Aplikazzjoni għar-Reffiegħa

Applikazzjoni għar-Reffiegħa fil-Vari

Kull min jixtieq jerfa’ irfiegħ fil-vari tal-Pellegrinaġġi tal-Kurċifiss, tad-Duluri kif ukoll għad-dimostrazzjoni ta’ Kristu Rxoxt għas-sena 2023, għandu jniżżel Il-formola ta' hawn taħt. Din il-formola trid timtela u tiġi rritornata fl-Uffiċċju Parrokjali, it-Tnejn 21 ta’ Novembru 2022, l-Erbgħa 23 ta’ Novembru jew l-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2022 bejn l-4.30pm u 6.00pm.

 

Applikazzjoni: Applikazzjonijiet Pellegrinaġġi 2023