Prokura tal-Gimgħa l-Kbira 2024

Paġna tal-Prokura tal-Gimgħa l-Kbira 2024

Merħba f’din il-parti tas-sit – Ġimgħa l-Kbira 2024.

Hawnhekk tista’ ssib avviżi, formoli u informazzjoni oħra marbuta mal-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2024. Importanti ssegwi din il-paġna sabiex dejjem tkun aġġornat b’informazzjoni marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira fil-Mosta. 

LEJLA KOMMEMRATIVA

Din is-sena jaħbat il-100 Sena mill-Wasla tal-Urna Monumentali li hija parti mis-sett tal-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira tal-Mosta. Il-Grupp Organizzattiv tal-Ġimgħa l-Kbira se jfakkar dan l-anniversarju permezz ta' Lejla Kommemorattiva, nhar is-Sibt 23 ta' Marzu, fit-8.00pm, fil-Bażilika tal-Mosta. 

KITBA TAT-TFAL U ŻGĦAŻAGĦ GĦALL-PURĊISSJONI

Is-Sibt 2 ta’ Marzu tibda l-kitba għall-ilbiesi tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u Kristu Rxoxt se bejn is-2.00pm u s-6.00pm, maġenb il-pulptu. Il-kitba tkompli matul il-Ħdud tar-Randan bejn it-8.00am u nofsinhar. Il-ġenituri tat-tfal li se jieħdu sehem iridu jimlew il-formola tad-Dikjarazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data ta' hawn taħt.  Il-formola mimlija u ffirmata tinġieb lura dakinar tal-kitba.

Dikjarazzjoni tal-Protezzjoni tal-Data - GLK TFAL

Dikjarazzjoni tal-Protezzjoni tad-Data - GLK ADULTI

SEMINAR GĦALL-ADULTI

Fil-bidu taż-żmien qaddis tar-Randan, il-Grupp Organizzattiv Ġimgħa l-Kbira, Mosta qiegħed jistiednek għal quddiesa u seminar ta' preparazzjoni għall-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Dan huwa mmirat għall-adulti u ż-żgħażagħ kollha involuti u li jieħdu sehem fil-Pellegrinaġġi u fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
 
Is-seminar se jsir nhar il-Ħadd 18 ta' Frar 2024, fid-9.00am, fl-Oratorju Qalb ta' Ġesù. 
 
Importanti li nħossu l-ħtieġa li nattendu sabiex nippreparaw ruħna flimkien għal dan iż-żmien qaddis tar-Randan. 
 

REĠISTRAZZJONI GĦAL DAWK LI JIXTIEQU JKAXKRU L-KTAJJEN  

Fl-aħħar tas-Seminar li se jsir fit-18 ta' Frar, se ssir ir-reġistrazzjoni għal dawk li jixtiequ jkaxkru l-ktajjen. Min se jkaxkar irid iniżżel formola din l-formola u jġibha flimkien ma kopja tal-karta tal-identità.

Applikazzjoni Ktajjen 2024