsieb l-ħidma pastorali fost l-adoloxxenti u ż-żgħażagħ.
  • Persuna responsabbli: Is-sur Michael Tanti. Numru tal-Mowbajl: 77030748
 • Kummissjoni Familja
  • Tieħu ħsieb l-manutenzjoni tal-familji nsara u tkun ta’ support u għajnuna għall-familji li jkunu f’diffkulta’.
  • Persuna responsabbli: Is-Sur Mark Zammit. Numru tal-Mowbajl: 99420673
 • Kummissjoni Kultura Nisranija
  • Tieħu ħsieb l-manutenzjoni tal-Bażilka u propjetajiet oħra tal-parroċċa u tipromovi l-kultura nisranija.
  • Persuna responsabbli:
 • Kummissjoni Komunikazzjoni
  • Tieħu ħsieb twassal l-messaġġ b’mod li jinfthiem lill-parroċċani, b’diversi media possibbli.
  • Persuna responsabbli: 
 • Kummissjoni Fund Raising
 • Torganizza attivitajiet soċjali bil-għan li jinġabru fondi għall-parroċċa, filwaqt li fl-attivitajiet tara li jkun hemm ambjent fejn il-komunita tista tingħaqad.  Persuna responsabbli:  Giovanni Chetcuti. Numru tal-mowbajl: 99453484.
 • Kummissjoni Viżitaturi
 • Torganizza ż-żjarat li jsiru mill-viżitaturi fil-Bażilika u fix-Xelter tat-tieni gwerra dinjija. Persuna responsabbli:  Giovanni Chetcuti. Numru tal-mowbajl: 99453484.