Il-Bażilika ta’
Santa Marija
ġewwa l-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

MERĦBA FIL-BAŻILIKA TA’ SANTA MARIJA

Il-Bażilika tal-Mosta, knisja monumentali mwaqqfa f'ġieħ Marija Assunta

F’din il-knisja nsibu għadd kbir ta’ xogħlijiet oħra artistiċi bħall-kwadru li juri lill-qaddisin San Bastjan, Santu Rokku u Santa Rosalija li qabel kien fil-knisja l-qadima. Dan il-kwadru tħallas minn Dun Ġwann Maria Galea u tpitter minn Stefano Erardi. Kwadru ieħor sabiħ huwa dak li juri ż-żwieġ tal-Madonna u San Ġużepp li tpitter f’Ruma fl-1859 min Ġużeppi Bonnici taħt id-direzzjoni ta’ Minardi. Il-kwadru li juri l-mewt ta’ San Ġużepp huwa xogħol ta’ Salvu Barbara u nħadem fl-1861. Ta’ Erardi wkoll nsibu l-kwadru tal-Madonna tal-Konsolazzjoni li kien fil-knisja l-qadima u tpitter fis-sena 1670.

Solennita tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, bir-Ruħ u bil-Ġisem fil-Parroċċa tal-Mosta 2020

Nersqu lejn is-Sagrament tal-QRAR: Il-Ġimgħa, l-14 ta’ Awwissu, fil-Bażilika se jkun hemm diversi saċerdoti għal Qrar, bejn id-9am u 12pm, kif ukoll waqt il-Quddies kollu ta’ lejlet u nhar il-festa.

Nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-QUDDIESA: Il-ħinijiet tal-Quddies fil-Bażilika se jkun:

Il-Ġimgħa, l-14 ta’ Awwissu 2020 - Quddies tal-Vġili. Filgħaxija, fil-Bażilika: fl-4.30pm, fil-5.30pm u fis-6.30pm.

Is-Sibt, il-15 ta’ Awwissu 2020 – L-Għid tal-Assunta. Fil-Bażilika: fis-6.00am, fis-7.00am, fit-8.00am, fid-9.00am, fl-10.00am, fil-11.00am, fil-5.30pm u fis-7.00pm, li ser tkun immexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna; fi tmiemha titkanta l-Antifona. Din l-Quddiesa se tkun imxandra live fuq l-paġna ta’ facebook u l-website tal-Parroċċa.

Il-ħinijiet tal-Quddies fil-Knisja Marija Omm il-Knisja, Ta’ Mlit se jkun : Il-Ġimgħa, l-14 ta’ Awwissu 2020 - Quddiesa tal-Vġili: fis-6:30pm. Is-Sibt, il-15 ta’ Awwissu 2020 – L-Għid tal-Assunta: fid-9.00am u fl-10.30am.

Bħala miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-COVID 19:

  1. L-Ammont massimu ta’ postijiet fil-Bażilka huwa ta’ 320 biex b’hekk tinżamm dejjem id-distanza soċjali.
  2. Fid-dħul ser tittieħed it-temperatura, jiġi applikat sanitiser u l-ushers jiggwidawna huma għal post tagħna.
  3. L-ilbies tal-maskla jew il-Visor huwa obbligatorju.
  4. Persuni li jkunu ma jifilħux ma għandhomx jattendu.

Talba f'riġlejn Ġesu Kurċifiss

http://laikos.org/talba_kurcifiss.htm

Il-Parroċċa tal-Mosta, l-akbar fost il-parroċċi fl-Arċidjocesi ta’ Malta

Ħinijiet tal-Quddiesa mis-Sibt 13 ta' Ġunju

Il-Quddies se jsir fil-Bażilka, 

Ta' Mlit

u l-kappella tal-Isperanza

HSIEB U RIFLESSJONI

 

Risen Christ, faithful shepherd of your Father’s sheep: teach us to hear your voice and to follow your command, that all your people may be gathered into one flock, to the glory of God the Father.