Żmien ir-Randan, l-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid fil-Parroċċa tal-Mosta

Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan : – L-ERBGĦA 14 ta’ Frar nagħtu bidu għar-Randan. Huwa jum ta’ sawm u astinenza. Fis-5:45p.m. jibda Pellegrinaġġ bil-kurċifiss mill-kappella tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu u jgħaddi mit-toroq Stivala u Kbira sal-Knisja Arċipretali, fejn fis-6.30pm tibda quddiesa li fiha issir iċ-ċerimonja tat-tberik u t-tqegħid tal-irmied.

Programm għal żmien ir-Randan fix-xahar ta’ Frar :Randan Frar 2018

Programm tal-Eżercizzi li se jsir fil-Parroċċa : – EŻERĊIZZI TAR-RANDAN 2018

Pellegrinaġġ għal Żmien ir-Randan- 19 ta’ Marzu 2018: – Pellegrinaġġ 19 ta’ Marzu 2018

Programm għal żmien ir-Randan fix-xahar ta’ Marzu u Programm tal-Ġimgħa Mqaddsa:- Programm Randan u Gimgha Mqaddsa Marzu 2018 (1)