Avviżi u Aħbarijiet

AVVIZI U AĦBARIJIET

SCROLL BIEX TAQRA AKTAR

Avviżi tal-Parroċċa għal matul din il-Ġimgħa

Avviżi Parroċċa Mosta

12 sad-19 ta' Lulju 2020

  1. IT-TNEJN (13) Se ssir laqgħa oħra ta’ preparazzjoni għall-ġenituri li uliedhom se jersqu għall-Ewwel Tqarbina. Il-Laqgħa se ssir fil-Bażilika, fis-7.15pm.
  1. IT-TLIETA (14) Se ssir laqgħa għall-Addoloxenti li se jersqu għall-Ġriżma tal-Isqof. Il-laqgħa se ssir fil-Bażilika, fil-5pm.
  1. Mill-ġimgħa d-dieħla se terġa tibda tingħad t-talba tar-Rużarju qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.
  1. Il-fundraising group tal-parroċċa se jorganizza Ikla fil-bitħa u l-ġnien tal-Oratorju Marija Immakulata, il-Ġimgħa 24 ta’ Lulju. Aktar dettalji minn fuq n-noticeboards jew mingħand il-helpers tas-soltu.
  1. Il-ġabra li saret fil-weekend li għadda b’risq il-festa ta’ Santa Marija kienet ta’ €2,220. Grazzi.
  1. Nitolbu għal Tona Camilleri, Marlene Borg, Carmelo Bellia, Marija Galea u Agnes Zammit li għaddew għal ħajja ta’ dejjem matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej, il-mistrieħ.....