Archive for the ‘Events’ Category

  IL-ĦAMIS (22) se ssir il-festa ta’ Marija Reġina – Ottava tal-Assunta. Fis-6:30p.m. quddiesa fil-Bażilika u wara l-vara ta’ Santa Marija tiddaħħal lura fin-niċċa. Kulħadd huwa mħeġġeġ jieħu sehem. Baqa’ xi applikazzjonijiet għall-Kors ta’ Kana li se jibda f’Settembru li ġej. Dan il-kors ta’ tħejjija għandu jsir daqs sentejn qabel id-data tat-tieġ. Aplikazzjonijiet fl-uffiċċju parrokjali […]

IL-ĦADD (11) L-Ewwel Jum tat-Tridu. Fid-8.45a.m. se ssir t-tiġrija tar-roti għall-adulti fi Triq il-Kostituzzjoni. Il-Quddiesa tal-ħin tal-5.30p.m. se ssir fil-katekumenju, minħabba li fis-6.00pm. is-saċerdot novell Dun Jean Gove se jmexxi Quddiesa ta’ Radd il-ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju. IT-TNEJN (12) It-Tieni jum tat-Tridu. Il-mistiedna speċjali għall-quddies tas-6.30pm se jkunu l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa. Dawk li […]

Matul din il-ġimgħa se nkomplu l-preparazzjoni tagħna għall-festa ta’ Santa Marija, permezz ta’ rifflessjonijiet li se jaqsam magħna Fr Sinclair Bugeja, fil-Quddies ta’ filgħaxija. Infakkru li t-tema magħżula għal din is-sena hi Marija tirrifletti s-Sbuħija tal-Ħajja Umana. IL-ĦADD (4) Fil-4:45p.m. jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija, fil-5:30p.m. Quddiesa u wara ssir l-preżentazzjoni tat-tfal lill-Assunta. IT-TNEJN (5) Fil-Quddiesa […]

IT-TNEJN (29) Wara l-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Bażilika se ssir ċelebrazzjoni Marjana li fiha l-vara titulari titqiegħed f’postha għall-jiem tal-festa. Wara se jsir pellegrinaġġ bir-roti. It-tfal li jixtiequ jieħdu sehem għandhom jimlew formola bil-kunsens tal-ġenituri, kopji tal-formoli qiegħdin ħdejn il-bieb ta’ barra. Fit-8:00p.m., fil-pjazza tal-Mosta, se ssir Festa Familja, b’varjeta’ ta’ ikel, xorb u logħob għat-tfal. IT-TLIETA […]

IL-ĦADD (21) Se ssir il-Festa tas-Sagra Familja, fil-Bidnija. Fis-6:30p.m. Quddiesa kantata u wara ssir purċissjoni bl-istatwa tas-Sagra Familja. IT-TNEJN (22) Se ssir attivita għall-adoloxxenti u għaż-żgħazagħ, f’Tat-Targa Battery bit-tema l-Ħajja umana… prezzjuża u sabiħa bejn is-6.00pm u t-8.00pm. Din l-attivita se tkun mimlija b’logħob organizzat mill-Iscouts, kif ukoll diskussjoni. Se jiġi organizzat trasport mill-Pjazza tal-Mosta […]

Appell tal-Festa : Festa Flyer 2019 (1) Programm tal-Festa: Programm Festa 2019 (7) Ktieb tal-Hsibijiet u l-Qari li qed jintuza matul il-Kwindicina: Ktieb kwindiċina – Qari 2019

GĦADA / LLUM IL-ĦADD (14) Bħala parti mill-attivitajiet bit-tema – Il-ħajja umana… prezzjuża u sabiħa, stitlisti tax-xahar se jipprovdu s-servizz tagħhom biex jinqata’ x-xagħar u jingħata għall-parrokki. Din l-attivita se ssir għand Hair by Lucille, fi triq San Gwann, il-Mosta bejn id-9am u s-1pm. IT-TNEJN (15) Se jsir Rużarju u quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-artal tal-Assunta […]

IL-ĦAMIS (11) Se ssir mawra għal Għawdex wara nofsinhar b’risq il-Missjoni fl-Albanija. Kull min jixtieq jattendi għandu jibbukjaw fl-uffiċċju parrokjali. Infakkru bħalissa għaddejja  / għada l-Ħadd  se ssir Car wash ħdejn il-bandli ta’ wara l-knisja b’risq il-Missjoni fl-Albanija. IL-ĦAMIS (11) Il-Quddiesa tas-6:30pm, fil-Bażilika se tkun animata għat-tfal kollha tal-parroċċa. Wara l-quddiesa se ssir Water Sports […]

IL-ĦADD (30) Issir il-festa tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. Fis-6.00pm ssir adorazzjoni u fis-7:00p.m. quddiesa. IT-TNEJN (1) Niċċelebraw il-festa ta’ San Paċifiku. Il-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Bażilika tkun kantata. IT-TNEJN (1) fis-7.00pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju. IT-TLIETA (2) Se ssir laqgħa ta’ tagħlim minn membru tas-Soċjeta tal-M.U.S.E.U.M. fil-Kappella taċ-Ċentru Pastorali Sant’ Andrija, wara l-Quddiesa tas-6.00pm. IT-TLIETA (2) Se ssir […]

IL-ĦADD (23) Niċċelebraw il-festa ta’ Corpus. Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Tibda l-ġimgħa Ewkaristika li se titqassam b’dan il-mod: It-Tnejn Adorazzjoni fil-kappella taċ-Ċentru Sant Andrija mit-3pm sas-6pm. It-Tlieta Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fis-9am, Fil-knisja Sagra Familja, fil-Bidnija Adorazzjoni mill-5:00p.m. sas-6:30p.m. L-Erbgħa jum ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Marija Omm il-Knisja […]