Bidnija

Dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

 • Tagħrif:
  • Knisja mibnija fl-1920
  • Numru ta’ familji: 80
 • Rettur: Dun Rafel De Martino
 • Attivitajiet:
  • Quddiesa kuljum
  • Rużarju kuljum
  • Adorazzjoni fit-II Ġimgħa tax-xahar
  • Tagħlim tal-katekiżmu għat-tfal – isir fiz-Zona Sant’ Andrija
  • Festa tal-Milied
  • Eżercizzi fir-Randan
 • Funzjonijiet: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira
 • Festa titulari fit-tielet Ħadd ta’ Lulju
 • Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ

Bidnija dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

Tagħrif: Knisja mibnija fl-1920

Numru ta’ familji: 80

Rettur: Dun Rafel De Martino

Attivitajiet: Quddiesa kuljum (ara kappelel)

Rużarju kuljum

Adorazzjoni fit-II Ġimgħa tax-xahar

Tagħlim tal-katekiżmu għat-tfal – isir fiz-Zona Sant’ Andrija

Festa tal-Milied

Eżercizzi fir-Randan

Funzjonijiet: Ħadd il-Palm, Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira

Festa titulari fit-tielet Ħadd ta’ Lulju

Tista’ ssir iċ-ċelebrazzjoni taż-żwieġ