Author: mosta

Tibdil fil-programm taċ-Ċelebrazzjoni tad-Duluri

Minħabba t-temp, se jsir dan it-tibdil fil-programm taċ-Ċelebrazzjoni tad-Duluri.   5:30p.m. Quddiesa fil-Knisja Arċipretali 6:15p.m. Ċelebrazzjoni Marjana fil-Knisja Arċipretali. Din se tieħu post il-purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri 7:30p.m. Quddiesa fil-Knisja Arċipretali   Imħeġġin biex lkoll nieħdu fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u għaċ-Ċelebrazzjoni Marjana.

Read More