Archive for the ‘Events’ Category

GĦADA / LLUM IL-ĦADD (14) Bħala parti mill-attivitajiet bit-tema – Il-ħajja umana… prezzjuża u sabiħa, stitlisti tax-xahar se jipprovdu s-servizz tagħhom biex jinqata’ x-xagħar u jingħata għall-parrokki. Din l-attivita se ssir għand Hair by Lucille, fi triq San Gwann, il-Mosta bejn id-9am u s-1pm. IT-TNEJN (15) Se jsir Rużarju u quddiesa, fil-11:00a.m., fuq l-artal tal-Assunta […]

IL-ĦAMIS (11) Se ssir mawra għal Għawdex wara nofsinhar b’risq il-Missjoni fl-Albanija. Kull min jixtieq jattendi għandu jibbukjaw fl-uffiċċju parrokjali. Infakkru bħalissa għaddejja  / għada l-Ħadd  se ssir Car wash ħdejn il-bandli ta’ wara l-knisja b’risq il-Missjoni fl-Albanija. IL-ĦAMIS (11) Il-Quddiesa tas-6:30pm, fil-Bażilika se tkun animata għat-tfal kollha tal-parroċċa. Wara l-quddiesa se ssir Water Sports […]

IL-ĦADD (30) Issir il-festa tal-Oratorju Qalb ta’ Ġesu. Fis-6.00pm ssir adorazzjoni u fis-7:00p.m. quddiesa. IT-TNEJN (1) Niċċelebraw il-festa ta’ San Paċifiku. Il-Quddiesa tas-6:30p.m. fil-Bażilika tkun kantata. IT-TNEJN (1) fis-7.00pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju. IT-TLIETA (2) Se ssir laqgħa ta’ tagħlim minn membru tas-Soċjeta tal-M.U.S.E.U.M. fil-Kappella taċ-Ċentru Pastorali Sant’ Andrija, wara l-Quddiesa tas-6.00pm. IT-TLIETA (2) Se ssir […]

IL-ĦADD (23) Niċċelebraw il-festa ta’ Corpus. Filgħaxija wara l-Quddiesa tal-5:30p.m. toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Tibda l-ġimgħa Ewkaristika li se titqassam b’dan il-mod: It-Tnejn Adorazzjoni fil-kappella taċ-Ċentru Sant Andrija mit-3pm sas-6pm. It-Tlieta Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax Et Bonum fis-9am, Fil-knisja Sagra Familja, fil-Bidnija Adorazzjoni mill-5:00p.m. sas-6:30p.m. L-Erbgħa jum ta’ Adorazzjoni fil-Knisja Marija Omm il-Knisja […]

Dan il-weekend qed issir l-Ewwel Tqarbina għal numru ta’ tfal. Nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom. Il-Quddiesa tal-Ħadd / llejla tal-5:30pm. se ssir fil-Katekumenju. IT-TNEJN (17) fis-7pm issir Quddiesa fiċ-ċimiterju fl-okkażżjoni ta’ jum il-missier. IT-TLIETA (18) Se ssir laqgħa għall-Katekisti kollha tal-parroċċa fil-Museum tas-Subien, fis-7.30pm. L-ERBGĦA (19) Laqgħa tat-Terzjarji Karmelitani fil-Kappella ta’ Sant’ Anton Abbati. Tibda […]

IT-TNEJN (10) Festa ta’ Marija Omm il-Knisja, fil-Knisja ta’ Ta’ Mlit, fis-6pm se ssir Quddiesa kantata. Kulħadd huwa mistieden. IT-TLIETA (11) Se ssir Quddiesa għall-missirijiet ħajjin u mejtin, fid-30am, fl-Oratorju Marija Mmakulata. Wara ssir laqgħa organizzata mill-Azzjoni Kattolika. Kulħadd mistieden. IL-ĠIMGĦA (14) Bi preparazzjoni għall-preċett, fil-Bażilika, se jkun hawn il-qrar mill-5.00pm sas-7.00pm u jkompli s-SIBT […]

IT-TNEJN (3) Fis-7p.m. issir Quddiesa fiċ-Ċimiterju. IL-ĦAMIS (6) Ikun hawn il-qrar bi tħejjija għall-ewwel ġimgħa tax-xahar, fil-Bażilika, bejn id-9 u 11am u l-4:30 u s-6:00pm. IS-SIBT (8) Se issir L-Adorazzjoni tal-Qdusija tal-Kleru u l-Vokazzjonijiet fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann. Tibda fl-9.00pm bil-quddiesa u tkompli bl-Adorazzjoni sal-11p.m. Ikun hawn trasport mil-pjazza. IL-ĦADD (9) Festa ta’ Pentekoste, […]

IL-ĦADD (26) Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fil-Parking Area ta’ ħdejn il-Pama. Infakkru li min se jagħti d-demm mitlub jippreżenta l-karta tal-identita. IT-TNEJN (27) se jsir Kuncert minn orkestra internazzjonali tal-flute. Dan il-kunċert se jsir fil-Bażilika, fis-7pm u jieħu madwar siegħa. Kulħadd mistieden. IT-TLIETA (28) Se ssir Adorazzjoni fil-Kappella tal-Pax et Bonum […]

It-Tnejn 27 ta’ Mejju 2019 Il-Ħamis 30 ta’ Mejju 2019

IL-ĦADD (19) Se jsir l-Għoti tad-Demm bejn it-8.30am u s-1pm., fil-Pjazza fejn jarma l-Monti. Infakkru li min se jagħti d-demm mitlub jippreżenta l-karta tal-identita. IT-TLIETA (21) Se ssir Adorazzjoni tal-Ħniena Divina, fil-kappella tal-Pax Et Bonum, wara l-quddiesa tad-9:00a.m. L-ERBGĦA (22) Se tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Rita. Fil-kappella ta’ San Silvestru u fil-kappella ta’s-Sorijiet Agostinjani […]