Il-Bażilika ta’
Santa Marija
ġewwa l-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

MERĦBA FIL-BAŻILIKA TA’ SANTA MARIJA

Il-Bażilika tal-Mosta, knisja monumentali mwaqqfa f'ġieħ Marija Assunta

F’din il-knisja nsibu għadd kbir ta’ xogħlijiet oħra artistiċi bħall-kwadru li juri lill-qaddisin San Bastjan, Santu Rokku u Santa Rosalija li qabel kien fil-knisja l-qadima. Dan il-kwadru tħallas minn Dun Ġwann Maria Galea u tpitter minn Stefano Erardi. Kwadru ieħor sabiħ huwa dak li juri ż-żwieġ tal-Madonna u San Ġużepp li tpitter f’Ruma fl-1859 min Ġużeppi Bonnici taħt id-direzzjoni ta’ Minardi. Il-kwadru li juri l-mewt ta’ San Ġużepp huwa xogħol ta’ Salvu Barbara u nħadem fl-1861. Ta’ Erardi wkoll nsibu l-kwadru tal-Madonna tal-Konsolazzjoni li kien fil-knisja l-qadima u tpitter fis-sena 1670.

Fuljett Flimkien għax-xahar ta' Settembru:

https://www.facebook.com/ArchdioceseofMalta/posts/3303118959765460

 

Talba f'riġlejn Ġesu Kurċifiss

http://laikos.org/talba_kurcifiss.htm

Il-Parroċċa tal-Mosta, l-akbar fost il-parroċċi fl-Arċidjocesi ta’ Malta

Ħinijiet tal-Quddiesa mis-Sibt 13 ta' Ġunju

Il-Quddies se jsir fil-Bażilka, 

Ta' Mlit

u l-kappella tal-Isperanza

HSIEB U RIFLESSJONI

 

Risen Christ, faithful shepherd of your Father’s sheep: teach us to hear your voice and to follow your command, that all your people may be gathered into one flock, to the glory of God the Father.