Category: Events|Attivitajiet

Tberik tal-Girlandi

Il-Ġimgħa 26 ta’ Novembru 2010, saret laqgħa fil-knisja Arċipretali li għaliha attendew it-tfal ta’ year 5, 6 u form 1 li jattendu fiċ-ċentri tad-Duttrina tal-Parroċċa. Din il-laqgħa saret mill-Arċipriet Dun Mario Tong, bi tħejjija għaż-żmien tal-Avvent. L-Arċipriet bierek il-girlandi li jitqiegħdu fiċ-ċentri tad-duttrina tal-Parroċċa.

Read More

Mixja u Girja – attivita suċċess

Il-Ħadd 21 ta’ Novembru 2010, ġiet organizzata Mixja u Ġirja madwar, il-Mosta, biex jinġabru fondi għall-proġett taz-Zuntier. F’din l-attivita ipparteċipaw madwar 210 persuna. Fil-bidu ta’ din l-attivita, l-Arċipriet Dun Mario Tong mexxa talba u rringrazzja lil kull se jieħu sehem. Irringrazzja ukoll lill-Pulizija tal-koperazzjoni, l-isponsors u lil grupp organizzattiv.  Kull min ħa sehem ingħata T […]

Read More

Stedina ghaz-zghazagh

Iz-zghazagh tal-parrocci ta’ Burmarrad, il-Qawra, in-Naxxar, l-Imgarr u l-Kummissjoni Zghazagh tal-Mosta bl-ghajnuna tal-Kummissjoni Djocesana Zghazagh qed jistiednu z-zghazagh kollha tal-Mosta  ghall-programm ta’ tlett ijiem biex titqanqal l-hegga fost iz-zghazagh u l-adolexxenti bi preparazzjoni ghall-jum Dinji taz-zghazagh li se ssir is-sena d-diehla fi Spanja. Il-Gimgha  26 ta’ Novembru jinghata bidu ghall-attivitajiet b’qudiesa il-Knisja tal-Qawra fit-8.30pm u […]

Read More

Mixja u Girja biex jingabru fondi ghall-progett taz-Zuntier tal-Knisja Arċipretali

Il-Hadd 21 ta’ Novembru 2010, se tigi organizzata Mixja u Girja madwar il-Mosta biex jingabru fondi b’risq il-progett taz-Zuntier tal-Knisja Arcipretali tal-Mosta. Din l-attivita se tibda fl-10:00a.m. mill-Pjazza tal-Mosta. It-Toroq se jkunu: Pjazza Rotunda, Kostituzzjoni, Fortizza, Wied, Carmelo Dimech, Biccerin, Htajriet, Sant’ Antnin, Barrieri, Pjazza Oratorju, Torri, Ponsomby, Sajf, Kungress Ewkaristiku u Pjazza Rotunda. Kull […]

Read More