Il-Bażilika ta’
Santa Marija
ġewwa l-Mosta

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

MERĦBA FIL-BAŻILIKA TA’ SANTA MARIJA

Il-Bażilika tal-Mosta, knisja monumentali mwaqqfa f'ġieħ Marija Assunta

F’din il-knisja nsibu għadd kbir ta’ xogħlijiet oħra artistiċi bħall-kwadru li juri lill-qaddisin San Bastjan, Santu Rokku u Santa Rosalija li qabel kien fil-knisja l-qadima. Dan il-kwadru tħallas minn Dun Ġwann Maria Galea u tpitter minn Stefano Erardi. Kwadru ieħor sabiħ huwa dak li juri ż-żwieġ tal-Madonna u San Ġużepp li tpitter f’Ruma fl-1859 min Ġużeppi Bonnici taħt id-direzzjoni ta’ Minardi. Il-kwadru li juri l-mewt ta’ San Ġużepp huwa xogħol ta’ Salvu Barbara u nħadem fl-1861. Ta’ Erardi wkoll nsibu l-kwadru tal-Madonna tal-Konsolazzjoni li kien fil-knisja l-qadima u tpitter fis-sena 1670.

Sollennita tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija, bir-Ruħ u bil-Ġisem fil-Parroċċa tal-Mosta 2020

Is-Sibt, il-15 ta’ Awwissu 2020

6:30p.m.       Konċelebrazzjoni pontifikali fil-pjazza tal-Mosta, immexxija mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna. Il-vara ta’ Santa Marija tkun fuq iz-zuntier.

Wara l-Konċelebrazzjoni jibda l-pellegrinaġġ bil-vara ta’ Santa Marija li se jgħaddi mit-toroq: Pjazza Rotunda, Kbira, Ġnejna, Pjazza Brittanja, Mitħna l-Qadima, Torri, Glormu Cassar, Gafa u Kungress Ewkaristiku. Fil-pellegrinaġġ se jieħdu sehem il-fratelli tal-parroċċa, il-familji li għammdu t-trabi tagħhom din s-sena,  it-tfal li rċivew s-sagrament tal-Ewwel Tqarbina, mal-familji tagħhom, u l-addoloxenti li rċivew is-Sagrament tal-Konfermazzjoni, mal-parrini tagħhom. Mistiedna jieħdu sehem ukoll il-membri tal-għaqdiet reliġjużi tal-Parroċċa.                       

Il-pellegrinaġġ se jsir fi spirtu ta’ talb u se jieħdu sehem iż-żewġ baned Mostin, flimkien mal-kor Shalom. Il-poplu se jkun mistieden li jimxi wara x-xbieha ta’ Santa Marija u lkoll imħeġġin inġibu xemgħa, biex isir Aux Flambeaux fi Triq il-Kungress Ewkaristiku.

Nagħlqu l-pellegrinaġġ bil-kant tal-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali fil-Pjazza.

https://www.facebook.com/events/585828062119187/

 

Talba f'riġlejn Ġesu Kurċifiss

http://laikos.org/talba_kurcifiss.htm

Il-Parroċċa tal-Mosta, l-akbar fost il-parroċċi fl-Arċidjocesi ta’ Malta

Ħinijiet tal-Quddiesa mis-Sibt 13 ta' Ġunju

Il-Quddies se jsir fil-Bażilka, 

Ta' Mlit

u l-kappella tal-Isperanza

HSIEB U RIFLESSJONI

 

Risen Christ, faithful shepherd of your Father’s sheep: teach us to hear your voice and to follow your command, that all your people may be gathered into one flock, to the glory of God the Father.