Home – EN

Il-Bażilika ta’
Santa Marija
gewwa il-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

MERHBA FIL-BAZILIKA TA’ SANTA MARIJA

Il-Bazilika tal-Mosta, knisja monumentali mwaqqfa f'ġieħ Marija Assunta

F’din il-knisja nsibu għadd kbir ta’ xogħlijiet oħra artistiċi bħall-kwadru li juri lill-qaddisin San Bastjan, Santu Rokku u Santa Rosalija li qabel kien fil-knisja l-qadima. Dan il-kwadru tħallas minn Dun Ġwann Maria Galea u tpitter minn Stefano Erardi. Kwadru ieħor sabiħ huwa dak li juri ż-żwieġ tal-Madonna u San Ġużepp li tpitter f’Ruma fl-1859 min Ġużeppi Bonnici taħt id-direzzjoni ta’ Minardi. Il-kwadru li juri l-mewt ta’ San Ġużepp huwa xogħol ta’ Salvu Barbara u nħadem fl-1861. Ta’ Erardi wkoll nsibu l-kwadru tal-Madonna tal-Konsolazzjoni li kien fil-knisja l-qadima u tpitter fis-sena 1670.

ATTIVITAJIET ILLUM

HINIJIET TAD-DHUL

BILJETTI TAD-DHUL

Programm għal-lum

 • Ħinijiet tad-Dħul

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mid-9:30am sal-5:00p.m.
  Is-Sibt mid-9:30a.m. sal-4:30p.m.
  Il-Ħadd minn nofsinhar sal-4:00p.m.

 • Biljetti tad-Dħul

  Turisti li jixtiequ jżuru r-Rotunda tal-Mosta, is-Sagristija prinċipali u l-mużew fejn tinsab il-bomba huma mitluba li jħallsu €2. Hemm rati speċjali għall-gruppi.

 • Ahbarijiet mill-Parrocca

   

  Il-Parroċċa tal-Mosta, l-akbar fost il-parroċċi fl-Arċidjocesi ta’ Malta

  ATTIVITAJIET PRINCIPALI FIL-PARROCCA

  Attivitajiet tal-Milied gewwa
  il-Parrocca tal-Mosta

  8 ta’ Dicembru 2019 - 7 ta’ Jannar 2020

  HSIEB U RIFLESSJONI

   

  Risen Christ, faithful shepherd of your Father’s sheep: teach us to hear your voice and to follow your command, that all your people may be gathered into one flock, to the glory of God the Father.